METODA PROJEKTU 

-jest to metoda interdyscyplinarna, która zakłada u uczących się znaczną samodzielność i odpowiedzialność. Projekty mogą być wykonywane grupowo lub indywidualnie.  Dzieci podczas pracy nad swoimi projektami powinny mieć zapewniony swobodny dostęp do różnych przedmiotów oraz pomocy nauczyciela. Metoda projektu pomaga stworzyć zintegrowany zespół , w którym dzieci przez pracę w grupie- uczą się rozwiązywania problemów, aktywnego słuchania, skutecznego komunikowania się, a także zdobywają poczucie własnej wartości. Metoda projektu wdraża dzieci do planowania oraz organizowania swojej pracy, a także do dokonywania samooceny. Podczas projektu praca odbywa się w indywidualnie ustalonym czasie i tempie. Metoda taka umożliwia doświadczenie solidarności oraz radości ze wspólnego wysiłku, a także poczucie identyfikacji z zadaniem, które pozwala przezwyciężyć konflikty między jednostkami.

Projekt musi zawierać 4 podstawowe cechy:

 • Nabywanie wiedzy powinno zachodzić głównie dzięki samodzielnemu rozumowaniu i rozwiązywaniu problemów, a nie za pomocą pamięciowego przyswajania wiedzy
 • Aktywność dziecka ma na celu nie tylko gromadzenie wiedzy , czy doświadczeń, lecz także zmianę nastawienia dziecka do uczenia się
 • Dzieci pracują nad zagadnieniami, które ich interesują i wynikają z ich naturalnych potrzeb
 • Wprowadzenie rozważań teoretycznych  następuje  w miarę potrzeb i zawsze wynika z realizowanych działań praktycznych

Aby efektywnie pracować metodą projektu, należy przestrzegać określonych faz pracy, do których należą:

 • Zainicjowanie projektu
 • Spisanie kontraktu
 • Wybór tematu
 • Podział na grupy
 • Sformułowanie ogólnych oraz szczegółowych celów projektu
 • Przygotowanie harmonogramu, podział pracy
 • Realizacja projektu
 • Prezentacja wyników projektu
 • Ewaluacja

Metoda projektu jest czasochłonna i wymaga również reorganizacji czasu pracy stylu pracy ze strony nauczyciela oraz dzieci. Ogromnie ważna jest postawa nauczyciela, który powinien być partnerem współdziałającym z dziećmi. Jego rola polega na zachęcaniu dzieci do podejmowanych działań, stymulowaniu rozwoju dziecka.

 

W Przedszkolu nr 163 każdy rok szkolny owocuje kolejnymi projektami. Praca niniejszą metodą gości w "Baśniowym Zamku" od roku 2015. 

 

NASZE PROJEKTY:

Rok 2015

"Jabłko"

Rok 2016

"Włosy", "Marchewka", "Książka", "Ojczyzna" 

Rok 2017

"Malarstwo", "Woda", "Kwiat", "Sklep", "Buty", "Zawody", "Rower", "Motocykl", "Ziemniak", "Jabłko"

Rok 2018

"Kosmos", "Pies", "Zegar", "Bajka", "Pizza", "Biedronka", "Człowiek", "Wielka Brytania", "Czystość", "Prąd", "Mąka", "Liść", "Robale", 

Rok 2019

"Jajko", "Plac zabaw", "Makaron"

Rok 2020

"Choinka", "Ślimak", "Bombka"

 

Rok 2024

PROJEKT "ROŚLINY"

 

    

Projekt realizowany był w grupie Skrzaty w marcu 2024 roku. W ramach projektu dzieci rozwijały doświadczenia i wiedzę z zakresu:

