CO BĘDZIEMY ROBIĆ ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC:

 

Dzień Dziecka

Dzieci:

 • utrwalają stosunki przestrzenne na kartce papieru, PO
 • uważnie słuchają czytanych utworów literackich o tematyce dziecięcej,
 • potrafią dyskutować na ważne tematy poruszone w utworze literackim,
 • utrwalają poznane litery i cyfry, PO
 • wykonują karty pracy związane z realizowanym tematem,
 • integrują się z grupą kolegów i koleżanek, EO SO
 • wspólnie obchodzą Dzień Dziecka, EO
 • uczestniczą w grach i zabawach na powietrzu, FO
 • doskonalą sprawność językową poprzez ćwiczenia oddechowe oraz gry i zabawy słowne,
 • śpiewają piosenkę „Hymn dzieci” PO
 • wykonują ćwiczenia gimnastyczne, FO
 • wykonują pracę plastyczną związaną z tematem, FO
 • rozumieją słowo tolerancja, PO
 • wykonują zadania matematyczne, PO
 • wypowiadają się na temat ulubionych zabaw, PO
 • porównuje warunki życia dzieci na różnych kontynentach, PO
 • biorą udział w zabawach utrwalających poznane litery i cyfry, PO
 • śpiewają piosenkę Tschu tschu wa w j. niemieckim. PO

 

Przygotowania do wakacji

Dzieci:

 • utrwalają nazwy figur geometrycznych i tworzą z nich kompozycje, EO
 • uważnie słuchają czytanych utworów dotyczących zasad obowiązujących podczas wakacji,
 • potrafią dyskutować na ważne tematy poruszone w utworze literackim, EO
 • doskonalą sprawność językową poprzez ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, ćwiczenia oddechowe oraz gry i zabawy słowne,
 • integrują się z dziećmi w grupie, SO
 • oglądają film edukacyjny dotyczący „Bezpieczeństwa na wakacjach”, PO
 • przestrzegają zasad bezpiecznej zabawy w ogrodzie oraz sali, FO
 • słuchają znanej bajek, PO
 • tworzą w formie obrazkowej zbiór rad wakacyjnych,
 • aktywnie uczestniczą w ćwiczeniach ruchowych, FO
 • wykonują prace plastyczne związane z tematem, PO
 • wypowiadają się na temat wakacyjnych planów, PO
 • wymieniają oznaki lata, PO
 • biorą udział w zabawach muzyczno – ruchowych, SO FO
 • biorą udział w zabawach utrwalających poznane litery i cyfry, PO
 • wspominają miłe chwile w przedszkolu, PO SO
 • starannie wykonują pracę plastyczną związaną z tematem, PO FO
 • wiedzą, co należy zabrać wyjeżdżając na wakacje w różne miejsca, PO
 • wypowiadają się na temat bezpiecznych wakacji, PO SO
 • wymieniają niebezpieczeństwa grożące im podczas wakacji, PO SO
 • znają numery alarmowe, PO
 • śpiewają piosenkę Tschu tschu wa w j. niemieckim. PO