Poniżej w linku znajdują się bieżące informacje na temat rozliczeń i działalności Rady Rodziców przy Przedszkolu nr 163.

 

Rada Rodziców

 

Adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Od dnia 5 października 2017 roku wpłaty na Radę Rodziców odbywają się wyłącznie na specjalne konto bankowe:

Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 163 w Poznaniu

18 1160 2202 0000 0004 6500 1505

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA:


W przedszkolu zatrudnieni są:

a) Dyrektor - Małgorzata Nawrocka;

b) Nauczyciele:

Anita Ruszała 

Daria Wierzbowska

Agata Michalak

Anna Jarosz

Katarzyna Raciniewska

Marzena Napierała

Anna Cwalina

Paulina Piotrowska - pedagog i pomoc nauczyciela

Sylwia Jurgońska

Anita Rutkowska

Anna Błaszczak

Katarzyna Biesiada

 

 

Logopeda - Katarzyna Raciniewska

Język angielski - Marzena Napierała

Gimnastyka korekcyjna - Grażyna Donaj

Psycholog - Marcelina Szemberg

Pedagog specjalny - Iwona Kąkolewska

Terapeuta pedagogiczny - Daria Wierzbowska

c) Pracownicy administracji:

- od 1. lipca 2023 obsługę księgową pełni Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty; koordynator - Aleksandra Kaczmarska

- sekretarka -  Joanna Wittig,

d) Intendent - Aleksandra Mroczek;

f) Pracownicy obsługowi:

- kuchnia:

Alicja Rzepczyńska

Katarzyna Najderek

- pomoce nauczycieli:

Beata Boińska

Agnieszka Lupińska

Ewa Nowak

Renata Wojnarowska

Olga Henka

Victoria Vasylenko

Samanta Mielcarek / Katarzyna Klatkiewicz

- konserwator - Mariusz Królski

 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE OD 09.07.2019r.*

 

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę

od godziny 8.00 do godziny 13.00.

 

 

 Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu od godz. 6.00 do 8.00 oraz

od godz. 13.00 do 17.00 wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę

(Uchwała Nr LXXXVII/1622/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych)

Dzieci 6-letnie są zwolnione z opłat za pobyt.

 

Stawka za wyżywienie wynosi 10zł/ dzień pobytu.

 

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu:

1) rodzice/opiekunowie prawni dzieci korzystających z posiłków wnoszą odpłatność za żywienie za zakończony miesiąc z dołu, do 20 dnia następnego miesiąca;

2) wpłat należy dokonywać na wskazane rachunki bankowe przedszkola;

3) zaległość w opłatach za przedszkole wynosząca 2 okresy  płatności jest podstawą do skreślenia dziecka z ewidencji dzieci uczęszczających do przedszkola;

4) działalność żywieniowa przedszkola jest płatna w całości przez rodziców (opiekunów) dziecka i obejmuje wyłącznie koszt zakupionych produktów spożywczych;

5) dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora placówki w porozumieniu z organem prowadzącym placówki i Radą Rodziców.

  

 

 

Ulgi w opłatach:

 

OPŁATA ZA POBYT W PRZEDSZKOLU MOŻE ZOSTAĆ OBNIŻONA O 50%

GDY Z USŁUG PRZEDSZKOLA KORZYSTA:

- drugie dziecko z tej samej rodziny

- dziecko, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny

 

NIE POBIERA SIĘ OPŁATY ZA POBYT W PRZEDSZKOLU W PRZYPADKU, GDY:

- dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię

o wczesnym wspomaganiu rozwoju

z przedszkola korzysta drugie dziecko z rodziny, na które przyznany jest jednocześnie

zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny

- do przedszkola uczęszcza trzecie dziecko z tej samej rodziny

- rodzic (opiekun prawny) wychowuje czworo i więcej dzieci

Rodzic (opiekun prawny) ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień

zobowiązany jest przedstawić w formie wniosku i oświadczenia

dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

 

Ulga naliczana jest od momentu złożenia wniosku.

 

*Uchwała Rady Miasta  Poznania z dnia 9 lipca 2019r. nr XV/237/VIII/2019 w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (Dz.U. Województwa Wielkopolskiego z 2019 r., poz. 6760)

 

 

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

grupy Skrzaty

 

Dzieci młodsze leżakują.

 

7.00 – 8.00

 

 

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.

Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym.

8.00 – 8.30

 

Poranne zabawy ruchowe. Zabawy rytmiczne. Przygotowanie do śniadania zabiegi - czynności porządkowe, higieniczne, czynności samoobsługowe w łazience.

8.30 – 9.00

 

Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: mycie rąk, korzystanie z toalety.

9.00 – 9.30

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej

9.30 – 10.00

 

Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela

10.00 – 11.15

 

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer lub do ogrodu przedszkolnego. Zabawy samodzielne, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery - obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola

11.15 – 11.45

 

11.45 - 13.15

 

Przygotowanie do II śniadania (czynności higieniczne i samoobsługowe). II śniadanie.

Odpoczynek w formie leżakowania.

13.15 – 13.30

 

Zabiegi higieniczne, ćwiczenia samoobsługowe - przygotowanie do obiadu

 

13.30 – 14.00

Obiad - realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie. 

 

14.00 – 15.30

Zabiegi opiekuńcze, higieniczne, czynności samoobsługowe. Odbiór dzieci. Relaks – odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej. Zabawy i gry w sali lub ogrodzie przedszkolnym.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

grupy Elfy, Chochliki, Smoki  i Czarodzieje

 

 

6.00 – 8.00

Praca indywidualna i wyrównawcza z dziećmi. Zabawa swobodna wg zainteresowań dzieci, czas dzieci

8.00 – 8.30

Ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne, ćwiczenia samoobsługowe przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00

 

I śniadanie oraz przygotowanie do zajęć programowych

 

9.00 – 10.00

Zajęcia dydaktyczne realizowane wg programu, czynności samoobsługowe przygotowujące do zabaw w ogrodzie

 

10.00 – 11.30

Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery, zabawy swobodne w sali w przypadku złych warunków atmosferycznych, zabiegi higieniczne i samoobsługowe przygotowujące do drugiego posiłku

 

 

11.30 – 12.00

 

 

 

 

II śniadanie, zabiegi higieniczne i samoobsługowe po drugim śniadaniu

 

 

 

12.00 – 13.15

Zajęcia dydaktyczne realizowane wg programu, praca indywidualna i wyrównawcza z dziećmi, zabawa swobodna wg zainteresowań dzieci

13.15 – 13.30

Zabiegi higieniczne oraz przygotowanie do obiadu

 

13.30 – 14.00

 

Obiad

 

 

14.00 – 17.00

Odbiór dzieci. Zabawy swobodne – czas dzieci, zabawy i gry w ogrodzie bez względu na warunki

 

   

Schodzenie i rozchodzenie się dzieci

6.00            Dzieci schodzą się w sali Elfów

7.00            Grupy Smoków i Chochlików idą do sali Chochlików 

7.00            Grupa Skrzatów idzie do swojej sali

7.30            Grupy Smoków i Czarodziejów idą do swoich sal 

 

 

15.30          Grupa Skrzatów idzie do grupy Czarodziejów

16.00          Grupa Chochlików schodzi do sali Czarodziejów

16.00          Grupa Smoków schodzi się do sali Elfów

16.30          Wszystkie grupy schodzą się do sali Czarodziejów

 

Podkategorie