Regulamin korzystania z elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu do pobrania poniżej:

 

Regulamin korzystania z elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu