ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ:

 

Pierwsze dni w przedszkolu

Dziecko:

- Adaptuje się do nowych warunków

- poznaje nowych kolegów/koleżanki

- utrwala imiona kolegów/koleżanek z grupy

- zapoznaje się z wyglądem i wyposażeniem sali

- zapoznaje się z kącikami zainteresowań oraz sposobem korzystania z nich

- rozpoznaje swój znaczek, wskazuje miejsce, gdzie można go zobaczyć

- samodzielne wykonuje czynności samoobsługowe

- dba o wspólne sprzęty i zabawki, uważnie obchodzi się z nimi, korzysta z nich zgodnie z przeznaczeniem, dzieli się zabawkami, odkłada w wyznaczone miejsce po skończonej zabawie

- szanuje swoją własność i własność innych

- uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych

- wykonuje pracę plastyczną zgodnie z podaną instrukcją

- bierze udział w tworzeniu kontraktu grupowego

 

Tydzień III

- obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przedszkolaka

( projekt wewnątrzprzedszkolny)

 

Tydzień IV

W poszukiwaniu jesieni

Dziecko:

- dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią

- rozpoznaje kolory: żółty, czerwony, zielony (dz. młodsze)

- wymienia wszystkie kolory jesieni (dz. starsze)

- poszukuje pierwszych oznak jesieni podczas pobytu w przedszkolnym ogrodzie oraz w parku

- obserwuje środowisko przyrodnicze

- uważnie słucha wiersza

- tworzy samodzielną wypowiedź

- wykonuje pracę plastyczną (zadanie dostosowane do wieku dziecka)

- poznaje pojęcie zbioru przedmiotów, klasyfikuje jego elementy według jednej cechy (dz. młodsze), według kilku cech (dz. starsze)