CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD:

 

Polska - moja Ojczyzna

Dziecko:

 • potrafi zdefiniować słowo Ojczyzna, obywatel, patriotyzm
 • zna stolicę Polski, główne rzeki, większe miasta i niektóre regiony Polski
 • doskonali orientację na kartce papieru,
 • wie, czym jest szacunek, tolerancja, tradycja, niepodległość,
 • utrwala polskie symbole narodowe,
 • uważnie słucha utworów literackich związanych z tematem,
 • słucha utworów muzyki poważnej znanych polskich kompozytorów,
 • utrwala słowa i melodię „Mazurka Dąbrowskiego”
 • wykonuje flagę Polski,
 • doskonali sprawność ruchową podczas ćwiczeń gimnastycznych.

Jesienna szaruga

Dziecko:

 • określa cechy charakterystyczne dla jesiennej pogody posługując się obrazkami z symbolami pogody,
 • segreguje krople deszcze ze wzg,
 • doskonali pojęcia związane z orientacją w przestrzeni - ćwiczenia na świeżym powietrzu,
 • słucha utworów literackich związanych z tematem, odpowiada na pytania dotyczące ich treści,
 • rozwiązuje zagadki słowne, obrazkowe i słuchowe związane z tematem,
 • wykonuje pracę plastyczną pt „Jesienny krajobraz”
 • utrwala słowa i melodię piosenki „Wietrzyk Psotnik”,
 • interpretuje ruchem słowa poznanej piosenki,
 • wykonuje ćwiczenia przeciwko płaskostopiu oraz doskonali koordynację wzrokowo - ruchową podczas ćwiczeń fizycznych i zabaw ruchowych,
 • poznaje angielskie zwroty związane z pogodą,

Sklep - projekt edukacyjny

Dziecko:

 • potrafi dzielić się z innymi posiadaną wiedzą w zakresie tematu „Sklep”
 • potrafi formułować pytania, na które chciałby znaleźć odpowiedź;
 • dokładnie obserwuje wygląd odwiedzanych sklepów; ich wyposażenie, pracowników; szyldy
 • poznaje zawody związane ze sklepem
 • współtworzy z innymi dziećmi kącik sklepowy w przedszkolu – potrafi organizować własny warsztat pracy wykorzystując do tego zgromadzone materiały plastyczne
 • wie, że za towary trzeba płacić; zna różne formy płatności; wie czym jest karta płatnicza, bankomat
 • poznaje różne rodzaje sklepów, w tym sklepy internetowe
 • uczestniczy w zabawach związanych ze sklepem – sprzedażą, tworzeniem i gromadzeniem produktów na sprzedaż, dostawą towaru, tworzeniem kasy, pieniędzy
 • potrafi sformułować pytanie i wypowiedzieć je przed ekspertem
 • potrafi wykonać pracę ankietera w przedszkolu – potrafi zebrać informacje dotyczące liczby osób robiących zakupy w wybranych sklepach, posługuje się symbolami
 • potrafi warzyć przedmioty, stosować określenia „lżejszy/cięższy;
 • wie, że w sklepie należy używać zwrotów grzecznościowych
 • potrafi dzielić się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w czasie trwania projektu z rodzicami oraz kolegami/koleżankami z innych grup.