Regulamin zajęć z hipoterapii do pobrania poniżej:

 

Regulamin zajęć z hipoterapii

 

 

Procedura postępowania po zaistnieniu wypadku do pobrania poniżej:

 

Procedura postępowania po zaistnieniu wypadku

 

Procedura przeprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola do pobrania poniżej:

 

Procedura przeprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym do pobrania poniżej:

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym.

 

Podkategorie