CO BĘDZIEMY ROBIĆ ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY:

 

 

 

POWIETRZE

- Uświadamiają sobie, że powietrze jest wszechobecne i niezbędne do życia, a jego czystość jest źródłem zdrowia,

- określają przyczyny powstawania różnych dymów,

- poznają miejsca, w których mogą być narażone na kontakt  z dymem,

- uświadamiają sobie wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie ludzi, zwierząt i roślin,

- określają sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza,

 - poznają sposób monitorowania powietrza w woj. wielkopolskim,

- poznają niektóre właściwości powietrza za pomocą doświadczeń i obserwacji,

- tworzą sytuacje sprzyjających aktywizowaniu myślenia,

- kształtują umiejętności wyciągania wniosków,

- rozwijają spostrzegawczość, koncentrację i uwagę,

- poznają literę „k” i wykonują ćwiczenia wspomagające artykulację,

- rozwiązują karty pracy związane z tematem,

- rozwijają wrażliwość podczas wykonywania prac plastycznych,

- określają znaczenie powietrza dla otaczającego nas świata,

- przestrzegają kolejności wypowiedzi,

- umiejętnie operują oddechem podczas zabaw i ćwiczeń oddechowych,

- kształtują umiejętność pracy w zespole,

- utrwalają poznane cyfry,

- biorą udział w zabawach matematycznych,

- uważnie słuchają piosenki związanej z realizowanym tematem,

- aktywnie uczestniczą w zabawach ruchowych w sali oraz ogrodzie przedszkolnym,

- kulturalnie zachowują się podczas koncertu edukacyjnego Filharmonii Pomysłów,

- potrafią udowodnić istnienie powietrza,

- rozumieją konieczność wietrzenia pomieszczeń i częstego przebywania na świeżym

powietrzu,

- rozpoznają znaki mniejszości, większości, równości  

- rozpoznają cyfry

- wykonują ćwiczenia grafomotoryczne (dziecko młodsze)

- aktywnie uczestniczą w ćwiczeniach gimnastycznych,

- bezpiecznie bawią się z rówieśnikami ,

- dzielą nazwy obrazków na sylaby (dz. młodsze) i głoski (dz. starsze),

- bawią się do piosenki „Baby Hai” w j. niemieckim.

 

 POZNAŃ

 - Odkrywają na nowo swoje miasto, zabytki, zwyczaje, najpiękniejsze miejsca,

- doskonalą motorykę dłoni – praca plastyczna,

- doskonalą orientację przestrzenną,

- rozwijają sensorykę dłoni i stopy – zabawy w kąciku sensorycznym (w sali i  w ogrodzie),

- utrwalają poznaną historię poznańskich koziołków oraz tradycję rogali świętomarcińskich,

- uczestniczą w koncercie w Katedralnej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I Stopnia,

- poznają literę „w” i wykonują ćwiczenia wspomagające artykulację,

- rozwiązują karty pracy związane z tematem,

- dyskutują na temat przeczytanego opowiadania, dzielą się własnymi doświadczeniami,

- wykonują operacje matematyczne wyznaczając wynik dodawania i odejmowania

- biorą udział w zabawach podczas Balu Karnawałowego,

- bezpiecznie zachowują się podczas Balu Karnawałowego,

- prezentują swój strój podczas Balu Karnawałowego,

- wiedzą, jak wygląda herb Poznania i znają znaczenie symboli w nim zawartych,

- rozpoznają znane miejsca w  Poznaniu podczas jazdy tramwajem do Katedralnej Szkoły Muzycznej,

- bezpiecznie zachowują się podczas wycieczki,

- przestrzegają zasad bezpieczeństwa podczas podróży komunikacją miejską,

- znają wybrane słowa z gwary poznańskiej,

- wiedzą, co jest stolicą Wielkopolski i wiedzą, jaka rzeka przepływa przez Poznań,

- wiedzą, że 23 lutego 1945r. nastąpiło wyzwolenie Poznania spod okupacji niemieckiej,

- wiedzą, że w Poznaniu jest ulica 23 lutego,

- tańczą taniec do wielkopolskiej piosenki „Maryniu, Maryniu”,

- bezpiecznie bawią się z rówieśnikami,

- śpiewają piosenkę „Baby Hai” w j. niemieckim.