Aikido

AIKIDO na tle innych sztuk walk wyróżnia się tym, iż jest pozbawione agresji i nastawione jest wyłącznie na samoobronę oraz ogólny rozwój ciała i umysłu.


Zajęcia AIKIDO dla dzieci to specjalnie dobrany zestaw ćwiczeń, gier oraz zabaw zawierających elementy AIKIDO, które dostosowane są do możliwości wszystkich uczestników zajęć.


AIKIDO dla najmłodszych jest doskonałą okazją do zadbania o rozwój fizyczny dziecka w okresie przedszkolnym, umożliwia konstruktywne wykorzystanie dziecięcej energii, uczy współpracy z rówieśnikami oraz buduje poczucie własnej wartości.
Podczas wspaniałej zabawy mali adepci poznają podstawowe elementy AIKIDO, uczą się padów i przewrotów oraz zwrotów i obrotów ciała.
W czasie trwania zajęć dzieci przyswajają sobie podstawy akrobatyki, między innymi przerzut bokiem, stanie na rękach itp.
Przedszkolaki uczą się również liczyć po japońsku oraz używać
podstawowych słów i zwrotów w tym języku.

Zajęcia odbywają się w środy o godz. 15:00 i 16:00.


Zajęcia prowadzi Szkoła Aikido Kids:


Norbert Rzepecki 1DAN


Posiadamy uprawnienia instruktorów rekreacji ruchowej sp. samoobrona.
www.aikidokids.pl

 


Gimnastyka korekcyjna


Ćwiczenia mające na celu skorygowanie wad postawy.

Ćwiczenia odbywają się z użyciem sprzętu sportowego, takiego jak:

drabinka, szarfy, woreczki gimnastyczne oraz piłki.


 


Zajęcia przeznaczone dla dzieci 5- i 6-letnich. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie odpowiedniego skierowania (może być od lekarza rodzinnego).

 

 

Plastyka

 

Rozwija twórczą aktywność  plastyczną dzieci poprzez pobudzanie inwencji twórczych i wyobraźni, w tym również wyobraźni plastycznej, doskonali  znajomość i posługiwania się różnorodnymi   technikami plastycznymi , rozszerza horyzontów myślenia i odczuwania.


Prowadząca: artysta plastyk Anna Pereświet-Sołtan

Zajęcia odbywają się w piątki o godz. 15:00 i 16:00.

 

 

 

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD:

 

 1. MAŁA I DUŻA OJCZYZNA
 • poznanie pojęć: patriotyzm, ojczyzna, troska, poszerzanie słownika czynnego,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie wrażliwości, empatii, umiejętności nazywania uczuć i emocji
 • poznanie kształtu litery d, D, oraz litery m, M,
 • zachęcanie do nauki czytania,
 • doskonalenie słuchu fonematycznego,
 • dokonywania analizy sylabowej i głoskowej, rozwijanie sprawności manualnej,
 • wprowadzenie do rozumienia żartów słownych,
 • rozwijanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości
 • rozpoznawanie i pisanie cyfry 4,
 • ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 4,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania,
 • doskonalenie układania rytmów,
 • doskonalenie umiejętności wchodzenia w role
 • utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych,
 • rozwijanie umiejętności muzycznych,
 • rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego,
 • rozwijanie umiejętności uważnej obserwacji zachowania kolegów i koleżanek
 • rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych symboli narodowych,
 • rozwijanie sprawności manualnej, wrażliwości sensorycznej, różnicowania faktur dotykiem, doskonalenie współpracy,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia sygnałów werbalnych i symboli

 

 1. DESZCZOWA POGODA
 • przypomnienie wiadomości o zmianach zachodzących w przyrodzie późną jesienią,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na tematy związane z uczuciami,
 • rozwijanie umiejętności nazywania emocji, ćwiczenie wyobraźni,
 • rozwijanie empatii, doskonalenie umiejętności opisywania emocji
 • poznanie kształtu litery i, I doskonalenie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego,
 • przygotowanie do umiejętności czytania i pisania,
 • doskonalenie umiejętności wygrywania i przegrywania podczas zabawy, rozwijanie współpracy
 • rozumienie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 4,
 • poznanie niektórych właściwości wody, rozwijanie ciekawości badawczej,
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania eksperymentów, rozwijanie współpracy
 • utrwalenie wiedzy o tym, skąd biorą się kałuże,
 • rozwijanie słownika czynnego i słuchu fonematycznego,
 • doskonalenie słuchu muzycznego, rozwijanie współpracy,
 • utrwalenie zasad gry w gry planszowe
 • utrwalenie informacji o deszczowej, jesiennej pogodzie,
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu fonemowego,
 • doskonalenie umiejętności pracy w parach,
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa

 

 1. PROJEKT EDUKACYJNY „SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE?”
 • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
 • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych
 • uważne słuchanie opowiadania i tworzenie wypowiedzi słownych na podstawie usłyszanego tekstu
 • poszerzanie wiedzy na temat gospodarstwa ekologicznego
 • poznanie symbolu żywności ekologicznej -
 • wykonywanie pracy według instrukcji
 • ćwiczenia motoryki palców i dłoni
 • przeliczanie elementy w zakresie 12,
 • kształtowanie umiejętności matematycznych - rozdzielanie po równo

 

 1. W ŚWIECIE WYOBRAŹNI
 • wprowadzenie pojęcia „wyobraźnia”,
 • doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć słowami,
 • rozwijanie wrażliwości zapachowej,
 • nauka relaksacji, kształtowanie empatii
 • rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego,
 • doskonalenie sprawności rąk - ćwiczenia grafomotoryczne,
 • wprowadzenie do pisania i czytania,
 • rozwijanie współpracy i umiejętności czekania na swoją kolej
 • rozpoznawanie i pisanie cyfry 5, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 5,
 • rozwijanie wyobraźni, doskonalenie umiejętności stawiania hipotez i wyciągania wniosków
 • poznanie różnych sposobów ekspresji muzycznej,
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu muzycznego,
 • doskonalenie współpracy w grupie
 • rozpoznawanie żartów językowych, rozwijanie wrażliwości sensorycznej,
 • poszerzanie słownictwa, doskonalenie współpracy,
 • ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką podczas gier zespołowych

 

Podkategorie