ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD:

 

 1. MAŁA I DUŻA OJCZYZNA
 • poznanie pojęć: patriotyzm, ojczyzna, troska, poszerzanie słownika czynnego,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie wrażliwości, empatii, umiejętności nazywania uczuć i emocji
 • poznanie kształtu litery d, D, oraz litery m, M,
 • zachęcanie do nauki czytania,
 • doskonalenie słuchu fonematycznego,
 • dokonywania analizy sylabowej i głoskowej, rozwijanie sprawności manualnej,
 • wprowadzenie do rozumienia żartów słownych,
 • rozwijanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości
 • rozpoznawanie i pisanie cyfry 4,
 • ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 4,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania,
 • doskonalenie układania rytmów,
 • doskonalenie umiejętności wchodzenia w role
 • utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych,
 • rozwijanie umiejętności muzycznych,
 • rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego,
 • rozwijanie umiejętności uważnej obserwacji zachowania kolegów i koleżanek
 • rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych symboli narodowych,
 • rozwijanie sprawności manualnej, wrażliwości sensorycznej, różnicowania faktur dotykiem, doskonalenie współpracy,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia sygnałów werbalnych i symboli

 

 1. DESZCZOWA POGODA
 • przypomnienie wiadomości o zmianach zachodzących w przyrodzie późną jesienią,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na tematy związane z uczuciami,
 • rozwijanie umiejętności nazywania emocji, ćwiczenie wyobraźni,
 • rozwijanie empatii, doskonalenie umiejętności opisywania emocji
 • poznanie kształtu litery i, I doskonalenie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego,
 • przygotowanie do umiejętności czytania i pisania,
 • doskonalenie umiejętności wygrywania i przegrywania podczas zabawy, rozwijanie współpracy
 • rozumienie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 4,
 • poznanie niektórych właściwości wody, rozwijanie ciekawości badawczej,
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania eksperymentów, rozwijanie współpracy
 • utrwalenie wiedzy o tym, skąd biorą się kałuże,
 • rozwijanie słownika czynnego i słuchu fonematycznego,
 • doskonalenie słuchu muzycznego, rozwijanie współpracy,
 • utrwalenie zasad gry w gry planszowe
 • utrwalenie informacji o deszczowej, jesiennej pogodzie,
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu fonemowego,
 • doskonalenie umiejętności pracy w parach,
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa

 

 1. PROJEKT EDUKACYJNY „SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE?”
 • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
 • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych
 • uważne słuchanie opowiadania i tworzenie wypowiedzi słownych na podstawie usłyszanego tekstu
 • poszerzanie wiedzy na temat gospodarstwa ekologicznego
 • poznanie symbolu żywności ekologicznej -
 • wykonywanie pracy według instrukcji
 • ćwiczenia motoryki palców i dłoni
 • przeliczanie elementy w zakresie 12,
 • kształtowanie umiejętności matematycznych - rozdzielanie po równo

 

 1. W ŚWIECIE WYOBRAŹNI
 • wprowadzenie pojęcia „wyobraźnia”,
 • doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć słowami,
 • rozwijanie wrażliwości zapachowej,
 • nauka relaksacji, kształtowanie empatii
 • rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego,
 • doskonalenie sprawności rąk - ćwiczenia grafomotoryczne,
 • wprowadzenie do pisania i czytania,
 • rozwijanie współpracy i umiejętności czekania na swoją kolej
 • rozpoznawanie i pisanie cyfry 5, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 5,
 • rozwijanie wyobraźni, doskonalenie umiejętności stawiania hipotez i wyciągania wniosków
 • poznanie różnych sposobów ekspresji muzycznej,
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu muzycznego,
 • doskonalenie współpracy w grupie
 • rozpoznawanie żartów językowych, rozwijanie wrażliwości sensorycznej,
 • poszerzanie słownictwa, doskonalenie współpracy,
 • ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką podczas gier zespołowych