PRACOWNICY PRZEDSZKOLA:


W przedszkolu zatrudnieni są:

a) Dyrektor - Małgorzata Nawrocka;

b) Nauczyciele:

Anna Cwalina

Anna Błaszczak

Anita Ruszała

Daria Wierzbowska

Anita Rutkowska

Agata Michalak

Katarzyna Biesiada / Sylwia Ostrowska

Anna Jarosz

Dorota Smykowska

 

Logopeda - Anna Cwalina

Gimnastyka korekcyjna - Grażyna Donaj

Psycholog - Elżbieta Stachera

c) Pracownicy administracji:

- główna księgowa - Ilona Rutkowska-Zielińska,

- specjalista ds. płac - Iwona Jaworska,

- sekretarka -  Joanna Wittig,

d) Intendent - Aleksandra Mroczek;

f) Pracownicy obsługowi:

- kuchnia:

Alicja Rzepczyńska

Katarzyna Najderek

- pomoce nauczycieli:

Beata Boińska

Agnieszka Lupinska

Ewa Nowak

Renata Wojnarowska

Olga Henka

Samanta Mielcarek / Katarzyna Klatkiewicz-Stuper

- konserwator - Mariusz Królski