CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC:

 

 

Zwierzęta wodne (08 - 19 czerwca)

 

Dzieci:

 • uważnie słuchają bajki „O rybaku i złotej rybce” i potrafią opowiedzieć jej treść,
 • potrafią nazwać wybrane zwierzęta morskie po polsku i po angielsku, znają zwyczaje niektórych zwierząt,
 • przeliczają w zakresie dostosowanym do wieku i możliwości,
 • wykonują pracę plastyczną „Czarodziejska rybka”,
 • doskonalą spostrzegawczość wzrokową i koncentrację uwagi,
 • doskonalą orientację w przestrzeni i względem własnego ciała,
 • bawią się w zabawę rytmiczną „Taniec foczek”,
 • znają słowa rymowanki „Do paszczy wieloryba” i naśladują ruchem jej treść,
 • bawią się przy piosence „A sailor went to sea”
 • doskonalą sprawność ruchową podczas zabaw ruchowych

 

Wakacyjne przygody (22 - 30 czerwca)

Dzieci:

 • potrafią nazwać miejsca, w których ludzie najchętniej wypoczywają (morze, góry, las….),
 • nazywają środki lokomocji, którymi można podróżować, dzielą ich nazwy na sylaby i głoski (zadanie dostosowane do wieku dzieci)
 • opowiadają swoją wymyśloną przygodę wakacyjną,
 • doskonalą koordynację wzrokowo - ruchową układając obrazek pocięty na części (zadanie dostosowane do wieku dzieci)
 • poznają słowa i melodię piosenki pt.: „Lato na dywanie”, bawią się wesoło przy piosence,
 • wykonują pracę plastyczną pt.: „Moja przygoda”,
 • poznają słownictwo w języku angielskim związane z wakacjami.
 • doskonalą sprawność ruchową podczas zabawy metodą opowieści ruchowej.