ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ:

 

 

Orkiestra na łące.

6.05 – 10.05

 

Dziecko

- utrwala wiadomości o środowisku przyrodniczym łące i jej mieszkańcach,
- kształtuje umiejętności wypowiadania się na temat ilustracji,
- usprawnia narząd mowy poprzez ćwiczenia na zgłoskach: bzz – bzz, cyk – cyk, kum – kum,
- rozwija aktywność twórczą poprzez ekspresję słowną i ruchową,

- wie, jak ważne są owady i robaki w przyrodzie,
- poznaje możliwości wykorzystania własnego ciała do ćwiczenia kompozycji ruchowych z towarzyszeniem muzyki,
- integruje się z grupą poprzez działanie i wspólną zabawę,
- słucha z uwagą wiersza,
- dokonuje analizy wyglądu zwierząt przedstawionych na obrazkach,
- nazywa zwierzątka żyjące na łące,

- dzieli na sylaby, głoski nazwy związane z tematem,

- przelicza elementy na konkretach i w pamięci,
- wyraża się w ekspresji słownej, ruchowej i muzycznej, w trakcie proponowanych zabaw,
- rozwiązuje zagadki o mieszkańcach łąki,
- zachowuje bezpieczeństwo w czasie zabaw,
- poznaje nową literkę i cyfrę- dz. starsze.

 

 

Moja rodzina.

13.05 – 24.05

 

Dziecko:

- swobodnie  się wypowiada na temat tego, kim dla nas jest rodzina,

- wymienia członków swojej rodziny,

- zna wartość rodziny,

- wie, co to szacunek dla starszych i rodzeństwa,

- śpiewa piosenki, powtarza układ taneczny,

- opowiada, czym zajmuje się mama i tata,

- układa zdania dotyczące wyglądu i zainteresowań mamy i taty,

- potrafi gestem zaprezentować daną czynność,

- dokończy rozpoczęte zdanie,

- dodaje i odejmuje w pamięci (dostosowane do umiejętności dzieci),

- wykonuje zadania ćwicząc motorykę małą,

- układa puzzle tworząc plakat,

- pracuje w grupie oraz indywidualnie,

- zyskuje świadomość ważnej roli w rodzinie,

- poznanie litery i cyfry – dz. starsze.

 

 

Dzieci świata.

27.05 – 31.05

 

Dziecko:

- wie, jakie ma prawa i obowiązki,

- rozumie, że wszyscy mają takie same prawa niezależnie od pochodzenia czy wyglądu,

- ”świętuje” Dzień Dziecka poprzez zabawę do muzyki,

- poznaje cechy charakterystyczne dla dzieci z danego kraju oraz zwyczaje,

- rozumie, że ludzie mają równe prawa, niezależnie od tego, gdzie się urodzili,

- umie zgodnie współpracować,

- układa ilustrację z puzzli,

- dostrzeże różnice w wyglądzie dzieci,

- osłuchuje się z pojęciami: Indianin, Afroamerykanin, Japonka, Eskimos, Hinduska.

Zadania zostaną dostosowane do wieku i możliwości dzieci.