ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC:

 

 

Nasze emocje

Dziecko:

 • Rozpoznaje i nazywa emocje
 • Wyraża emocje ruchem, gestem, ciałem
 • Uważnie słucha utworów literackich (wierszy i opowiadań) dotyczących tematu
 • Rozwija umiejętność wyrażania i rozładowania emocji w sposób akceptowalny społecznie
 • Poznaje sposoby rozładowywania napięcia, złości, smutku
 • Rozwija wrażliwość emocjonalną i empatię
 • Wzmacnia poczucie własnej wartości
 • Reaguje na zmiany w muzyce
 • Współpracuje w parze
 • Współpracuje w grupie
 • Buduje pozytywne relacje w grupie rówieśniczej
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, gimnastycznych, rytmiczno – muzycznych
 • Reaguje na umowne znaki i polecenia nauczyciela
 • Przestrzega ustalonych zasad
 • Wykonuje prace plastyczną dotyczącą tematu

 

Muzyka jest wszędzie

Dziecko:

 • Rozmawia o muzyce
 • Dowiaduje się różnych rodzajach muzyki, sposobach jej odtwarzania dawniej i dziś
 • Poznaje różne instrumenty, dostrzega różnice między nimi
 • Nazywa wybrane instrumenty
 • Kształtuje poczucie rytmu
 • Gra na instrumentach
 • Tworzy improwizacje instrumentalne
 • Rozpoznaje wysokie i niskie dźwięki
 • Rozpoznaje dźwięki wydawane przez wybrane przedmioty, instrumenty
 • Rozpoznaje dźwięki przyjemne i uciążliwe dla ucha
 • Rozumie konieczność unikania hałasu
 • Śpiewa piosenki
 • Bierze udział w zabawach muzyczno – ruchowych
 • Świętuje Dzień Kobiet, bierze udział w wycieczce do kina
 • Przestrzega zasad ruchu drogowego
 • Bierze udział w koncercie, kulturalnie się zachowuje
 • Rozwija sprawności manualne, wykonuje prace plastyczną dotyczącą tematu
 • Klasyfikuje przedmioty wg podanych kryteriów
 • Przelicza elementy w znanym zakresie
 • Ustala liczebność zbiorów

Wiosna

Dziecko:

 

 • Poszukuje oznak nadchodzącej wiosny
 • Rozpoznaje i nazywa zjawiska pogodowe
 • Tworzy kalendarz pogodowy
 • Zna nazwy ptaków powracających na wiosnę do Polski
 • Rozpoznaje wybrane wiosenne kwiaty
 • Poznaje środowisko przyrodnicze podczas spacerów, wycieczek, pobytu w ogrodzie
 • Zakłada hodowlę roślin, dba o nie, obserwuje ich wzrost
 • Słucha piosenek, wierszy, opowiadań o wiośnie
 • Śpiewa piosenki o wiośnie
 • Poznaje przysłowia związane z marcem
 • Bierze udział w obchodach Powitania Wiosny 21.03 (Miasteczko Oświatowe)
 • Integruje się podczas wspólnych zabaw
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych

 

Wielkanoc

Dziecko:

 • Poznaje tradycje  i symbole Świąt Wielkanocnych
 • Poznaje tradycje świąteczne z rejonu Kaszub i Pomorza (Projekt)
 • Potrafi wymienić wielkanocne potrawy
 • Bierze udział w warsztatach wielkanocnych z rodzicami
 • Aktywnie uczestniczy we wspólnych zabawach muzyczno –ruchowych
 • Klasyfikuje, porównuje i przelicza elementy
 • Śpiewa piosenki o tematyce wielkanocnej
 • Wykonuje prace plastyczne związane z tematem

 

 

Zadania dostosowane do wieku i możliwości rozwojowych dzieci.