CO BĘDZIEMY ROBIĆ ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ:

 

 1. Znowu w przedszkolu
 • Witamy się z nowymi kolegami i koleżankami
 • Poznajemy nową salę i znamy nazwy poszczególnych pomieszczeń w przedszkolu
 • Utrwalamy zasady bezpiecznej zabawy w sali i ogrodzie
 • Wypowiadamy się na temat wakacji
 • Orientujemy się w schemacie własnego ciała
 • Aktywnie uczestniczymy w ćwiczeniach gimnastycznych
 • Bierzemy udział w zabawach integracyjnych
 • Doskonalimy samodzielność
 • Znamy rytm dnia w przedszkolu
 • Powtarzamy poznane piosenki w języku niemieckim
 • Kulturalnie zachowujemy się podczas koncertu edukacyjnego

 

 1. W przedszkolu
 • Wypowiadamy się na swój temat
 • Z uwagą słuchamy wypowiedzi innych
 • Nazywamy różne stany emocjonalne
 • Uaktualniamy kodeks grupowy
 • Stosujemy się do zasad obowiązujących w sali
 • Bawimy się w poznane wcześniej zabawy w języku niemieckim
 • Wykonujemy pracę plastyczną związaną z tematem
 • Dzielimy nazwy obrazków na sylaby i głoski
 • Poznajemy nasze zmysły

 

 1. Moja droga do przedszkola 
 • Bierzemy udział w spacerze na skrzyżowanie
 • Znamy zasady ruchu drogowego
 • Wiemy na jakim świetle przechodzimy przez ulicę
 • Znamy nazwy dni tygodnia i miesięcy
 • Wykonujemy pracę plastyczną związaną z tematem
 • Wiemy do czego służą samochody specjalistyczne
 • Znamy numery alarmowe
 • Znamy podstawowe znaki drogowe
 • Tworzymy słownik gwary wielkopolskiej
 • Bawimy się do piosenki Die Jahreszeiten w j. niemieckim

 

 1. Nadeszła jesień
 • Kulturalnie zachowujemy się podczas uroczystości Międzynarodowego Dnia Przedszkolaka
 • Rozpoznajemy oznaki jesieni
 • Obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie
 • Utrwalamy nazwy pór roku
 • Wykonujemy pracę plastyczną związaną z tematem
 • Rozwiązujemy kartę pracy
 • Określamy pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazach
 • Poznajemy i utrwalamy literę „o” – małą, wielką, drukowaną i pisaną
 • Śpiewamy piosenkę Die Jahrszeiten w j. niemieckim
 • Znamy nazwy pór roku w j. niemieckim