CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC:

 

Sport to zdrowie

Dziecko:
rozumie znaczenie ruchu dla zdrowia,
wie, jak można bawić się na świeżym powietrzu (np. na placu zabaw),
rozwiązuje zagadki słowne,
wie, jakie dyscypliny sportowe może uprawiać małe dziecko,
potrafi określić, czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe,
rozwija sprawność fizyczną,
wymieni nazwy niektórych dyscyplin sportowych,
bierze udział w Spartakiadzie sportowej,
poznaje literę „Z”,
bierze udział w wycieczce do Traperskiej Osady,
utrwala poznane piosenki i zabawy w języku angielskim.

Żegnaj przedszkole

Dziecko:

poznaje literę „H”,
prezentuje swoje umiejętności przed kolegami z przedszkola,
wzmacnia więzi emocjonalne z kolegami,
wykonuje pracę plastyczną związaną z tematem,
rozwiązuje karty pracy,
wzmacnia więzi emocjonalne z rodziną,
poznaje nową piosenkę w języku angielskim.

Tydzień bez zabawek

Dziecko:

konstruuje zabawki wg własnego pomysłu,
poznaje różne rodzaje materiałów,
rozwija sprawność manualną rąk,
rozwija kreatywność,
szuka alternatywnych form zabawy,
wie, jak powstaje papier,
rozwija pomysłowość i twórcze myślenie,
wykonuje prace przestrzenne.