ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC:

 

 

 

 

POZNAŃ

Dzieci:

 • wiedzą, jak nazywa się miasto, w którym mieszkają,
 • potrafią wymienić i wskazać zabytki Poznania,
 • rozpoznają i doceniają wartości kultury,
 • znają legendę o poznańskich koziołkach,
 • wiedzą nad jaką rzeką leży Poznań,
 • starannie wykonują prace plastyczne związane z realizowanym tematem,
 • bierą udział w zabawach ruchowych, współpracują z innymi dziećmi.

 

 

 

DZIEŃ KOBIET

 

Dzieci:

 • znają role i znaczenie kobiet we współczesnym świecie,
 • poznają piosenki i wiersze związane z tematem,
 • doskonalą umiejętność kulturalnego zachowania się podczas uroczystości w grupie,
 • zapamiętują kroki układu tanecznego oraz odtwarzają je,
 • rozwijają sprawność i koordynacje ruchową,
 • wykonują prace plastyczne związane z tematem zajęć,
 • wypowiadają się na forum grupy,
 • doskonalą motorykę dłoni oraz rozwijają sprawność manualną podczas wykonywania prac plastycznych,
 • tworzą zbiory i przeliczają elementy w zbiorach,
 • dokonują prób wyklaskiwania sylabizując prostych nazw przedmiotów poprzez powtarzanie po n-lu.

 

 

ZWIERZĘTA WIEJSKIE

Dzieci:

 • posługują się nazwami kolorów,
 • potrafią wymienić zwierzęta zamieszkujące wiejskie podwórko,
 • stosują pojęcia: mały – mniejszy, duży – większy, długa – krótsza, krótka – dłuższa,
 • uczestniczą w zabawach na powietrzu,
 • kształtują pozytywne postawy,
 • kształtują umiejętności współdziałania w grupie.
 • rozwiązują zagadki słowno-obrazkowe,
 • utrwalają nazwy pór roku oraz dni tygodnia,
 • wyszukują wyrazy o przeciwstawnym znaczeniu,
 • biorą udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych,
 • wykonują pracę plastyczną zgodnie z tematem kompleksowym.

 

 

WIOSNA

 

Dzieci:                                                   

 • segregują przedmioty wg podanej cechy, porównują liczbę elementów  w zbiorach,
 • uważnie słuchają utworów literackich związanych z nadchodzącą porą roku, potrafią odpowiedzieć na pytania dotyczące wysłuchanych treści,
 • potrafią nazwać pierwsze oznaki wiosny oraz kwiaty wiosenne,
 • tworzą pracę plastyczną przedstawiającą wiosenny krajobraz,
 • rozwijają motorykę dłoni podczas zabaw manipulacyjnych,
 • integrują się podczas wspólnych zabaw ruchowych, zabaw przy muzyce,
 • obserwują zmieniającą się przyrodę podczas spaceru do parku, pobytu w ogrodzie przedszkolnym,
 • uczestniczą w obchodach pierwszego „Dnia Wiosny” w ramach Miasteczka Oświatowego.

 

 

FESTIWAL BAJEK

 

Dzieci:                                                   

 • rozpoznają baśniowych bohaterów,
 • stosują się do ustalonych umów i reguł w proponowanych zabawach,
 • rozwijają umiejętność koncentracji uwagi,
 • rozwiązują zagadki słowno-obrazkowe,
 • układają historyjkę obrazkową,
 • uważnie słuchają utworów literackich związanych z bajkami, potrafią odpowiedzieć na pytania dotyczące wysłuchanych treści,
 • opowiadają o tym, co zaobserwowali budując zdania poprawne pod względem gramatycznym,
 • rozwijają motorykę dłoni podczas zabaw manipulacyjnych,
 • integrują się podczas wspólnych zabaw ruchowych, zabaw przy muzyce,
 • reprezentują przedszkole w „Festiwalu Bajek” w ramach Miasteczka Oświatowego.