RytmikaStanowi centrum metody Emila Jaques - Dalcroze'a i polega  na przekazywaniu ciałem ruchu muzycznego.
Podstawowym założeniem tej metody jest ścisły związek muzyki i ruchu.
Sprzyja rozwojowi koordynacji słuchowo – ruchowej oraz umuzykalnianiu dzieci.
Logopedia

Kształtowanie prawidłowej mowy, usuwanie wad wymowy u dzieci.

Podczas zajęć dzieci ćwiczą sprawność narządów artykulacyjnych. Wykonywane są również ćwiczenia aparatu oddechowego.

Poprzez zabawy słuchowe oraz gry dydaktyczne dzieci uczą się nie tylko prawidłowej wymowy, ale doskonalą również słuch fonematyczny.


Prowadząca: mgr Anna Cwalina


Zajęcia przeznaczone dla dzieci 5- i 6-letnich

 

 

Jak możemy wspierać rozwój mowy dziecka?

Pierwszym ważnym ćwiczeniem, które w naturalny sposób usprawnia język, wargi, podniebienie i żuchwę jest karmienie piersią. Picie z kubka, jedzenie łyżeczką oraz samodzielne żucie i gryzienie pokarmów dalej doskonalą te funkcje. Oprócz tego przyczyniają się do wykształcenia prawidłowego zgryzu i nawyku połykania. Ważne jest zatem wczesne zrezygnowanie z butelek i smoczków.

Częste oczyszczanie nosa z wydzieliny ułatwi dziecku, tak ważne przy mówieniu, oddychanie przez nos, a nie przez usta. Jeśli infekcje z katarem pojawiają się często, warto znaleźć ich przyczynę konsultując się z lekarzem laryngologiem lub alergologiem.

Wrażliwość słuchową należy rozwijać poprzez śpiewanie piosenek, słuchanie spokojnej muzyki, zabawy z dźwiękami.

Wzbogacania słownictwa oraz doskonalenia umiejętności budowania zdań dziecko uczy się podczas rozmowy, słuchania bajek, wierszyków, wyliczanek. Rozmowa jest najważniejsza, bowiem buduje więź emocjonalną między Rodzicami a Dzieckiem i rozwija kontakt.

Język angielski


 

Nauka języka za pomocą zabawy i śpiewu, osłuchanie się z językiem obcym.

 

Aikido

AIKIDO na tle innych sztuk walk wyróżnia się tym, iż jest pozbawione agresji i nastawione jest wyłącznie na samoobronę oraz ogólny rozwój ciała i umysłu.


Zajęcia AIKIDO dla dzieci to specjalnie dobrany zestaw ćwiczeń, gier oraz zabaw zawierających elementy AIKIDO, które dostosowane są do możliwości wszystkich uczestników zajęć.


AIKIDO dla najmłodszych jest doskonałą okazją do zadbania o rozwój fizyczny dziecka w okresie przedszkolnym, umożliwia konstruktywne wykorzystanie dziecięcej energii, uczy współpracy z rówieśnikami oraz buduje poczucie własnej wartości.
Podczas wspaniałej zabawy mali adepci poznają podstawowe elementy AIKIDO, uczą się padów i przewrotów oraz zwrotów i obrotów ciała.
W czasie trwania zajęć dzieci przyswajają sobie podstawy akrobatyki, między innymi przerzut bokiem, stanie na rękach itp.
Przedszkolaki uczą się również liczyć po japońsku oraz używać
podstawowych słów i zwrotów w tym języku.

Zajęcia odbywają się w środy o godz. 15:00 i 16:00.


Zajęcia prowadzi Szkoła Aikido Kids:


Norbert Rzepecki 1DAN


Posiadamy uprawnienia instruktorów rekreacji ruchowej sp. samoobrona.
www.aikidokids.pl

 


Podkategorie