CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ:

 

 1. Bezpieczne zabawy zimą

Dziecko:

 • poznaje nazwy sportów zimowych, potrafi dopasować sprzęt do danego sportu,
 • układa historyjkę obrazkową i potrafi opowiedzieć jej treść uwzględniając związki przyczynowo - skutkowe,
 • doskonalenie przeliczania w zakresie dostosowanym do możliwości dziecka,
 • potrafi czekać na swoją kolej w zabawie,
 • wie, jak należy bezpiecznie bawić się zimą, utrwala numery alarmowe,
 • uważnie słucha muzyki poważnej, potrafi zrelaksować się przy niej,
 • doskonali sprawność ruchową - zabawy z wykorzystaniem gazet, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, doskonalenie ruchów naprzemiennych,

 

 1. Dzień Babci i Dziadka (2 tygodnie)

Dziecko:

 • uważnie słucha utworów literackich związanych z tematem, potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące ich treści
 • opisuje swoich najbliższych budując zdania poprawne pod względem gramatycznym
 • nazywa podstawowe figury geometryczne i buduje z nich kompozycje wg wzoru,
 • doskonali orientację na kartce papieru, utrwala pojęcia: prawo, lewo
 • potrafi wymienić członków najbliższej rodziny i nazwać stopień pokrewieństwa,
 • poznaje słowa i melodię piosenek związanych z Dniem Babci i Dziadka
 • doskonali poczucie rytmu podczas zabaw ruchowych
 • wykonuje laurki i prezenty dla babć i dziadków,
 • rysuje portret babci i dziadka dowolną techniką,
 • wykonuje ćwiczenia równoważne oraz ćwiczenia przeciwko płaskostopiu podczas zabaw ruchowych,
 • bierze udział w Kolędowaniu dla Seniorów,
 • przygotowuje imprezę z okazji Dnia Babci i Dziadka