Projekt edukacyjny: Wielkopolska – Kaszuby i Pomorze

           

Edukacja regionalna stanowi ważny element rzeczywistości społecznej, ułatwiający wychowankowi odkrywanie jego tożsamości kulturowej i własnego miejsca w świecie. Jest to również bardzo waży aspekt wychowania patriotycznego małego dziecka. Konieczne staje się stworzenie optymalnych warunków do poznania i poszanowania dziedzictwa kulturowego, kształtowania postawy otwartej wobec pluralizmu i odrębności kultur w zjednoczonej Europie, przygotowanie ucznia do twórczego, świadomego uczestniczenia w życiu społecznym oraz w procesie tworzenia dóbr kultury.

W naszym przedszkolu podczas realizacji programu autorskiego „Stąd nasz ród” dzieci mają możliwość zdobycia wiedzy o różnych zakątkach Polski. Bazując na tym programie powstał niniejszy Projekt edukacyjny „Wielkopolska – Kaszuby i Pomorze”, umożliwiający bliższe spotkanie z kulturą, historią, zwyczajami, a także wymianę doświadczeń między nauczycielami z Wielkopolski, Kaszub i Pomorza.

W czasie trwania projektu nauczyciele z współpracujących przedszkoli będą mogli obserwować swoją pracę, będą mogli poszerzyć swoją wiedzę o kulturze tego regionu, kuchni, muzyce, folklorze.

Kaszuby to region kulturowy w północnej części Polski. Kaszubi stanowią odrębną grupę etniczną i pielęgnują swoje tradycje. Kultura kaszubska jest inna od kultur występujących w pozostałych regionach Polski. Kaszubi posiadają m.in. tradycyjne kaszubskie stroje, muzykę i pieśni oraz język. Są niezwykle dumni ze swoich tradycji i faktu, że są odrębną ludnością słowiańską mieszkającą na terenach Pomorza od wieków. Przez wieki tradycje tej ludności zmieniały się wiele razy, dzisiaj uznaje się, że język kaszubski to mowa łącząca polski i języki dawnych plemion.

Województwo pomorskie natomiast to jeden z najbardziej popularnych turystycznie regionów w Polsce. Turystów przyciągają nie tylko długie, piaszczyste plaże, kilometrami ciągnące się od miejscowości do miejscowości, lecz także organizowane w ciągu całego roku rozmaite wydarzenia sportowe i kulturalne. Pomorski Szlak Bursztynowy to niezwykła podróż przez wielowiekową tradycję, która na Pomorzu odcisnęła swój bardzo wyraźny ślad. Współcześnie tworzą go zapierające dech w piersiach ekspozycje muzealne, wystawy, imprezy targowe, galerie biżuterii i sztuki użytkowej, pokazy bursztynowej mody. To także plaże, na których prawdopodobieństwo znalezienia tego słonecznego kamienia jest największe na całym wybrzeżu bałtyckim. Jedną z atrakcji cieszących się niezmiennie dużym zainteresowaniem są m.in. pokazy poławiania i obróbki bursztynu dawnymi i współczesnymi technikami. O tym, że bursztyn ma moc przyciągania, można się przekonać między innymi w Pruszczu Gdańskim. To miasto, w którym historia i tradycja spotykają się z teraźniejszością. U schyłku starożytności na terenie obecnego Pruszcza Gdańskiego powstał ważny ośrodek handlowy, zwany „faktorią”. Dogodna lokalizacja na styku szlaków lądowych i morskich sprawiła, że przybywający kupcy z różnych stron świata zaopatrywali się w rozmaite towary, między innymi surowe bryły bursztynu.

