ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC:

 

03-07.06

 1. DZIECI ŚWIATA:
 • wzbogacanie wiadomości na temat dzieci mieszkających na różnych kontynentach,
 • poznanie praw i obowiązków dzieci,
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami poprawnymi pod względem gramatycznym,
 • rozwijanie sprawności fizycznej i umiejętności współpracy,
 • poznanie kształtu litery b, B, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter,
 • doskonalenie umiejętności segregowania przedmiotów wg podanej cechy oraz przeliczania elementów w powstałych zbiorach,
 • doskonalenie orientacji na kartce papieru,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej,
 • uważne słuchanie muzyki klasycznej,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami,
 • doskonalenie motoryki dłoni podczas lepienia z plasteliny,
 • przygotowanie do Festynu Rodzinnego.

 

10-14.06

 1. PROJEKT EDUKACYJNY PODRÓŻE PO EUROPIE - HISZPANIA

- wg osobnego scenariusza

 

17 - 21.06

 1. DUŻO WIEM I POTRAFIĘ:
 • utrwalanie poznanych liter i cyfr, doskonalenie umiejętności ich pisania - ćwiczenia grafomotoryczne,
 • wzmacnianie mięśni drobnych dłoni,
 • doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu,
 • doskonalenie pamięci podczas nauki tekstów wierszy i ról do przedstawienia,
 • doskonalenie poczucia rytmu podczas zabaw przy muzyce,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • doskonalenie orientacji w przestrzeni oraz względem własnego ciała,
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach w zakresie dostosowanym do możliwości dziecka,
 • przełamywanie stresu podczas publicznych wystąpień,
 • rozwijanie kreatywności podczas wykonywania pracy plastycznej,
 • rozwijanie zmysłów dotyku i słuchu,
 • trening integracji sensorycznej.

 

24 - 28. 06

 1. BEZPIECZNE WAKACJE:
 • utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas przebywania nad wodą, w lesie, w górach,
 • utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas podróży różnymi środkami lokomocji,
 • uważne słuchanie utworów literackich związanych z tematem,
 • rozwijanie mowy opowieściowej,
 • wzmacnianie mięśni aparatu artykulacyjnego,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania,
 • poznanie różnych sposobów mierzenia, porównywanie długości,
 • doskonalenie umiejętności pisania poznanych liter - ćwiczenia grafomotoryczne,
 • ćwiczenia przeciwko płaskostopiu,
 • doskonalenie orientacji przestrzennej,
 • doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej,
 • rozpoznawanie dźwięków z otoczenia,
 • kształtowanie umiejętności współpracy.