CO BĘDZIEMY ROBIĆ ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ:

 

 1. Witaj Święty Mikołaju

Dzieci:

 • potrafią podążać według wskazówek napisanych w liście od Świętego Mikołaja,
 • wiedzą, na czym polega praca listonosza,
 • piszą list do Świętego Mikołaja (w formie obrazkowej),
 • słuchają piosenek o tematyce świątecznej,
 • potrafią tworzyć zbiory z gwiazdek wg wskazanej cechy,
 • rozumieją, co oznacza pojęcie obcy,
 • dokonują analizy i syntezy wyrazowej,
 • wykonują zadania w zakresie integracji sensorycznej,
 • uważnie słuchają wiersza J. Hermana pt.: “Obcy”,
 • doskonalą prawidłowe oddychanie - ćwiczenia połączone z wypowiadaniem głosek i śpiewaniem,
 • doskonalą sprawność ruchową podczas zabaw i ćwiczeń gimnastycznych

 

 1. Bombka - projekt edukacyjny (3 tygodnie)

Dzieci:

 • poznają obraz graficzny liter: E i K, utrwalają go wykonując karty grafomotoryczne,
 • rozpoznają i nazywają cyfry 6 i 7,
 • wykonują ćwiczenia i karty pracy do poznanych cyfr,
 • poznają symbole matematyczne: <, >, = i  wykonują zadania utrwalające poznane symbole,
 • przeliczają elementy zbioru i określają ich liczebność,
 • poznają różne rodzaje ozdób na choinkę,
 • potrafią nazwać materiały, z których są wykonane,
 • dzielą ozdoby choinkowe na zbiory wg wybranej cechy,
 • tworzą własną bombkę z wybranych materiałów,
 • znają tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia, a w szczególności te związane z ubieraniem choinki,
 • wspólnie w sali świętują uroczystą Wigilię,
 • kulturalnie zachowują się przy stole świątecznym,
 • wykonują kartkę świąteczną wg instrukcji nauczyciela,
 • samodzielnie ozdabiają choinkę w sali,
 • uważnie słuchają opowiadania A. Galickiej pt.: “Komu potrzebne jest Boże Narodzenie?” oraz innych związanych z tematem,
 • układają historyjkę obrazkową pt.: “Stłuczona bombka” i opowiadają jej treść dostrzegając związki przyczynowo - skutkowe,
 • wykonują karty pracy dotyczące bombki,
 • obserwują zimowe krajobrazy podczas spacerów,
 • ilustrują ruchem treść utworu muzycznego pt.: “Zarozumiała bombka”,
 • relaksują się podczas śpiewania kolęd,
 • rozwiązują zagadki słowno-obrazkowe,
 • wykonują zadania z poznanymi literami i cyframi w zeszytach,
 • poznają słowa i melodie kołysanki pt.: “Za kominem świerszczyk spał”,
 • uczestniczą w wycieczce poza przedszkolem i obserwują ozdoby znajdujące się na witrynach sklepowych.