ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE LISTOPAD/ GRUDZIEŃ 2021

 

Realizacja projektu "Siłownia"

Dziecko:
- uczestniczy w tworzeniu siatki wiedzy oraz pytań związanych z tematem PO
- uważnie słucha i wypowiada się własnymi słowami PO
- uczestniczy w tworzeniu miejsca do ćwiczeń – „siłowni” w sali przedszkolnej PO FO
- poznaje przyrządy i akcesoria potrzebne do ćwiczeń PO
- poznaje różne rodzaje ćwiczeń fizycznych FO
- proponuje wybrane ćwiczenia fizyczne FO
- wie jak powinien odżywiać się sportowiec PO
- bierze udział w tworzeniu przykładowego jadłospisu PO
- odróżnia produkty żywnościowe zdrowe od tych szkodliwych dla zdrowia PO
- rozwija ogólną sprawność ruchową FO
- wykonuje ćwiczenia na miarę swoich możliwości FO
- rozwija małą i dużą motorykę FO
- ćwiczy orientację przestrzenną PO
- wykonuje ćwiczenia naprzemienne FO
- wykonuje ćwiczenia bieżne, skoczne, siłowe FO
- uczestniczy w zajęciach na siłowni osiedlowej FO

-wie, że ruch na świeżym powietrzu to zdrowie FO, PO
- zna różne formy aktywnego wypoczynku FO
- uczestniczy w zajęciach aerobiku, jogi, zumby dla dzieci FO
- poznaje korzyści zdrowotne z uprawiania sportów PO
- wie, że musi dbać o prawidłową postawę ciała PO
- poznaje zasady rywalizacji sportowej SO EO PO
- współdziała w grupie lub zespole podczas różnorodnej aktywności ruchowej SO FO
- dba o bezpieczeństwo swoje i innych podczas ćwiczeń SO
- poznaje możliwości swojego ciała FO
- dziecko starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia FO
- wie, że uprawianie sportu daje radość, wpływa na sprawność, samopoczucie PO SO
- wie, że wykonywanie ćwiczeń fizycznych wymaga samodyscypliny oraz systematyczności EO SO
- wie, jak działają zegarki oraz aplikacje sportowe PO
- poznaje ogólnie budowę układu mięśniowego człowieka, wie jak działają mięśnie PO
- poznaje przyrządy do pomiaru czasu, wagi, długości PO
- dokonuje pomiarów takich jak: mierzenie czasu, ważenie, mierzenie, porównywane ciężaru,
porównywanie długości PO
- poznaje i utrwala obraz graficzny liter P, M, K, I PO
- kreśli litery P, M, K, I w powietrzu, na kartce papieru,w kaszy mannej FO
- poznaje monografię cyfr 0, 6, 7, PO
- tworzy przeciwieństwa PO
- doskonali umiejętności matematyczne (zadania dostosowane do wieku i umiejętności dziecka) PO
- starannie wykonuje karty pracy (zadania dostosowane do wieku dziecka) PO
- wykonuje prace plastyczne różnymi technikami plastycznymi PO
- rozwija zdolności manualne FO

- wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne FO
- śpiewa proste piosenki z repertuaru dziecięcego dot. tematyki sportowej i zdrowotnej PO
- porusza się do rytmu FO
- zna zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego PO SO
- szanuje sprzęt sportowy zgromadzony w sali PO
- stosuje ustalone zasady podczas wykonywania ćwiczeń fizycznych PO SO