CO BĘDZIEMY ROBIĆ ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC:

 

 1. Żegnaj przedszkole
 • Bierzemy udział w Spartakiadzie sportowej
 • Bierzemy udział w wycieczce do Traperskiej Osady i przestrzegamy obowiązujących tam zasad bezpieczeństwa
 • Poznajemy i utrwalamy litery „g” i „j”
 • Bierzemy udział w wycieczce do kina
 • Prezentujemy swoje umiejętności przed  kolegami z przedszkola;
 • Wzmacniamy więzi emocjonalne z kolegami;
 • Wykonujemy pracę plastyczną związaną z tematem
 • Rozwiązujemy karty pracy
 • Utrwalamy poznane piosenki i zabawy w j. niemieckim.

  

 1. Witajcie wakacje
 • Kulturalnie zachowujemy się podczas uroczystości zakończenia roku z rodzicami
 • Prezentujemy swoje umiejętności (tańce, piosenki, przedstawienie) przed rodzicami
 • Odczuwamy radość z własnej twórczości
 • Wzmacniamy emocjonalne więzi z rodziną
 • Kulturalnie zachowujemy się podczas wycieczki na Politechnikę Poznańską
 • Poznajemy i utrwalamy literę „h”
 • Wykonujemy pracę plastyczną związaną z tematem
 • Wiemy co należy zabrać wyjeżdżając na wakacje w różne miejsca
 • Wypowiadamy sie na temat bezpiecznych wakacji
 • Wypowiadamy się na temat wakacyjnego wypoczynku
 • Wymieniamy niebezpieczeństwa grożące nam podczas wakacji
 • Znamy numery alarmowe
 • Bawimy się w zabawę „Hände waschen” w j. niemieckim

  

 1. Tydzień bez zabawek
 • Konstruujemy zabawki wg własnego pomysłu
 • Poznajemy różne rodzaje materiałów
 • Poznajemy pojęcie recykling
 • Rozwijamy sprawność palców i dłoni
 • Rozwijamy kreatywność
 • Szukamy alternatywnych form zabawy
 • Wiemy jak powstaje papier
 • Rozwijamy pomysłowość i twórcze myślenie
 • Wykonujemy prace przestrzenne