CO BĘDZIEMY ROBIĆ ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ/MAJ:

 

1.POLSKA – MÓJ DOM

Dzieci:

-wskazują Polskę na mapie Europy

-potrafią wskazać na mapie  Polski znane miasta(Poznań, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Zakopane) ,góry i morze

-utrwalają adres zamieszkania

-dzielą nazwy miejscowości na sylaby, różnicują głoski – pierwszą i ostatnią

-poznają przysłowia dotyczące domu

-nazywają różne rodzaje domów

-znają symbole narodowe Polski

-rozpoznają , śpiewają hymn narodowy

-śpiewają piosenkę „Jestem Polką i Polakiem”

-rozumieją znaczenia słów: ojczyzna, patriota, naród

-poznają cechy charakterystyczne regionu, w którym mieszkają

-biorą udział w wycieczce po Poznaniu

 

2. NASZ PLANETA ZIEMIA - projekt edukacyjny

Dzieci:

-wiedzą, że należy chronić przyrodę

-wiedzą, że należy oszczędzać wodę

-wiedzą, że nie  wolno marnować prądu

-wiedzą, że nie należy zaśmiecać środowiska

-wiedzą, że należy dbać o zwierzęta

-sadzą rośliny

-segregują odpowiednio śmieci

-biorą udział w  wycieczce do lasu, parku

-biorą udział w zabawach badawczych

-wykonują różne prace plastyczne

 

3. ANGLIA - projekt edukacyjny

Dzieci:

-uczestniczą w projekcie przedszkolnym dotyczącym Anglii

-wskazują na mapie położenie Anglii, poznają symbole tego kraju

-poznają zabytki Anglii

-zapoznają się  z legendą o św. Jerzym

-poznają i utrwalają słownictwo w języku angielskim

-śpiewają piosenki w języku angielskim

-oglądają znane anglojęzyczne bajki