CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

Owoce
Tydzień I-II

Dziecko:
- rozpoznaje i nazywa różnego rodzaju owoce (IV),
- tworzy prace plastyczne związane z tematem zajęć (IV),
- bierze udział w zabawach ruchowych (I),
- rozpoznaje owoce za pomocą zmysłów: węchu, dotyku i smaku (IV),
- wysłuchuje opowiadań, bajek i wierszy o owocach (IV),
- tworzy zbiory matematyczne oraz przelicza elementy (IV), (zadania dostosowane do wieku
dziecka),
- poznaje słowa oraz wyrażenia w języku angielskim (IV),
- określa smak, podejmuje indywidulanej oceny smaku (II, IV),
- wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, zna korzyści płynące z ruchu (I, II),
- segreguje owoce ze względu na pochodzenie (IV),
- buduje dłuższe wypowiedzi, poprawnie korzysta z języka ojczystego (IV),
- poznaje literę „o” (IV), (roczne przygotowanie przedszkolne).

Warzywa
Tydzień III-IV

Dziecko:
- rozpoznaje i nazywa różnego rodzaju warzywa (IV),
- zna korzyści jakie płynął z jedzenia warzyw (II, IV),

- podejmuje próbę analizy wysłuchanego tekstu, buduje wypowiedzi, odpowiada na pytania
(IV),
- dba o estetykę wykonywanych prac plastycznych (II, IV),
- współpracuje w grupie rówieśniczej podczas zabaw ruchowych (I, III),
- śpiewa piosenki, trzyma rytm oraz melodyczność utworu (IV),
- poznaje nazwy instrumentów perkusyjnych, podejmuje próby samodzielnej gry (II, IV),
- poznaje graficzny zapis cyfry 2 (IV).
(…) – oznacza obszar rozwoju dziecka zawarty w podstawie programowej