 • Rozróżniania, wskazywania i nazywania wybrane gatunków roślin
 • Zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nadchodzącą wiosną
 • Posługiwania się narzędziami ogrodniczymi
 • Znajomości etapów rozwoju kwiatów
 • Rozróżniania i nazywania kolory kwiatów
 • Czynnego udziału w obserwacji przyrody z wykorzystaniem lup
 • Sadzenia roślin w kąciku przyrodniczym oraz w ogrodzie przedszkolnym
 • Czynników potrzebnych roślinom do prawidłowego wzrostu
 • Nazywania wybranych kwiatów
 • Aktywnego uczestniczenia w eksperymentach prowadzonych na zajęciach
 • Śpiewania piosenek przyrodniczych
 • Tworzenia prac plastycznych związanych z tematem projektu

Dzieci ponadto:

 • Współtworzyły kącik przyrodniczy w sali
 • Uczestniczyły w spacerach i wycieczkach mających na celu pogłębienie wiedzy o roślinach (zajęcia w pobliskiej kwiaciarni, wycieczka do Ogrodu Ekologicznego Gładysiakowie)
 • Słuchały z uwagą utworów literackich
 • Rozwiązywały zagadki słowno – obrazkowe
 • Tworzyły kompozycje kwiatowe podczas warsztatów florystycznych z mamą Teosia
 • Brały aktywny udział w lekcji bibliotecznej, podczas której zasiały kiełki
 • Dbały o hodowlę kiełków i innych roślin posadzonych w kąciku przyrody w sali oraz w przedszkolnym ogrodzie
 • Zasiały, wraz z panią Alicją, warzywa w przedszkolnej szklarni
 • Dbały o rośliny w ogrodzie przedszkolnym.

 

 

Rok 2023

PROJEKT "AUTA"

 

  

Projekt realizowany był w grupie Chochliki w listopadzie 2023 roku.

W ramach projektu dzieci:

 • oglądały różne samochody poznając ich marki, budowę i wyposażenie
 • poznały pojazdy uprzywilejowane
 • utrwalały zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy
 • dowiedziały się na czym polega praca mechanika samochodowego
 • obserwowały mycie samochodów w myjni samochodowej i urządziły myjnię dla aut przedszkolnych
 • nabywały umiejętność kierowania samochodem
 • poznały podstawy kodowania w zabawie autami – robotami
 • badały budowę opony i wykorzystywały ją do zabaw i ćwiczeń
 • próbowały swoich sił w pompowaniu kół
 • poznały wybrane znaki drogowe oraz elementy i rodzaje dróg
 • ćwiczyły logiczne myślenie na przykładzie gier i zabaw o samochodach
 • poznały elementy wyposażenia służące bezpieczeństwu i sprawdziły jak działają odblaski
 • rozwijały umiejętności matematyczne (cyfry, klasyfikacja elementów, figury geometryczne, przeliczanie elementów)
 • przygotowały własne tablice rejestracyjne
 • motyw samochodu wykorzystały do wykonania różnych prac plastycznych
 • przygotowały katalog marek samochodowych
 • szkicowały logo marek samochodowych

 

Rok 2021

PROJEKT:  „DRZEWO”

W listopadzie grupa Elfy realizowała projekt „ Drzewo”.

 W ramach projektu:

- stworzyliśmy kącik projektowy (albumy, książki oraz skarby związane z drzewami – szyszki, żołędzie, kasztany, kora, liście)

- wzbogacaliśmy kącik przyrodniczy

- stworzyliśmy tablicę z drzewami

- prowadziliśmy obserwacje  drzew w parku i ogrodzie

- poznaliśmy budowę drzewa

- porównywaliśmy  drzewa  liściaste i iglaste oraz ich owoce

- dowiedzieliśmy się dlaczego  liście zmieniają kolor i  spadają  z drzew

- oglądaliśmy filmy edukacyjne o lesie

- dowiedzieliśmy się kto się opiekuje drzewami

- przypomnieliśmy sobie zasady zachowania w parku i w lesie

- dowiedzieliśmy się jak dbać o drzewa

- słuchaliśmy ciekawostek o mieszkańcach drzew

- dowiedzieliśmy się jak zmienia się drzewo w drewno i jak powstaje  papier (poznanie etapów)

