CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ:

 

Nasze przedszkole

Dziecko:

 • uważnie słucha opowiadania pt.: „Pierwszy dzień w przedszkolu” i odpowiada na pytania dotyczące treści utworu,
 • rozpoznaje przyporządkowany mu znaczek w szatni oraz oznaczenia kącików; potrafi przyporządkować zabawki i inne przedmioty do odpowiednich kącików,
 • doskonali orientację w przestrzeni i prawidłowe użycie przyimków: nad, pod, w, obok
 • poznaje zasady korzystania z kącików przedszkolnych, tworzy kodeks grupowy,
 • poznaje obowiązki dyżurnego,
 • poznaje słowa i melodię piosenki pt.: „Przedszkole drugi dom”,
 • doskonali wyodrębnianie głoski w nagłosie wyrazów, próbuje wyodrębnić wygłos
 • doskonali sprawność fizyczną podczas ćwiczeń gimnastycznych,
 • wykonuje pracę plastyczną pt.: „Moje przedszkole”
 • utrwala słowa i melodię piosenki „Hello, how are you?”

Wspomnienia z wakacji

Dziecko:

 • uważnie słucha utworu pt.: „Bajka o słońcu”, wypowiada się na temat jego treści; wie, jakich zasad należy przestrzegać podczas przebywania na słońcu,
 • doskonali reakcję na umówiony sygnał oraz utrwala nazwy kolorów podczas zabaw orientacyjno - porzadkowych,
 • doskonali pamięć świeżą oraz umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi podczas opowiadania wakacyjnych wspomnień,
 • segreguje pamiątki wakacyjne według jednej cechy, potrafi powiedzieć skąd mogą pochodzić,
 • poznaje mapę fizyczną Polski oraz niektóre oznaczenia na niej umieszczone, potrafi oszacować odległość używając słów: bliżej, dalej,
 • utrwala nazwy środków transportu, dzieli ich nazwy na sylaby,
 • wykonuje pracę plastyczną pt.: „Odbicie w tafli wody” używając farb plakatowych i kredek olejnych
 • utrwala zwroty grzecznościowe: „What’s your name?”, „My name is….”, „How are you?” „I’m ok, fine, good, not so good….”

Jesteśmy bezpieczni

Dziecko:

 • potrafi słownie opisać miejsce swojego zamieszkania, dokonać porównania różnych domów, budynków,
 • utrwala znajomość adresu zamieszkania oraz zasad bezpieczeństwa na temat tego, komu można podawać swój adres,
 • rozpoznaje i klasyfikuje wybrane znaki drogowe, potrafi nazwać ich kształt,
 • utrwala zasady przechodzenia przez ulicę,
 • wie, które pojazdy są uprzywilejowane, utrwala numery alarmowe
 • uważnie słucha opowiadania „O wilku i siedmiu koźlątkach” i na jej podstawie odpowiada jak należy zachować się w stosunku do nieznajomych pukających do drzwi,
 • rozwija percepcję słuchową podczas zabaw dźwiękiem i słowem,
 • wykonuje pracę plastyczną zgodną z tematem,
 • doskonali sprawność ruchową podczas ćwiczeń gimnastycznych
 • utrwala nazwy środków lokomocji w języku angielskim

Ja i moje ciało

Dziecko:

 • potrafi nazwać części ciała, poznaje niektóre narządy wewnętrzne i ich funkcje,
 • potrafi nazwać zmysły i połączyć z organami za nie odpowiedzialnymi,
 • rozwija zmysły podczas zabaw sensorycznych,
 • poznaje słowa i melodię piosenki „Pięć zmysłów mam”
 • doskonali rysowanie postaci ludzkiej z uwzględnieniem wszystkich części ciała,
 • uważnie słucha wiersza pt „Części ciała”, ilustruje ruchem jego treść,
 • potrafi nazwać podstawowe smaki,
 • potrafi nazwać emocje i powiedzieć w jakich sytuacjach mogą być odczuwane,
 • doskonali sprawność ruchową podczas zabaw i ćwiczeń gimnastycznych,
 • nazywa części ciała w języku angielskim, bawi się przy piosence „Head, shoulders, knees and toes”