ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC:

 

 

Urządzenia elektryczne.

Dziecko:

- poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne; dba o zachowanie właściwej postawy ciała; reaguje na komendy typu: zbiórka w szeregu, dobieramy się w pary etc.)

- rozpoznaje i nazywa różnorodne urządzenia elektryczne

- wie, że do ich działania potrzebna jest energia elektryczna

- zna zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętów elektrycznych

- poznaje zasadę działania wybranych urządzeń

- korzysta z wybranych urządzeń elektrycznych (np. sokowirówka, gofrownica, toster)

- współpracuje z grupą podczas realizacji wybranych przepisów kulinarnych

- poprawnie wykonuje pracę plastyczną dostosowaną do wieku i możliwości

- dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów – nazw urządzeń elektrycznych (6latki)

- poznaje i kreśli litery (6latki):

 

Witajcie w naszej bajce. 

Dziecko:

- słucha uważnie wybranych bajek i baśni

- potrafi określić cechy dobrego bohatera oraz czarnego charakteru

- jest kreatywne – współtworzy z grupą własne opowiadanie

- tworzy ilustracje do powstałego opowiadania

- potrafi przewidzieć, dalszą cześć bajki

- udziela odpowiedzi na pytania dotyczące poznawanych utworów literackich; buduje pełne zdania, poprawne pod względem gramatycznym – stosownie do wieku

- inicjuje zabawy w teatr z wykorzystaniem strojów, pacynek, teatrzyku cieni

-  wie, kim jest pisarz, ilustrator, wydawca, krytyk literacki

- szanuje książki

- wie, czym jest ebook

 

W marcu jak w garncu.

Dziecko:

- rozpoznaje i nazywa zjawiska pogodowe

- potrafi opisać aktualną pogodę

- rozumie znaczenie przysłowia

- wie, jaki strój jest odpowiedni dla danej pogody

- jest sprawne manualnie – wykonuje pracę plastyczną (dostosowane do wieku i możliwości)

- wie, do czego służy termometr i barometr

- potrafi stworzyć proste urządzenie do określenia kierunku wiatru (6latki)

- wie, czym jest i jak powstaje deszcz, śnieg, grad, wiatr

- śpiewa piosenkę „Wiosenna pogoda”, wystukuje rytm

- współtworzy i aktualizuje kalendarz pogodowy

- poznaje i kreśli litery (6latki):

 

Witaj Wiosno!

Dziecko:

 

- dostrzega i opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie wraz z nadejściem wiosny

- zna zwiastuny wiosny

- zna etapy wzrostu roślin (6latki bardziej szczegółowo)

- współtworzy przedszkolny ogródek – sadzi rośliny i o nie dba

- rozpoznaje i nazywa wiosenne kwiaty

- wie, czym jest gatunek chroniony

- wie, jak należy dbać o przyrodę

- obserwuje wzrost roślin w kąciku przyrody (obserwuje wzrost korzeni ziemniaka, hodowlę kiełków, owsa, szczypiorku)

- dostrzega związki przyczynowo – skutkowe układając historyjki obrazkowe (dostosowane do wieku)

- uczestniczy w uroczystości Miasteczka Oświatowego – „Powitanie Wiosny”

- śpiewa piosenki o tematyce wiosennej

 

 

Wielkanocne zwyczaje.

Dziecko:

 

- zna polskie wielkanocne zwyczaje

- wie, czym jest pisanka/kraszanka/malowanka

- potrafi określić, co może znaleźć się w koszyku wielkanocnym

- zna pojęcie Śmigus – Dyngus; wie, jakich zasad należy przestrzegać podczas zabawy w lany poniedziałek

- tworzy zbiory na podstawie dwóch i więcej cech; przelicza elementy zbiorów; potrafi określić „o ile więcej/mniej”; zna i stosuje znaki „>, <, =” (zadania dostosowane do wieku i możliwości)

- tworzy prace plastyczne o tematyce świątecznej

- współdziała podczas zabaw ruchowych

- poznaje zwyczaje wielkanocne z obszaru Kaszub i Pomorza

- śpiewa piosenki o tematyce wielkanocnej

- uczestniczy w nocowaniu w przedszkolu – jest samodzielne w zakresie szykowania posiłku; ścielenia leżaczka do spania; potrafi rozstać się na wiele godzin z rodzicami (6latki)