- rozpoznawaliśmy drewniane przedmioty w naszym przedszkolu

- dowiedzieliśmy się co dam dają drzewa, dlaczego są nam potrzebne w życiu

- słuchaliśmy utworów literackich dotyczących tematu

- liczyliśmy drzewa w ogrodzie przedszkolnym oraz  w parku

- mierzyliśmy drzewa (grubość pni)

- segregowaliśmy liście ze względu na kolor, kształt i wielkość

- utrwalaliśmy  nazwy kolorów liści

- braliśmy udział w zabawach badawczych (przy pomocy zmysłu wzroku, węchu, dotyku)

- porównywaliśmy nasionka drzew, sadziliśmy nasiona świerku i sosny,  prowadziliśmy obserwacje

- wykonaliśmy prace plastyczne

-  braliśmy udział w zabawach ruchowych z użyciem owoców drzew (szyszek, kasztanów, żołędzi)

- śpiewaliśmy piosenki związane z tematem

- podczas trwania projektu gościliśmy mamę Wojtka, która ciekawie opowiadała dzieciom o różnych gatunkach drzew


       

           

     

PROJEKT „SIŁOWNIA”

W ramach projektu dzieci:

 • uczestniczyły w tworzeniu siatki wiedzy oraz pytań związanych z tematem PO
 • uczestniczyły w tworzeniu miejsca do ćwiczeń – „siłowni” w sali przedszkolnej PO FO
 • poznały przyrządy i akcesoria potrzebne do ćwiczeń PO
 • poznały różne rodzaje ćwiczeń fizycznych FO
 • proponowały wybrane ćwiczenia fizyczne FO
 • dowiedziały się, jak powinien odżywiać się sportowiec PO
 • wzięły udział w tworzeniu przykładowego jadłospisu PO
 • odróżniały produkty żywnościowe zdrowe od tych szkodliwych dla zdrowia PO
 • rozwijały ogólną sprawność ruchową FO
 • wykonywały ćwiczenia na miarę swoich możliwości FO
 • rozwijały małą i dużą motorykę FO
 • ćwiczyły orientację przestrzenną PO
 • wykonywały ćwiczenia naprzemienne FO
 • wykonywały ćwiczenia bieżne, skoczne, siłowe FO
 • uczestniczyły w zajęciach na siłowni osiedlowej FO
 • poznały różne formy aktywnego wypoczynku FO
 • uczestniczyły w zajęciach aerobiku dla dzieci FO
 • poznały korzyści zdrowotne z uprawiania sportów PO
 • dowiedziały się, że należy dbać o prawidłową postawę ciała PO
 • poznały zasady rywalizacji sportowej SO EO PO
 • dbały o bezpieczeństwo swoje i innych podczas ćwiczeń SO
 • dowiedziały się, że uprawianie sportu daje radość, wpływa na sprawność, samopoczucie , wymaga samodyscypliny oraz systematyczności EO, PO SO
 • poznały, jak działają zegarki oraz aplikacje sportowe PO
 • poznały ogólnie budowę układu mięśniowego człowieka, dowiedziały się jak działają mięśnie PO
 • poznały przyrządy do pomiaru czasu, wagi, długości PO
 • dokonywały pomiarów takich jak: mierzenie czasu, ważenie, mierzenie, porównywane ciężaru, porównywanie długości PO
 • poznały i utrwalały obraz graficzny liter P, M, I PO
 • poznały monografię cyfr 0, 6, 7,  PO
 • starannie wykonywały karty pracy (zadania dostosowane do wieku dziecka) PO
 • wykonywały prace plastyczne różnymi technikami plastycznymi PO
 • rozwijały zdolności manualne FO
 • śpiewały proste piosenki z repertuaru dziecięcego dot. tematyki sportowej i zdrowotnej PO
 • poznały zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego PO SO

Dnia 22 listopada, "Smoki" odwiedziła Mama Emilki, aby opowiedzieć dzieciom jak wygląda praca psychologa. Gość przedstawił dzieciom interesujące sposoby radzenia sobie z emocjami. Dzieci z zaciekawieniem brały udział w proponowanych ćwiczeniach. 

