ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD:

 

Projekt badawczy "Auta"

 

Dziecko:

- wie, jak wyglądają samochody

- potrafi wymienić podstawowe elementy budowy samochodu

- wie, co jest potrzebne, aby samochód działał i jeździł

- zna różne marki samochodów

- wie, do kogo zgłosić się w przypadku awarii samochodu

- zna podstawowe procedury związane z nabyciem auta

- wie, czym mogą różnić się od siebie auta

- wie, że o auto trzeba dbać – o jego czystość oraz prawidłowe działanie (przeglądy, naprawy, wymiana oleju etc.)

- wie, do czego służy w aucie trójkąt, gaśnica i apteczka

- samodzielnie zdobywa wiedzę poprzez obserwację otoczenia, zabawy badawcze, rozmowy z ekspertami

- dzieli się posiadaną wiedzą

- potrafi formułować pytania oraz hipotezy

- współdziała w tworzeniu prac plastycznych

- współdziała i angażuje środowisko rodzinne do tworzenia „kącika samochodowego” w przedszkolu

- poznaje pracę mechanika samochodowego

- wie, co dzieje się z autem, którego nie da się już naprawić

- rozumie podział aut na prywatne i służbowe

- rozumie znaczenie określenia „pojazd uprzywilejowany”

- inicjuje zabawy związane z tematem projektu

- zna różne rodzaje samochodów (dostawcze, osobowe, terenowe, kampery itp.)

- segreguje samochody ze względu na ich cechy wspólne

- poznaje pojęcie „stacja benzynowa” oraz rodzaje paliwa jakie zasilają pojazdy

- słucha w skupieniu tekstów literackich o samochodach oraz odpowiada na pytania dotyczące tekstu,

- ogląda film animowany związany z tematem projektu

- rozumie środki ostrożności jakie należy zachować przy pojeździe i jakie są zagrożenia wynikające z nieprawidłowego zachowania się

- poznaje wynalazcę samochodu

- wie, w jaki sposób ludzie poruszali się zanim wynaleziono samochód