CO BĘDZIEMY ROBIĆ ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ:

 

Witamy w „Baśniowym Zamku”

Dzieci:

- poznają nową panią w grupie, nowych kolegów i koleżankę

- poznają salę, kąciki tematyczne oraz zabawki

- potrafią przedstawić się grupie i powiedzieć kilka słów o sobie

- zapoznają się z rytmem dnia w przedszkolu

- potrafią uważnie słuchać czytanego tekstu

- integrują się podczas wspólnej zabawy ruchowej (zabawy sportowe)

- poznają pomieszczenia przedszkola i ogród – wiedzą jak się w nich zachować

- doskonalą motorykę dłoni – praca plastyczna z wykorzystaniem masy solnej, domowej ciastoliny

- rozpoznają i nazywają figury geometryczne

- śpiewają piosenki z repertuaru dziecięcego

- kształtują pozytywne postawy

- kolorują wg podanego wzoru

- przeliczają w dostępnym zakresie

- tworzą kodeks grupowy

- dzielą wyrazy na sylaby, głoski oraz nazywają głoski w nagłosie i wygłosie

- wiedzą jak prawidłowo zachować się w różnych sytuacjach w przedszkolu

- znają zwroty grzecznościowe i używają ich – przykład nauczyciela

- śpiewają piosenkę związaną z tematem

- potrafią bezpiecznie uczestniczyć w zabawach gimnastycznych w sali i w ogrodzie

- słuchają prostej piosenki w języku angielskim

- wiedzą gdzie jest ich szuflada oraz szafka w szatni poprzez rozpoznanie swojego imienia 

- uczą się wyrażać emocje w sposób akceptowany w grupie 

- szanują emocje innych 

- biorą udział w zabawach integracyjnych i ruchowych 

- bezpiecznie zachowują się podczas zabaw i zajęć w sali i ogrodzie 

- zna zasady korzystania ze sprzętu przedszkolnego, ogrodowego, zabawek 

- orientują się w przestrzeni i schemacie własnego ciała 

- utrwalają znane i poznaje nowe zasady obowiązujące w grupie (dyżury, samodzielność przy stole) 

- doskonalą samodzielność podczas przygotowywania i spożywania posiłków 

- rozwijają ogólną sprawność ruchową podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych w sali i ogrodzie 

- śpiewają piosenki w języku niemieckim poznane w poprzednim roku 

  

Wspomnienia z wakacji

Dzieci:

- doskonalą motorykę dłoni – praca plastyczna z wykorzystaniem masy solnej, domowej ciastoliny

- doskonalą orientację przestrzenną

- pokazują kolegom i koleżankom pamiątki z wakacji

- poznają podstawowe kolory

- rozwijają sensorykę dłoni – zabawy w kąciku sensorycznym (w sali)

- dzielą wyrazy na sylaby, głoski oraz nazywają głoski w nagłosie i wygłosie

- potrafią złożyć obrazek pocięty na 3, 4 części (zadanie dostosowane do wieku i możliwości dzieci)

- doskonalą koordynację ruchową podczas wykonywania układu tanecznego (zabawy ruchowo – muzyczne)

- potrafią rozpoznać dźwięki z otoczenia

- kształtowanie pozytywnych postaw

- dyskutują na temat przeczytanego opowiadania, dzielą się wrażeniami na temat własnych wakacji

- znają i stosują się do zasad kodeksu

- bawią się w zabawy w języku niemieckim poznane w poprzednim roku 

- wypowiadają się na temat wakacji 

- dzielą się przeżyciami i wrażeniami z wakacji 

- biorą udział w zabawach matematycznych 

- biorą udział w zabawach integracyjnych i ruchowych 

 

 

Bezpieczna droga do przedszkola

Dzieci:

- zapoznają się z sygnalizacją świetlną - odpowiednio ją nazywają

-  utrwalają umiejętność prawidłowego przechodzenia przez jezdnię po pasach

-  nauka formułowania logicznych odpowiedzi na zadawane pytania

-  wzbogacają słownictwo na temat znajomości środków lokomocyjnych

-  rozpoznają i nazywają poszczególne środki lokomocji

-  utrwalają znajomość kolorów

-  utrwalają umiejscowienie strony lewej i prawej

-  kształtują umiejętność pracy w zespole

-  prawidłowo reagują na sygnały i polecenia

- w skupieniu słuchają wiersza i potrafią w kilku słowach opowiedzieć jego treść

- dzielą wyrazy na sylaby, głoski oraz nazywają głoski w nagłosie i wygłosie

- przypomina sobie zasady ruchu drogowego obowiązujące w mieście

- biorą udział w spacerze na skrzyżowanie 

- wiedzą, na jakim świetle przechodzimy przez ulicę 

- znają nazwy dni tygodnia i miesięcy 

- wiedzą, do czego służą samochody specjalistyczne 

- znają numery alarmowe 

- znają podstawowe znaki drogowe 

- uczestniczą w ćwiczeniach gimnastycznych 

- zgłaszają się do odpowiedzi i cierpliwie czekają na swoją kolej 

- bawią się w zabawy ruchowe do piosenki Samba, Rumba, Cha-cha-cha w j. niemieckim 

- biorą udział w zabawach ruchowych 

- rozwijają ogólną sprawność ruchową podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych w sali i ogrodzie 

-rozpoznają kształty znaków drogowych i porównują je do figur geometrycznych 

- klasyfikują znaki wg kształtu 

- znają i nazywają figury geometryczne 

-porządkują zbiory wg wielkości malejącej i rosnącej 

-układają z figur geometrycznych pojazdy wg własnego pomysłu

 

 

Jestem Przedszkolakiem

Dzieci:

- przygotowują się do obchodów Międzynarodowego Dnia Przedszkolaka

- rozwijają kompetencje plastyczne i muzyczne

- kształtują kompetencje społeczne

- rozwijają wrażliwość sensoryczną

- integrują się z dziećmi z różnych przedszkoli

- biorą udział w Biegu Chrobrego