Dnia 16 listopada tata Miry poprowadził zajęcia sportowe w ramach realizacji projektu "Siłownia". Podczas zajęć dzieci rozwijały równowagę oraz propriocepcję. Wszyscy chętnie brali udział w proponowanych ćwiczeniach, jak i świetnie się bawili w trakcie różnorodnych interesujących aktywności.

 

 

PROJEKT „BANAN”

W ramach projektu dzieci:

- poznały cechy charakterystyczne bananów – kształt, barwę, smak i zapach,

- poznały sposób wykonywania koktajlu bananowego,

- wspólnie, wg przepisu wykonały ciasto bananowe,

- tworzyły zbiory i przeliczały elementy w zbiorach,

- poznały produkty do jedzenia powstałe na bazie bananów – chipsy bananowe, mus bananowy, sok bananowy, mleko bananowe, jogurty bananowe, lody bananowe,

- poznały produkty powstałe na bazie np. zapachu bananów – żele do kąpieli, szampony, balsamy itp.,

- oglądały w kamerze internetowej przez mikroskop lub lupę banany,

- poznają różne gatunki bananów,

- śpiewały piosenkę pt.: „Bananowa piosenka”,

- wykonały prace plastyczne dotyczące bananów różnymi technikami i metodami,

- poznały wiersze o bananie,

- rozwiązywały zagadki słowno-obrazkowe dotyczące tematu,

- wspólnie obchodziły dzień banana,

- przeprowadzały eksperymenty z bananami,

- uważnie słuchały opowiadania pt.: „Samotny banan”,

- oglądały filmy edukacyjne „Jak powstają banany?; Skąd do nas przylatują?”.

 

 

    

 

 

PROJEKT „KOT”

W ramach projektu grupę "Czarodzieje" odwiedził bardzo interesujący gość na czterech łapkach. Mama Poli przyprowadziła kotka Obi. Podczas niecodziennej wizyty dzieci mogły dowiedzieć się co jedzą i piją koty, jak o nie dbać. Dzieci miały możliwość pogłaskać kotka oraz się z nim pobawić.

 

PROJEKT „OGRÓD"

Podczas trwania projektu gościliśmy dwoje ekspertów - mamę
Zosi i mamę Laury, które prezentowały swoje hodowle, pokazywały różne sposoby przesadzania
oraz sądziły z dziećmi rośliny. W kąciku projektowym dzieci miały dostęp do literatury związanej
z ogrodnictwem, narzędzi ogrodniczych, doniczek, ziemi oraz nasion i sadzonek. Powstał także
całkiem spory ogród w sali a wśród roślin zamieszkał ślimak afrykański - Benek. Dzieci odwiedziły
również ogród pani Olgi, gdzie oprócz ciekawych roślin mogły obejrzeć oczko wodne oraz
mieszkające w nim ryby. Ponadto dzieci:
- prowadziły obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym,
- poznały różne gatunki roślin ogrodowych (drzewa, krzewy, kwiaty, zioła),
- poznały nazwy części roślin,
- poznały etapy wzrostu rośliny,
- poznały pojęcia: sianie, sadzenie, rozsada, gleba, sadzonka, rabata i inne,
- poznały gatunki i zwyczaje zwierząt zamieszkujących ogrody,
- wiedzą, dlaczego rośliny i zwierzęta należy szanować,
- poznały pracą ogrodnika, rozpoznają i potrafią nazwać narzędzia ogrodnicze,
- poznały różne rodzaje nasion,
- spożywały produkty, które pochodzą z ogrodu i wiedzą, jaki wpływ na nasze zdrowie ma
spożywanie produktów roślinnych z własnej uprawy,
- oglądały nasiona przez kamerkę internetową, lupę i potrafią określić różnice między nimi
i opisać ich wygląd.

