„Czytanie to najpiękniejsza zabawa,

Jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

Wisława Szymborska


 

Książka umożliwia dziecku poznawanie świata.

Pomaga w kształtowaniu nowych wyobrażeń i pojęć,

przekazuje wiedzę o świecie i ludziach.

Dzięki książkom dzieci uczą się rozumieć znaczenie nazw,

a przez to tworzyć bardziej ogólny obraz przedmiotów. Czytanie na głos sprawia również,

iż osłuchując się z tekstem przyswajają sobie zwroty i określenia, ciesząc się jednocześnie

z ich właściwego stosowania w mowie. Książka porządkuje wiedzę o dotychczasowych

odkryciach dziecka i ukazuje je w najbliższym otoczeniu. Dzięki temu jest ona często

drogą do poznania otaczającego dziecko środowiska przyrodniczego i społecznego.

Przybliża również dziecku cechy środowiska, w którym na co dzień nie przebywa lub styka się z nim sporadycznie.

Wiek przedszkolny, to okres tworzenia się u dzieci trwałych nawyków, kształtowania procesów uczuciowych

i umysłowych. Wychowanie dobrego i szczęśliwego dziecka wymaga osobistego zaangażowania rodziców,

poświęcenia mu czasu. Czas ten można wykorzystać na wspólne zabawy i czytanie książek dzieciom.

 

 

****

Finał projektu, czyli wystawa prac plastycznych dzieci,

powstałych na podstawie przeczytanych książek.