CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄCE KWIECIEŃ:

 

3. Anglia 

 • Kulturalnie zachowujemy się podczas przedstawienia teatralnego;
 • Poznajemy położenie Anglii na mapie oraz jej symbole: flagę (krzyż św. Jerzego), herb, różę Tudorów, budka telefoniczna, piętrowy autobus;
 • Oglądamy na zdjęciach zabytki Anglii;
 • Poznajemy legendę o św. Jerzym;
 • Uczymy się piosenki po angielsku „Ba, ba, black sheep”;
 • Oglądamy bajkę o Robin Hoodzie;
 • Oglądamy bajkę Świnka Peppa w języku angielskim;
 • Rozwiązujemy zagadki z Sherlock’iem Holmes’em;
 • Spędzamy dzień z Harrym Potterem;
 • Pieczemy ciasteczka w kształcie Świnki Peppy;
 • Poznajemy nowe słowa w języku angielskim: róża - rose, lew - lion, autobus - bus;

4. Kartoniada - projekt edukacyjny

 • definiuje słowa: ojczyzna, obywatel, patriotyzm 
 • wymienia główne rzeki Polski 
 • wie jakie miasto jest stolicą Polski oraz jaką ma legendę 
 • zna polskie symbole narodowe 
 • opisuje i rozróżnia regiony Polski 
 • poznają święta narodowe: Dzień Niepodległości oraz Konstytucję 3 Maja 
 • rozpoznają hymn Polski 
 • wskazują Polskę na mapie Europy 
 • poznają niektóre elementy historii Polski 
 • wiedzą czym jest: szacunek, tolerancja, tradycja 
 • śpiewają piosenkę patriotyczną „ Namaluję Polskę” 
 • odpowiadają na pytania dotyczące wiersza  Stanisława Kraszewskiego pt. „Polskie krajobrazy” 
 • wiedzą w jakim mieście mieszkają 
 • wskazują na mapie kierunki : wschód, zachód, północ, południe 
 • świętują 100-lecie uchwalenia Konstytucji wraz ze społecznością lokalną 
 • wykonuje pracę plastyczną związaną z tematem 
 • rozwiązuje kartę pracy związane z tematem (dostosowana do umiejętności dzieci)
 • zgłasza się do odpowiedzi 
 • określa pierwszą i ostatnią głoskę w nazwach obrazków 
 • dba o bezpieczeństwo własne i kolegów 
 • bierze udział w Konkursie Recytatorskim 
 • bierze udział w lekcji bibliotecznej w Bibliotece Raczyńskich