ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ:

 

 

Majowa łąka (2 tygodnie)

 

Dzieci:                                                   

- segregują przedmioty wg podanej cechy, porównują liczbę elementów w zbiorach,

- uważnie słuchają utworów literackich związanych z nadchodzącą porą roku, potrafią odpowiedzieć na pytania dotyczące wysłuchanych treści,

- potrafią nazwać kwiaty wiosenne,

- uważnie słuchają wiersza B. Formy pt.: „Łąka”,

- słuchają opowiadania A. Widzowkiej pt.: „Łąka”,

- układają wyraz z pomocą ruchomego alfabetu,

- odnajdują cyfrę zgodną z ilością usłyszanych dźwięków,

- potrafią nazwać owady znajdujące się na obrazku,

- przeliczają elementy w dostępnym zakresie,

- poznają zwyczaje bocianów, pszczół, żab, pasikoników itp.

- wypatrują owadów znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym,

- tworzą pracę plastyczną zgodną z tematem,

- rozwijają motorykę dłoni podczas zabaw manipulacyjnych,

- potrafią ułożyć historyjkę obrazkową,

- rozwiązują zagadki słowno-obrazkowe,

- integrują się podczas wspólnych zabaw ruchowych, zabaw przy muzyce,

- obserwują zmieniającą się przyrodę podczas spaceru do parku, pobytu w ogrodzie przedszkolnym.

 

Zwierzęta wiejskie (2 tygodnie)

 

Dzieci:

- utrwalają nazwy wiejskich zwierząt,

- rozwijają poczucie rytmu,

- biorą udział w tworzeniu kącika tematycznego,

- rozwiązują zagadki słowne,

- reagują na zmiany tempa,

- naśladują odgłosy wiejskich zwierząt,

- potrafią wskazać pożywienie wiejskich zwierząt,

- wiedzą dlaczego ludzie hodują zwierzęta,

- zapamiętują słowa i melodie piosenek,

- podejmują próby śpiewu grupowego,

- wykonują prace plastyczne zgodne z tematem,

- uczestniczą w ćwiczeniach gimnastycznych,

- uczestniczą w wycieczce do Klimkowej Osady,

- przeliczają elementy w dostępnych zakresie,

- nazywa pomieszczenia gospodarskie do hodowli zwierząt,

- uważnie słuchają utworów literackich.