ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ

 1. MAJOWA ŁĄKA

Dziecko:

- słucha uważnie opowiadania PO

- buduje dłuższe wypowiedzi SO

- wykonuje polecenia nauczyciela SO

- dokonuje analizy sylabowej (dz. młodsze) i głoskowej wyrazów, wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie (dzieci starsze w zależności od umiejętności) PO

- poznaje i utrwala obraz graficzny litery Ą, ą PO

- kreśli literę Ą, ą w powietrzu, na kartce papieru, w kaszy mannej  FO

- wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne FO

- poznaje zwierzęta żyjące na łące PO

- poznaje kwiaty rosnące na łące PO

- wie, jak zachować się wobec roślin oraz zwierząt SO

- rozwija troskę o środowisko przyrodnicze SO

- utrwala nazwy miesięcy PO

- rozwija logiczne myślenie poprzez rozwiązywanie zagadek PO

- układa historyjkę obrazkową PO

- rysuje po śladzie FO

- wykonuje prostą pracę prace plastyczno-techniczną PO

- rozwija zdolności manualne podczas wykonywania prac plastycznych FO

- wykonuje karty pracy (zadania dostosowane do wieku dziecka) PO

- porusza się do rytmu PO FO

- rozwija ogólną sprawność ruchową FO

- współpracuje i rywalizuje z rówieśnikami SO

- próbuje radzić sobie z przegraną, cieszy się z wygranej EO

- wykonuje polecenia zgodnie z instrukcją nauczyciela FO, SO

- rozpoznaje odgłosy wydawane przez mieszkańców łąki PO

- wyjaśnia co oznacza słowo „łąka” PO

- wykonuje ćwiczenia z wykorzystaniem maty do kodowania PO

- rozwija spostrzegawczość wzrokowo ruchową FO PO

- bawi się z innymi dziećmi SO

- przestrzega zasad bezpiecznej zabawy w sali oraz w ogrodzie przedszkolnym SO 

 

2. Sport

- uważnie słucha opowiadania  PO

- poznaje różne rodzaje ćwiczeń fizycznych FO

- proponuje wybrane ćwiczenia fizyczne FO

- poznaje różne dyscypliny sportowe FO

- wie, na czym polegają wybrane dyscypliny sportowe PO

- poznaje przyrządy i akcesoria potrzebne do danej dyscypliny sportowej PO

- wie, jak powinien odżywiać się sportowiec PO

- bierze udział w tworzeniu przykładowego jadłospisu sportowca PO

- odróżnia produkty żywnościowe zdrowe od tych szkodliwych dla zdrowia PO

- rozwija ogólną sprawność ruchową FO

- wykonuje ćwiczenia na miarę swoich możliwości FO

- rozwija małą i dużą motorykę FO

- ćwiczy orientację przestrzenną PO

- wykonuje ćwiczenia naprzemienne FO

- wykonuje ćwiczenia bieżne, skoczne, siłowe FO

- poznaje korzyści zdrowotne z uprawiania sportów PO

- bierze udział w Turnieju Piłki Nożnej FO SO

- integruje się ze społecznością lokalną SO

- poznaje zasady rywalizacji sportowej SO EO PO

- współdziała w grupie lub zespole podczas różnorodnej aktywności ruchowej SO FO

- dba o bezpieczeństwo swoje i innych podczas ćwiczeń SO

- wie, że uprawianie sportu daje radość, wpływa na sprawność, samopoczucie PO SO

- wie, że wykonywanie ćwiczeń fizycznych wymaga samodyscypliny oraz systematyczności EO SO

- poznaje i utrwala obraz graficzny litey Ę, ę

- kreśli literę Ę, ę w powietrzu, na kartce papieru ,w kaszy mannej FO

- wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne FO

- starannie wykonuje karty pracy (zadania dostosowane do wieku dziecka) PO

- wykonuje prostą pracę plastyczną FO

- rozwija zdolności manualne FO

- przestrzega zasad bezpiecznej zabawy w sali oraz w ogrodzie przedszkolnym SO

- wykonuje ćwiczenia usprawniające aparat mowy PO

- kontroluje natężenie głosu PO

- wykonuje ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem przyrządu FO

- utrwala nazwy dni tygodnia i miesięcy PO

- posługuje się pojęciami następstw czasu PO

- rozwiązuje zagadki słowne i obrazkowe PO

- doskonali umiejętność kreślenia cyfr PO, FO

- eksperymentuje z tworzeniem liczb PO

- wie jak bezpiecznie ćwiczyć i trenować PO

- doskonali umiejętność dodawania i odejmowania w sobie znanym zakresie PO