CO BĘDZIEMY ROBIĆ ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK:

 

Dziecko:
- uważnie słucha wiersza,
-umie wymienić kilka nazw owoców,
-potrafi określić cechy charakterystyczne niektórych owoców,
-potrafi rozpoznać owoce po smaku,
-wie, że należy jeść owoce, aby być zdrowym,
-dzieli wyrazy na sylaby,
-wykonuje ćwiczenia wzmacniające aparat mowy i ćwiczenia oddechowe,
-porusza się do rytmu,
-rozwiązuje zagadki,
- uważnie słucha innych,
- chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych,
-uczestniczy w uroczystych obchodach otwarcia nowej części ogrodu przedszkolnego,
-integruje się ze społecznością przedszkolną,

-prezentuje piosenkę oraz wiersze podczas uroczystości przedszkolnej,
-wykonuje prostą pracę plastyczną,
- dba o porządek w miejscu pracy,
-przelicza zbiory,
- układa i kontynuuje rytm,
- układa przedmioty w przestrzeni lub określa położenie przedmiotów,
-utrwala pojęcia: „mniej, więcej”
- układa historyjkę obrazkową i opowiada jej treść,
-rozwija koordynację słuchowo-ruchową,
- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach
- zachowuje się bezpiecznie podczas ćwiczeń,
- reaguje na zmianę tempa,
-porusza się do rytmu,
- bawi się z innymi,
-utrwala zasady bezpieczeństwa w sali i w ogrodzie przedszkolnym,
-utrwala nawyk prawidłowego mycia rąk,