CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄCE WRZESIEŃ:

 

03.09.-07.09

Wspomnienia z wakacji

Dziecko:

- tworzy kącik z pamiątkami z wakacji

- opowiada o wrażeniach z wakacji

- manipuluje przedmiotami o różnej fakturze

- segreguje przedmioty według wielkości

- pracuje z mapą

- uczestniczy w zabawach ruchowych

- rozpoznaje różne krajobrazy

- przelicza muszelki

- doskonali percepcję wzrokową i słuchową

- wykonuje starannie pracę plastyczną

- rysuje po śladzie

- starannie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

- utrwala poznane piosenki i zabawy w języku angielskim

 

10.09– 21.09

Bezpieczna droga do przedszkola

Dziecko:

- uważnie słucha czytanego tekstu

- poznaje zasady bezpiecznego zachowania na drodze podczas wycieczki na skrzyżowanie

- doskonali orientację w przestrzeni

- zna swój adres

- uczestniczy w zabawach bieżnych i skocznych

- poznaje podstawowe znaki drogowe

- rozróżnia podstawowe figury geometryczne

- śpiewa piosenkę o ruchu drogowym

- wykonuje pracę plastyczną z wybranym przez siebie znakiem

- poznaje nazwy środków transportu w języku angielskim