CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ:

 

Wiosna na łące

Dziecko

- utrwala wiadomości o środowisku przyrodniczym łące i jej mieszkańcach
- kształtuje umiejętności wypowiadania się na temat ilustracji
- usprawnia narząd mowy poprzez ćwiczenia na zgłoskach: bzz – bzz, cyk – cyk, kum – kum
- rozwija aktywność twórczą poprzez ekspresję słowną i ruchową
- poznaje możliwości wykorzystania własnego ciała do ćwiczenia kompozycji ruchowych z towarzyszeniem muzyki
- integruje się z grupą poprzez działanie i wspólną zabawę
- słucha z uwagą wiersza
- dokonuje analizy wyglądu zwierząt przedstawionych na obrazkach
- nazywa zwierzątka żyjące na łące

- dzieli na sylaby, głoski nazwy związane z tematem

- przelicza elementy na konkretach i w pamięci
- wyrażać się w ekspresji słownej, ruchowej i muzycznej, w trakcie proponowanych zabaw
- rozwiązywać zagadki o mieszkańcach łąki
- zachować bezpieczeństwo w czasie zabaw
- poznaje nową literkę

 

 

Rodzinne ABC

Dziecko:

            -swobodnie  się wypowiada na temat tego, kim dla nas jest rodzina

            -wymienia członków swojej rodziny

            -poznaje pojęcie drzewa genealogicznego

            -wykonuje swoje drzewo genealogicznego

            -zna wartość rodziny

            -wie, co to szacunek dla starszych i rodzeństwa

            -śpiewa piosenki, powtarza układ taneczny na festyn rodzinny

            -opowiada, czym zajmuje się mama i tata

            -układa zdania dotyczące wyglądu i zainteresowań mamy i taty

            -potrafi gestem zaprezentować daną czynność

            -dokończy rozpoczęte zdanie

            -dodaje i odejmuje w pamięci (dostosowane do umiejętności dzieci)

 

 

Zielone przedszkole

 

Podsumowanie Projektu Wielkopolska-Orawa.

Wycieczka do Jabłonki: poznawanie kultury tamtego regionu, odwiedziny w tamtejszym przedszkolu oraz występ w Orawskim Domu Kultury.