Aikido

AIKIDO na tle innych sztuk walk wyróżnia się tym, iż jest pozbawione agresji i nastawione jest wyłącznie na samoobronę oraz ogólny rozwój ciała i umysłu.


Zajęcia AIKIDO dla dzieci to specjalnie dobrany zestaw ćwiczeń, gier oraz zabaw zawierających elementy AIKIDO, które dostosowane są do możliwości wszystkich uczestników zajęć.


AIKIDO dla najmłodszych jest doskonałą okazją do zadbania o rozwój fizyczny dziecka w okresie przedszkolnym, umożliwia konstruktywne wykorzystanie dziecięcej energii, uczy współpracy z rówieśnikami oraz buduje poczucie własnej wartości.
Podczas wspaniałej zabawy mali adepci poznają podstawowe elementy AIKIDO, uczą się padów i przewrotów oraz zwrotów i obrotów ciała.
W czasie trwania zajęć dzieci przyswajają sobie podstawy akrobatyki, między innymi przerzut bokiem, stanie na rękach itp.
Przedszkolaki uczą się również liczyć po japońsku oraz używać
podstawowych słów i zwrotów w tym języku.

Zajęcia odbywają się w środy o godz. 15:00 i 16:00.


Zajęcia prowadzi Szkoła Aikido Kids:


Norbert Rzepecki 1DAN


Posiadamy uprawnienia instruktorów rekreacji ruchowej sp. samoobrona.
www.aikidokids.pl

 


Gimnastyka korekcyjna


Ćwiczenia mające na celu skorygowanie wad postawy.

Ćwiczenia odbywają się z użyciem sprzętu sportowego, takiego jak:

drabinka, szarfy, woreczki gimnastyczne oraz piłki.


 


Zajęcia przeznaczone dla dzieci 5- i 6-letnich. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie odpowiedniego skierowania (może być od lekarza rodzinnego).

 

 

Plastyka

 

Rozwija twórczą aktywność  plastyczną dzieci poprzez pobudzanie inwencji twórczych i wyobraźni, w tym również wyobraźni plastycznej, doskonali  znajomość i posługiwania się różnorodnymi   technikami plastycznymi , rozszerza horyzontów myślenia i odczuwania.


Prowadząca: artysta plastyk Anna Pereświet-Sołtan

Zajęcia odbywają się w piątki o godz. 15:00 i 16:00.

 

 

 

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC:

 

03-07.06

 1. DZIECI ŚWIATA:
 • wzbogacanie wiadomości na temat dzieci mieszkających na różnych kontynentach,
 • poznanie praw i obowiązków dzieci,
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami poprawnymi pod względem gramatycznym,
 • rozwijanie sprawności fizycznej i umiejętności współpracy,
 • poznanie kształtu litery b, B, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter,
 • doskonalenie umiejętności segregowania przedmiotów wg podanej cechy oraz przeliczania elementów w powstałych zbiorach,
 • doskonalenie orientacji na kartce papieru,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej,
 • uważne słuchanie muzyki klasycznej,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami,
 • doskonalenie motoryki dłoni podczas lepienia z plasteliny,
 • przygotowanie do Festynu Rodzinnego.

 

10-14.06

 1. PROJEKT EDUKACYJNY PODRÓŻE PO EUROPIE - HISZPANIA

- wg osobnego scenariusza

 

17 - 21.06

 1. DUŻO WIEM I POTRAFIĘ:
 • utrwalanie poznanych liter i cyfr, doskonalenie umiejętności ich pisania - ćwiczenia grafomotoryczne,
 • wzmacnianie mięśni drobnych dłoni,
 • doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu,
 • doskonalenie pamięci podczas nauki tekstów wierszy i ról do przedstawienia,
 • doskonalenie poczucia rytmu podczas zabaw przy muzyce,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • doskonalenie orientacji w przestrzeni oraz względem własnego ciała,
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach w zakresie dostosowanym do możliwości dziecka,
 • przełamywanie stresu podczas publicznych wystąpień,
 • rozwijanie kreatywności podczas wykonywania pracy plastycznej,
 • rozwijanie zmysłów dotyku i słuchu,
 • trening integracji sensorycznej.

 

24 - 28. 06

 1. BEZPIECZNE WAKACJE:
 • utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas przebywania nad wodą, w lesie, w górach,
 • utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas podróży różnymi środkami lokomocji,
 • uważne słuchanie utworów literackich związanych z tematem,
 • rozwijanie mowy opowieściowej,
 • wzmacnianie mięśni aparatu artykulacyjnego,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania,
 • poznanie różnych sposobów mierzenia, porównywanie długości,
 • doskonalenie umiejętności pisania poznanych liter - ćwiczenia grafomotoryczne,
 • ćwiczenia przeciwko płaskostopiu,
 • doskonalenie orientacji przestrzennej,
 • doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej,
 • rozpoznawanie dźwięków z otoczenia,
 • kształtowanie umiejętności współpracy.

 

Podkategorie