ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD:

 

Nasza ojczyzna.

30.10-10.11

Dziecko:

- wie, jak wygląda mapa Polski

- wie, w jakiej części Polski leżą góry i morze

- z uwagą słucha wiersza “Kto Ty jesteś?”

- wie, jak wygląda flaga i godło Polski

-  wie, jak należy zachować się podczas odśpiewania hymnu narodowego

- czerpie radość z zabawy

- poznaje wybrane legendy polskie:

„O syrence warszawskiej”, „O poznańskich koziołkach”, „O smoku wawelskim”- rozmowa na temat zapoznanych  legend

- rozwiązuje zagadki obrazkowe przedstawiające poznane legendy, kojarzenie ich z miastem

- wie, czym jest Dzień Niepodległości,

- wykonuje flagę Polski,

- poznaje literę oraz liczbę (realizacja rocznego przygotowania do szkoły)

- słucha w skupieniu co to stolica i jakie ma znaczenie dla kraju

- potrafi zlokalizować Stolicę na mapie Polski

- opisuje poprawnie wygląd herbu Warszawy

- w skupieniu słucha nauczyciela i wykonuje jego polecenia

- zachowuje odpowiednią postawę podczas zajęć,

- wykona pracę plastyczną związaną z Polski.

 

 

Pasowanie

13.11-17.11

Dziecko:

 - bawi się zgodnie z rówieśnikami i rodzicami,

 - utrwala teksty piosenki, recytuje wiersze, inscenizuje ruchem piosenki,

- pokonuje lęk przed występami publicznymi,

- zyskuje poczucie przyjęcia do grona przedszkolaków,

- nawiązanie bliższego kontaktu między dziećmi, rodzicami i nauczycielką,

- dobrze bawi się na imprezie w przedszkolu w  atmosferze radości, przyjaźni i zaufania,

- integrowanie się we wspólnej zabawie dzieci;

- zaprezentuje swoje umiejętności przed rodzicami,

- kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie;

- odpowiada na pytania związane z przedszkolem oraz kolegami i koleżankami z grupy,

- poznaje literę oraz liczbę (realizacja rocznego przygotowania do szkoły).

 

 

Segregacja śmieci

 20.11-24.11

Dziecko:

- definiuje pojęcie „odpady”,

- rozróżnia stany: porządek i bałagan,

- opisuje drogę śmiecia od kosza do wysypiska,

- opisuje sposób składowania śmieci i przewiduje następstwa tego,

- grupuje odpady jako bezużyteczne i do ponownego zagospodarowania,

- wyjaśnia pojęcie „surowce wtórne” i  opowiada o możliwości ich przetwarzania,

- formułuje zasady segregacji śmieci,

- obserwuje czystość bliskiego otoczenia,

- rozpoznaje oznakowania „przyjazne środowisku” na opakowaniach,

- rozróżnia opakowania jednorazowe od opakowań wielokrotnego użytku,

- zachęca rodziców do wyboru opakowań wielokrotnego użytku i zbierania surowców wtórnych,

- segreguje rodzaje papieru z przeznaczeniem na makulaturę,

- rozpoznaje pojemniki do segregacji śmieci,           

- zachowuje porządek w miejscu pracy i zabawy,

- poszukuje sposobów zmniejszenia ilości odpadów,

- akceptuje konieczność zmniejszenia ilości produkowanych śmieci,

- segreguje śmieci korzystając z pojemników znajdujących się w sali i holu przedszkola,                     

- poznaje literę oraz liczbę (realizacja rocznego przygotowania do szkoły)

 

 

Wszystkie zadania dostosowane są do wieku i możliwości dzieci.