CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC:

 

1. Dzień Dziecka

Dziecko:

-uważnie słucha opowiadania,

-reaguje na polecenia n-la,

-wykonuje ćwiczenia wzmacniające aparat mowy i ćwiczenia oddechowe,

- dokonuje analizy sylabowej (dz. młodsze) i głoskowej wyrazów, wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie (dzieci starsze w zależności od umiejętności),

-dostrzega różnice w wyglądzie dzieci,

-kształtuje szacunek dla dzieci z różnych stron świata

-wzbogaca wiadomości na temat życia ludzi na różnych kontynentach,

-rozwija wrażliwość na różnorodność nacji, odmienność kultur (muzyka, tradycje),

- utrwala swoje prawa i obowiązki,

-wykonuje prostą pracę plastyczną,

- dba o estetykę podczas wykonywania pracy,

-uczy się słów prostej piosenki z repertuaru dziecięcego,

-rozwija ogólną sprawność ruchową,

-utrwala zasady bezpiecznej zabawy w sali oraz w ogrodzie przedszkolnym.

 

2. Mamo, tato, idzie lato!

Dziecko:

-uważnie słucha wiersza,

- wypowiada się na wyznaczony temat,

-wykonuje ćwiczenia wzmacniające aparat mowy i ćwiczenia oddechowe,

- rozwiązuje zagadki,

- wymienia nazwy zwierząt i roślin jakie można dostrzec latem na łące,

- utrwala nazwy pór roku,

- obserwuje zjawiska pogodowe,

- dostrzega przedwiosenne zmiany w otoczeniu przyrodniczym,

- wykonuje prostą pracę plastyczno-techniczną,

- wypowiada się na temat pracy,

-rozwija zdolności manualne,

-wykonuje kartę pracy,

- rozwija zdolności grafomotoryczne, 

- rysuje po śladzie,

- przelicza elementy,

- klasyfikuje elementy wg. danej cechy,

- dostrzega przeciwieństwa,

- rozwija umiejętność odróżniana prawej strony od lewej,

- gra na instrumentach muzycznych,

-wystukuje rytm,

-reaguje na zmiany tempa,

-rozwija ogólną sprawność ruchową.

 

 3. Dzień Ojca

Dziecko:

-uważnie słucha opowiadania,

-reaguje na polecenia n-la,

- wykonuje ćwiczenia wzmacniające aparat mowy i ćwiczenia oddechowe,

-podaje nazwę zawodu swojego taty oraz mówi na czym polega ta praca,

-wykonuje ćwiczenia wzmacniające aparat mowy i ćwiczenia oddechowe,

- wykonuje portret taty,

-wykonuje prostą pracę plastyczną,

- dba o estetykę podczas wykonywania pracy,

-uczy się słów prostej piosenki z repertuaru dziecięcego,

- układa rytmy,

- porusza się do rytmu,

-reaguje na zmianę tempa,

- utrwala pojęcie para,

-rozwija ogólną sprawność ruchową,

-utrwala zasady bezpiecznej zabawy w Sali oraz w ogrodzie przedszkolnym,

-utrwala wiersze, piosenki, tańce z repertuaru na Festyn Rodziny,

-utrwala zasady właściwego mycia rąk.