RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

grupy Skrzaty

 

Dzieci młodsze leżakują.

 

7.00 – 8.00

 

 

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.

Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym.

8.00 – 8.30

 

Poranne zabawy ruchowe. Zabawy rytmiczne. Przygotowanie do śniadania zabiegi - czynności porządkowe, higieniczne, czynności samoobsługowe w łazience.

8.30 – 9.00

 

Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: mycie rąk, korzystanie z toalety.

9.00 – 9.30

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej

9.30 – 10.00

 

Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela

10.00 – 11.15

 

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer lub do ogrodu przedszkolnego. Zabawy samodzielne, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery - obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola

11.15 – 11.45

 

11.45 - 13.15

 

Przygotowanie do II śniadania (czynności higieniczne i samoobsługowe). II śniadanie.

Odpoczynek w formie leżakowania.

13.15 – 13.30

 

Zabiegi higieniczne, ćwiczenia samoobsługowe - przygotowanie do obiadu

 

13.30 – 14.00

Obiad - realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie. 

 

14.00 – 15.30

Zabiegi opiekuńcze, higieniczne, czynności samoobsługowe. Odbiór dzieci. Relaks – odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej. Zabawy i gry w sali lub ogrodzie przedszkolnym.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

grupy Elfy, Chochliki, Smoki  i Czarodzieje

 

 

6.00 – 8.00

Praca indywidualna i wyrównawcza z dziećmi. Zabawa swobodna wg zainteresowań dzieci, czas dzieci

8.00 – 8.30

Ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne, ćwiczenia samoobsługowe przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00

 

I śniadanie oraz przygotowanie do zajęć programowych

 

9.00 – 10.00

Zajęcia dydaktyczne realizowane wg programu, czynności samoobsługowe przygotowujące do zabaw w ogrodzie

 

10.00 – 11.30

Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery, zabawy swobodne w sali w przypadku złych warunków atmosferycznych, zabiegi higieniczne i samoobsługowe przygotowujące do drugiego posiłku

 

 

11.30 – 12.00

 

 

 

 

II śniadanie, zabiegi higieniczne i samoobsługowe po drugim śniadaniu

 

 

 

12.00 – 13.15

Zajęcia dydaktyczne realizowane wg programu, praca indywidualna i wyrównawcza z dziećmi, zabawa swobodna wg zainteresowań dzieci

13.15 – 13.30

Zabiegi higieniczne oraz przygotowanie do obiadu

 

13.30 – 14.00

 

Obiad

 

 

14.00 – 17.00

Odbiór dzieci. Zabawy swobodne – czas dzieci, zabawy i gry w ogrodzie bez względu na warunki

 

   

Schodzenie i rozchodzenie się dzieci

6.00            Dzieci schodzą się w sali Elfów

7.00            Grupy Smoków i Chochlików idą do sali Chochlików 

7.00            Grupa Skrzatów idzie do swojej sali

7.30            Grupy Smoków i Czarodziejów idą do swoich sal 

 

 

15.30          Grupa Skrzatów idzie do grupy Czarodziejów

16.00          Grupa Chochlików schodzi do sali Czarodziejów

16.00          Grupa Smoków schodzi się do sali Elfów

16.30          Wszystkie grupy schodzą się do sali Czarodziejów