CELE PROJEKTU:

 • Poznanie i rozwijanie wiedzy o Wielkopolsce, Kaszubach i Pomorzu
 • Budzenie zainteresowania historią i kulturą Wielkopolski, Kaszub i Pomorza
 • Poznawanie tradycji i obrzędów ludowych, zabaw i przyśpiewek charakterystycznych dla danego regionu
 • Poznawanie i pielęgnowanie tradycji obchodzonych w regionie kaszubskim, pomorskim i wielkopolskim
 • Zapoznanie z wytworami ludzi kultywujących tradycję ludową (materialne i niematerialne)
 • Wyrabianie szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń
 • Rozwijanie koordynacji ruchowej, umiejętności tanecznych, słuchu muzycznego, poczucia rytmu i zachowań społecznych poprzez udział w zabawach i tańcach ludowych
 • Rozwijanie i wzmacnianie aktywnego udziału dziecka w środowisku rodzinnym, przedszkolnym i lokalnym
 • Kształcenie szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń wraz z potrzebą ochrony tradycji
 • Rozbudzanie zamiłowania do tradycji ludowych i poczucia dumy z niepowtarzalnego piękna polskiego folkloru
 • Pozyskiwanie wiedzy poprzez bezpośredni, osobisty udział dzieci i nauczycielki w zadaniach programu

 

„Słyszałem i zapomniałem, widziałem i zapamiętałem, zrobiłem i zrozumiałem.” – w myśl Konfucjusza – nie należ uczyć poprzez wykład, lecz poprzez działanie i bezpośrednie doświadczanie świata. Dzieci uczą się inaczej niż dorośli. One zbierają doświadczenia „ręką, sercem i głową”. Uczą się poprzez działanie. Obserwują, odkrywają i wypróbowują różne sposoby zachowania. Poprzez konkretne doświadczenia zmysłów, docierają do wniosków. Dlatego punktem kulminacyjnym projektu ma być wycieczka dzieci z naszego przedszkola do Pruszcza Gdańskiego. Poprzez nawiązanie wzajemnych relacji – towarzyszących temu emocji – przedszkolaki poznają i zapamiętają nową kulturę i folklor.

 

 

Relacja z realizacji projektu:

Pierwsze spotkanie odbyło się 30 września 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Pruszczu Gdańskim. Po bardzo ciepłym przyjęciu przez dyrektor - panią Marzenę Kotecką oraz wicedyrektor do spraw oddziałów przedszkolnych - panią Danutę Kowalską odbyły się zajęcia pokazowe w oddziale sześciolatków. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności w zakresie kodowania oraz korzystania z Ozobotów.

 

W każdej sali zorganizowano kącik regionalny, w którym nie tylko można było zapoznać się z elementami kultury Kaszub, ale także spotkać coś z naszych rodzinnych stron...

Młodsze przedszkolaki przygotowały dla nas krótki występ, w którym można było usłyszeć język kaszubski oraz podziwiać bogactwo kaszubskich kolorów ludowych.

Na nasz przyjazd przygotowane były nie tylko dzieci...

Każda grupa witała nas uśmiechem i dobrym słowem, a żegnała naręczem upominków dla naszych przedszkolaków.

Omówione zostały główne założenia projektu oraz sposoby jego realizacji.

Po zapoznaniu ze szkołą oraz przedszkolem nadszedł czas na poznawanie atrakcji, które będą mogły w maju 2023 roku przybliżyć poznańskim przedszkolakom kulturę Kaszub.

W tym celu udaliśmy się do Faktorii - Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego. Omówione zostały propozycje warsztatów i niespodzianek dla dzieci przedszkolnych.

 Wyprawa do Gdańska zaowocowała zwiedzaniem Muzeum Bursztynu, które również jest przygotowane na wizytę dzieci - czekają na nie ekrany dotykowe, animowane wersje historii bursztynu oraz kącik rysunkowy.

Kolejnym elementem wyjazdu kadry przedszkolnej, było znalezienie miejsca noclegowego, dla uczestników Zielonego Przedszkola. Udało nam się znaleźć bardzo atrakcyjną lokalizację bezpośrednio przy sopockiej plaży.

Po tak owocnych poszukiwaniach nadszedł czas na chwilę relaksu nad naszym pięknym polskim morzem.

 

Z niecierpliwością czekamy na majowe dni, kiedy to będziemy mogły tam powrócić z naszymi przedszkolakami!

 

10 października 2022 roku

"Czy wiecie, co to są Kaszuby i Pomorze?"

