ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD:

 

 

Jesienna pogoda 30.10 – 03.11

Dziecko:

 • Wie, jaka jest pora roku
 • Słucha w skupieniu wiersza „Nieroztropny Jacuś” (J. Gajda)
 • Wie, jak należy się ubrać adekwatnie do pogody
 • Jest wrażliwe słuchowo – rozpoznaje nagrane dźwięki przyrody (deszcz, wiatr, ulewa, szelest liści)
 • Współdziała w zabawach ruchowych
 • Porusza się zgodnie z rytmem piosenki
 • Wykona pracę plastyczną „Parasol” techniką origami z kółek
 • Porządkuje elementy, przelicza je, tworzy zbiory
 • Szereguje elementy wg wielkości
 • Wyklaskuje wyrazy z podziałem na sylaby
 • Powtarza ćwiczenia dźwiękonaśladowcze
 • Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych, stara się poprawnie je wykonać

 

Jesteśmy Polakami 06.11 – 10.11

Dziecko:

 • Bierze udział w koncercie Filharmonii Pomysłów: „Recital Loli Mandoli”
 • Wie, jakiej jest narodowości
 • Rozpoznaje i nazywa symbole narodowe, określa ich barwy
 • Wie, jak zachować się podczas słuchania i śpiewania hymnu narodowego
 • Wykona kotylion na uroczystość „Szkoła do hymnu”
 • Doskonali analizę i syntezę wzrokową – składa obrazek w całość
 • Doskonali analizę i syntezę słuchową – dzieli wyrazy na sylaby z wyklaskiwaniem
 • Wykona pracę plastyczną – flagę i/lub godło Polski
 • Wie, jak nazywa się stolica Polski

 

Jesteśmy przedszkolakami 13.11 – 17.11

Dziecko:

 • Przygotowuje się do uroczystości Pasowania na Przedszkolaka – powtarza wierszyki, śpiewa piosenki, tańczy
 • Wie, jak należy zachować się podczas występów
 • Radzi sobie z emocjami związanymi z występowaniem przed rodzicami
 • Świętuje razem z najbliższymi osobami
 • Wykona pracę plastyczną doskonaląc umiejętności manualne
 • Współdziała z innymi dziećmi w zabawie
 • Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne, porządkuje je wg wspólnej cechy
 • Nazywa kolory w języku polskim i angielskim
 • Wykonuje ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem sprzętu sportowego

 

Zwierzęta domowe 20.11 – 24.11

Dziecko:

 • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta przedstawione na obrazkach
 • Potrafi złożyć w całość pocięty obrazek
 • Wykonuje ćwiczenia dźwiękonaśladowcze
 • Powtarza ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny
 • Wie, że o zwierzęta należy się troszczyć
 • Potrafi określić, czym żywi się pies, kot, papuga, rybki
 • Uczestniczy w zabawach ruchowo – naśladowczych
 • Słucha z uwagą piosenki „Pieski małe dwa”, potrafi opowiedzieć dokąd zawędrowały
 • Poprawnie stosuje określenia: duży – średni – mały; potrafi szeregować wg wielkości
 • Wykona pracę plastyczną „Wlazł kotek na płotek”

 

 

W krainie Baśni i Czarów 27.11 – 01.12

Dziecko:

 • Słucha z uwagą wybranych baśni
 • Wykona pracę plastyczną związaną z baśnią
 • Bierze udział w koncercie Filharmonii Pomysłów : „Bajki – Grajki - Onegdajki
 • Zna zwyczaje andrzejkowe – lani wosku i inne wróżby
 • Bierze udział w zabawach andrzejkowych
 • Współdziała z innymi w zabawie
 • Zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas lania wosku
 • Rozwija swoją wyobraźnię nazywając kształty powstałe z wosku
 • Ogląda w skupieniu bajki z dawnych lat prezentowane na projektorze
 • Uczy się odróżniać fikcję od rzeczywistości
 • Rozwija spostrzegawczość – dopasowuje przedmiot do jego cienia