  

 

 

 

PROJEKT "DINOZAUR"  

W ramach projektu dzieci:

 • uczestniczyły w tworzeniu siatki wiedzy oraz pytań związanych z tematem,
 • uczestniczy w tworzeniu kącika tematycznego,
 • przeglądały albumy, książki o dinozaurach,
 • oglądały prezentację multimedialną o dinozaurach,
 • poznały modele dinozaurów 3D,
 • brały udział w wirtualnych wycieczkach,
 • poznały wygląd dinozaura i jego budowę ciała,
 • poznały historię dinozaurów,
 • dowiedziały się, kiedy żyły dinozaury,
 • dowiedziały się, jak wyginęły dinozaury,
 • poznały różne gatunki dinozaurów, ich wygląd i wielkość
 • dowiedziały się jak poruszały się dinozaury
 • poznały warunki życia dinozaurów
 • słuchały utworów literackich związanych tematycznie z dinozaurami
 • śpiewały proste piosenki z repertuaru dziecięcego o dinozaurach
 • poznały etapy rozwoju dinozaura
 • dowiedziały się czym żywiły się dinozaury
 • poznały zawód paleontologa
 • brały udział w zabawach badawczych
 • ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania prac plastycznych, lepienia z masy solnej i plasteliny
 • starannie wykonywały karty pracy (zadania dostosowane do wieku dziecka)
 • wykonywały prace plastyczne różnymi technikami plastycznymi
 • doskonaliły umiejętności liczenia oraz klasyfikowania za pomocą figurek dinozaurów (zadania dostosowane do wieku i umiejętności dziecka)
 • rozwijały sprawność ruchową, koordynację oraz spostrzegawczość

 


 

PROJEKT „JAJKO”

 

 • słuchaliśmy utworów literackich dotyczących tematu
 • wysłuchaliśmy bajki o „Brzydkim kaczątku”
 • poznaliśmy różne rodzaje jajek (kurze, kacze, przepiórcze)
 • poznaliśmy budowę jajka
 • wiemy, skąd się biorą jajka
 • braliśmy udział w zabawach badawczych: „Zakręcone jajko”, „Gumowe jajko”
 • poznaliśmy sposoby wykorzystania jajek w kuchni
 • potrafimy odróżnić surowe jajko od gotowanego
 • układaliśmy puzzle z jajek
 • braliśmy udział w zabawach muzyczno - ruchowych
 • rzucaliśmy jajkami do kosza
 • chodziliśmy po wyznaczonym torze z jajkiem
 • wykonaliśmy prace plastyczne różnymi technikami
 • bawiliśmy się przy piosenkach: Pisanki, pisanki” , „Święta wielkanocne z jajem i zającem”
 • rysowaliśmy po śladzie
 • wykonywaliśmy kartki świąteczne
 • przeliczaliśmy jajka, tworzyliśmy zbiory
 • wzbogacaliśmy słownictwo dotyczącego tematu w j. angielskim
 • przygotowaliśmy wspólnie jajecznice, ugotowaliśmy jajka na miękko i na twardo
 • degustowaliśmy nasze wspólnie wykonane potrawy

     

 

 PROJEKT "WITAMINY"

 

W ramach projektu dzieci:

- zrozumiały dlaczego warto jeść owoce i warzywa

- poznały nazwy podstawowych witamin A, B, C oraz D

- dzięki dostępnym materiałom dowiedziały się również za co odpowiadają poszczególne witaminy w naszym organizmie

- nauczyły się śpiewać piosenki „Witaminki”

- poznały nazwy najbardziej dostępnych owoców i warzyw oraz ich skład witaminowy

- nauczyły się próbować, to czego nigdy nie jadły

- rozwiązywały zagadki słowne na temat owoców i warzywami

- klasyfikowały produkty według określonych cech

- przeliczały elementy w powstałych zbiorach

- potrafiły prawidłowo ułożyć rytm

- nabrały świadomość, że najzdrowsze witaminy są te naturalne

- wiedzą, że bez witamin nasz organizm może źle funkcjonować

- nauczyły się wiersza o witaminach, który zostanie zaprezentowany na Festiwalu Bajek w ramach miasteczka oświatowego.