 W poniedziałek, 10. października 2022 roku wszystkie przedszkolaki spotkały się w jednej sali, aby usłyszeć, gdzie leżą Kaszuby i Pomorze

oraz dowiedzieć się, co słychać u przedszkolaków z Pruszcza Gdańskiego.

Pani Sylwia, pani Agatka oraz pani Ania opowiedziały o spotkaniu z dziećmi z oddziałów przedszkolnych

z Pruszcza Gdańskiego. Zaprezentowały zdjęcia upamiętniające wizytę oraz upominki wykonane przez tamtejsze przedszkolaki.

Dzieci z Baśniowego Zamku dowiedziały się, co symbolizują kolory folkloru Kaszub, które odnajdą na przepięknych zakładkach do książek.

Wszystkie przedszkolaki z ożywieniem słuchały ciekawostek dotyczących poznawanych regionów oraz zapewniły, że równie chętnie będą poznawały historię, tradycje i zwyczaje tychże regionów, podczas zajęć ze swoimi wychowawcami.

Serdecznie dziękujemy przedszkolakom z Pruszcza Gdańskiego za przepiękne, własnoręcznie wykonane, pamiątki!

 

 

 28 kwietnia 2023

Wizyta gości z Pruszcza Gdańskiego w "Baśniowym Zamku"

Dziś odwiedziły nas panie pracujące w zaprzyjaźnionej placówce w Pruszczu Gdańskim. Miały okazję uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych w grupie Elfów. Pani Daria oraz gościnnie pani Agatka zaprezentowały stosowane w naszym przedszkolu metody pracy. Najstarsze grupy natomiast przywitały gości piosenkami oraz wręczyły przygotowane przez nasze przedszkolaki upominki dla rówieśników z Pruszcza Gdańskiego.

 

   

Nasi mili goście mieli okazję doświadczyć działalności Miasteczka Oświatowego, w ramach którego obchodzony był w pobliskim parku Dzień Flagi, czyli wpisująca się już w naszą tradycję Kartoniada.

Mieszkanki Kaszub i Pomorza nie tylko zwiedziły mury "Baśniowego Zamku", ale również nasz przepiękny ogród, w którym przywitał ich kolejny ważny gość, zastępca prezydenta Miasta Poznania - pan Mariusz Wiśniewski.

 

Dziękujemy naszym drogim koleżankom za to spotkanie. Mamy nadzieję, że wizyta w Poznaniu pozostanie na długo w Waszej pamięci. 

  

 

16 - 19. maja 2023 Wyjazd na Zielone Przedszkole

Nadeszły długo oczekiwane dni wyjazdu na Zielone Przedszkole. Dzieci spotkały się z opiekunami wycieczki na stacji PKP Poznań Główny. Z pełnymi walizkami, uśmiechem oraz nutką strachu wsiadły do pociągu, by przeżyć niezwykłą przygodę.

...podczas długiej podróży pociągiem nad morze - nikt nudzić się nie może!

 

Najważniejsze punkty programu (przynajmniej według młodych podróżników) zaliczone: czyli wizyta na plaży oraz przepyszne gofry!

  

Było trochę zwiedzania:

 

Odbyły się również ciekawe zajęcia w zaprzyjaźnionym Zespole Szkół w Pruszczu Gdańskim:

Dzieci odwiedziły również miejsce upamiętniające dzieje szlaku bursztynowego, czyli Faktorię, w której poznały ciekawostki na temat dawnego nadmorskiego życia, historię powstania i obróbki bursztynu:

Uczestniczyły tutaj w warsztatach garncarskich:

 

A na koniec wzmocniły się ciepłym posiłkiem, samodzielnie upieczonym w ognisku:

Punktem kulminacyjnym były oczywiście występy przedszkolaków z Baśniowego Zamku, prezentujące wielkopolskie tańce i zabawy oraz występ dzieci z Pruszcza Gdańskiego z tańcami i zabawami z tego regionu.

 

 

 

 

Pełni niezapomnianych wrażeń, wytęsknieni za rodzicami - podopieczni "Baśniowego Zamku" - wrócili w piątkowy wieczór do Poznania, gdzie czekały na nich równie wytęsknione rodziny.