CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK/LISTOPAD:

 

 1. Jesień w lesie.

Dziecko:

 • słucha w skupieniu opowiadania
 • utrwala nazwy pór roku
 • rozbudza przyrodnicze zainteresowania poprzez zwrócenie uwagi na uroki jesieni w lesie
 • poszerza wiedzę na temat zmian zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianami pór roku
 • dzieli wyrazy na sylaby
 • wykonuje ćwiczenia wzmacniające aparat mowy i ćwiczenia oddechowe
 • rozwiązuje zagadki dot. jesieni
 • chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych
 • wykonuje prostą pracę plastyczną
 • prawidłowo posługuje się nożyczkami
 • pracuje w skupieniu, nie przeszkadza kolegom
 • stara się pokonać trudności, nie poddaje się
 • rozwija koordynację słuchowo-ruchową
 • śpiewa refren prostej piosenki z repertuaru dziecięcego
 • gra na instrumentach muzycznych
 • reaguje na zmianę tempa
 • wystukuje rytm
 • współdziała z innymi dziećmi podczas zabaw
 • utrwala zasady bezpieczeństwa w sali i w ogrodzie przedszkolnym
 • utrwala nawyk prawidłowego mycia rąk
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z poleceniem nauczyciela
 • zachowuje się bezpiecznie i cicho podczas ćwiczeń
 • wie, jakie zwierzęta można spotkać w lesie
 • wie, jak zwierzęta przygotowują się do zimy
 • poznaje grzyby jadalne i trujące
 • wie, że nie wolno zbierać i jeść nieznanych roślin i grzybów
 • wie, jak właściwie zachować się w lesie
 • dodaje i odejmuje w sobie znanym zakresie
 • tworzy zbiory i porównuje liczbę elementów w zbiorze

 

 1. Polska.

Dziecko:

 • uważnie słucha opowiadania
 • utrwala symbole narodowe
 • rozpoznaje krajobrazy na wskazanych obrazkach
 • rozbudza szacunek do symboli narodowych
 • odpowiada na pytania n-la
 • wypowiada się pełnymi zdaniami
 • wykonuje ćwiczenia wzmacniające aparat mowy i ćwiczenia oddechowe                                                                                                           
 • wie, jak dbać o bezpieczeństwo podczas zabawy
 • wykonuje prostą pracę plastyczną zgodnie z instrukcją nauczyciela
 • dba o porządek w miejscu pracy
 • rozwija sprawność manualną podczas wykonywania czynności konstrukcyjnych
 • uczy się prostej piosenki z repertuaru dziecięcego
 • porusza się do rytmu
 • reaguje na zmianę tempa
 • rozwija ogólną sprawność ruchową
 • utrwala zasady bezpieczeństwa w sali i w ogrodzie przedszkolnym
 • utrwala nawyk prawidłowego mycia rąk
 • rozumie pojęcie Ojczyzna
 • rozpoznaje prawą i lewą stronę ciała
 • rozróżnia kierunki w przestrzeni i na kartce papieru
 • wie, jakie święta obchodzimy 11 listopada w Polsce i w Poznaniu
 • wie, co to jest legenda
 • opowiada swoimi słowami jedną z legend polskich
 • wykonuje ćwiczenia naprzemienne