ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ/CZERWIEC

 

 


1. DZIEŃ MAMY

Dzieci:

 • rozwijają aktywność ruchową, muzyczną i artystyczną,
 • kształtują umiejętność współpracy w grupie,
 • wyklaskują rytm utworów muzycznych,
 • utrwalają datę dnia matki, poznają znaczenie daty,
 • poznają słowa piosenki pt.: “Moja rodzina”,
 • samodzielnie wykonują prezent dla mamy,
 • rozwijają umiejętność układania życzeń,
 • wzbogacają słownictwo związane z tematem,
 • doskonalą orientację na kartce papieru podczas dyktanda graficznego,
 • poznają i utrwalają obraz graficzny litery G
 • doskonalą sprawność ruchową podczas zabaw na powietrzu oraz ćwiczeń gimnastycznych w sali.


2. DZIECI Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA

Dzieci:

 • uczestniczą w imprezie z okazji Dnia Dziecka,
 • poszerzają wiadomości na temat kontynentów oraz żyjących tam dzieci,
 • poznają zabawy dzieci z różnych stron świata,
 • rozwiązują zagadki słowne, sami potrafią ułożyć treść zagadki,
 • uczestniczą w wycieczce do lodziarni,
 • kształtują umiejętności podejmowania działań i zgodnej współpracy z innymi,
 • szanują innych ludzi różniących się wyglądem, mówiących różnymi językami,
 • znają swoje prawa i obowiązki,
 • doskonalą pamięć ruchową zapamiętując kolejność ruchów w układzie tanecznym,
 • poznają i utrwalają obraz graficzny litery Z,


3. TYDZIEŃ BEZ ZABAWEK – RECYKLING

Dzieci:

 • potrafią stworzyć interesujące przedmioty wykorzystując kartony, taśmy, rolki itp.,
 • znają pojęcie recyklingu,
 • wiedzą jak można ponownie wykorzystać wybrane odpady,
 • znają materiał, z którego wykonane są poszczególne rodzaje odpadów,
 • rozwijają własne zainteresowania oraz kreatywność tworząc coś z niczego,
 • przeliczają elementy i tworzą zbiory,
 • uczestniczą w Turnieju Piłki Nożnej,
 • doskonalą umiejętność pisania poznanych liter,
 • doskonalą analizę głoskową wyrazów,
 • wykonują ćwiczenia równoważne.

 

4. ŁĄKA

Dzieci:

 • rozwiązują zagadki o zwierzętach żyjących na łące,
 • naśladują ruchem i wydają odgłosy mieszkańców łąki,
 • uczestniczą w zawodach sportowych tzw. spartakiadzie,
 • uważnie słuchają wiersza I. Salach “Łąka”,
 • uważnie słuchają opowiadania dotyczącego łąki oraz jej mieszkańców,
 • potrafią prawidłowo dopasować figury geometryczne,
 • ilustrują ruchem treść opowieści ruchowej,
 • wiedzą jak należy się zachować w stosunku do roślin i zwierząt,
 • kształtują znajomość stosunków przestrzennych,
 • posługują się liczebnikami głównymi i porządkowymi,
 • poznają obraz graficzny litery f,
 • potrafią zapisać poznane litery ze słuchu.


5. DZIEŃ TATY

Dzieci:

 • uczestniczą w obchodach Dnia Rodziny oraz w Pożegnaniu Przedszkola,
 • przełamują nieśmiałość przed występami publicznymi,
 • samodzielnie tworzą prezent z okazji Dnia Ojca,
 • wykonują ilustracje na temat pracy swojego taty,
 • potrafią opisać wygląd swojego taty - doskonalenie poprawnego użycia przymiotników,
 • doskonalą słowa poznanych piosenek i wierszy doskonaląc pamięć,
 • rozwijają poczucie rytmu podczas zabaw muzyczno - ruchowych,
 • potrafią powiedzieć czym zajmuje się ich tata,
 • poznają obraz graficzny litery h,
 • relaksują się przy muzyce klasycznej.

 

6. BEZPIECZNE WAKACJE

Dzieci:

 • wiedzą jak zachować bezpieczeństwo podczas wakacji w różnych sytuacjach i miejscach,
 • znają zagrożenia jakie niesie za sobą korzystanie z kąpielisk, oddalanie się od dorosłych, 
 • znają numery alarmowe wybranych służb ratowniczych,
 • rozumieją konieczność wzmożonej opieki osób dorosłych nad dziećmi podczas letniego wypoczynku,
 • prawidłowo reagują na umówione komunikaty słowne,
 • potrafią zareagować podczas sytuacji zagrożenia np. ataku psa, wypadku czy zaczepiania przez nieznajomego,
 • opowiadają o swoich planach na wakacje układając zdania poprawne pod względem gramatycznym,
 • wiedzą co należy spakować na różnego typu wyjazdy,
 • doskonalą orientację w przestrzeni, utrwalają kierunki prawa - lewa,
 • wykonują ćwiczenia przeciwko płaskostopiu.