RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

grupy Skrzaty

 

Dzieci młodsze leżakują.

 

7.00 – 8.00

 

 

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.

Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym.

8.00 – 8.30

 

Poranne zabawy ruchowe. Zabawy rytmiczne. Przygotowanie do śniadania zabiegi - czynności porządkowe, higieniczne, czynności samoobsługowe w łazience.

8.30 – 9.00

 

Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: mycie rąk, korzystanie z toalety.

9.00 – 9.30

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej

9.30 – 10.00

 

Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela

10.00 – 11.15

 

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer lub do ogrodu przedszkolnego. Zabawy samodzielne, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery - obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola

11.15 – 11.45

 

11.45 - 13.15

 

Przygotowanie do II śniadania (czynności higieniczne i samoobsługowe). II śniadanie.

Odpoczynek w formie leżakowania.

13.15 – 13.30

 

Zabiegi higieniczne, ćwiczenia samoobsługowe - przygotowanie do obiadu

 

13.30 – 14.00

Obiad - realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie. 

 

14.00 – 15.30

Zabiegi opiekuńcze, higieniczne, czynności samoobsługowe. Odbiór dzieci. Relaks – odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej. Zabawy i gry w sali lub ogrodzie przedszkolnym.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

grupy Elfy, Chochliki, Smoki  i Czarodzieje

 

 

6.00 – 8.00

Praca indywidualna i wyrównawcza z dziećmi. Zabawa swobodna wg zainteresowań dzieci, czas dzieci

8.00 – 8.30

Ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne, ćwiczenia samoobsługowe przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00

 

I śniadanie oraz przygotowanie do zajęć programowych

 

9.00 – 10.00

Zajęcia dydaktyczne realizowane wg programu, religia, czynności samoobsługowe przygotowujące do zabaw w ogrodzie

 

10.00 – 11.30

Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery, zabawy swobodne w sali w przypadku złych warunków atmosferycznych, zabiegi higieniczne i samoobsługowe przygotowujące do drugiego posiłku

 

11.30 – 12.00

 

12:00 - 12:15

 

II śniadanie

 

Zabiegi higieniczne, mycie zębów

 

12.00 – 13.15

Zajęcia dydaktyczne realizowane wg programu, praca indywidualna i wyrównawcza z dziećmi, zabawa swobodna wg zainteresowań dzieci

13.15 – 13.30

Zabiegi higieniczne oraz przygotowanie do obiadu

 

13.30 – 14.00

 

Obiad

 

 

14.00 – 17.00

Odbiór dzieci. Zabawy swobodne – czas dzieci, zabawy i gry w ogrodzie przedszkolnym przy odpowiednich warunkach atmosferycznych lub w sali.

 

   

Schodzenie i rozchodzenie się dzieci

6.00            Dzieci schodzą się w sali Skrzatów

7.30            Grupy Smoków i Chochlików idą do sali Chochlików 

7.30            Grupy Czarodziejów i Elfów idą do swoich sal 

8.00            Grupa Smoków idzie do swojej sali 

 

15.00          Grupa Czarodziejów jest dzielona i idzie do grupy Skrzatów i Elfów

16.00          Wszystkie grupy schodzą się do sali Elfów