CO BĘDZIEMY ROBIĆ ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ:

 

 

Nowy Rok

- poznają różne rodzaje kalendarzy (ścienny, kieszonkowy, biurowy, tygodniowy, miesięczny, roczny),

- uważnie słuchają wiersza H. Bechlerowej pt.: „Nowy Rok”,

- doskonalą ogólną sprawność podczas zabaw ruchowych,

- współpracują w grupach podczas pracy plastycznej (malują farbami drzewo w różnej porze roku z wykorzystaniem wiersza D. Wawiłow „Drzewo”),

- poznają różne zegary oraz wskazują cechy charakterystyczne zegara,

- nazywają pory dnia i potrafią w danej chwili określić występowanie danej pory,

- tworzą własny kalendarz na nowy rok i utrwalają nazwy miesięcy, tygodni i pór roku,

- utrwalają nazwy dni tygodnia oraz nazwy miesięcy,

- poznają literę „z” i wykonują ćwiczenia wspomagające artykulację,

- poszukują i przeliczają znajdujących się w Krainie Zimy śnieżynek.

- potrafią określać położenie przedmiotów w przestrzeni (na, pod, w, obok, za, przed)

- opowiadają o tym jak spędziło Święta Bożego Narodzenia i Sylwestra,

- znają i nazywają pory roku,

- znają pojęcie „karnawał” i potrafią je wyjaśnić,

- bezpiecznie zachowują się podczas zabaw i zajęć w sali i ogrodzie,

- dzielą nazwy obrazków na sylaby i głoski,

- wyodrębniają zdania z dłuższej wypowiedzi,

- rozróżniają prawą i lewą stronę,

- rozpoznają i nazywają cyfrę 0

- dodają w zakresie 10 stosując znaki = i +

- utrwalają poznane piosenki w j. niemieckim.