CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄCE MAJ/CZERWIEC:

 

1. Moi rodzice

 • Oglądamy spektakl teatralny pt.: „Legendy Wielkopolskie” w ODK Dąbrówka
 • Bierzemy udział w Przedszkolnej Lidze Piłkarskiej
 • Uczestniczymy w Festynie Rodzinnym i prezentujemy program artystyczny
 • Rozpoznajemy i nazywamy literę „ł” – małą, wielką, drukowaną i pisaną
 • Wykonujemy kartę pracy związaną z tematem
 • Wykonujemy laurkę dla rodziców
 • Wypowiadamy się na temat swoich rodziców: gdzie pracują, jak mają na imię, jak wyglądają
 • Wymieniamy członków „bliższej” i „dalszej” rodziny
 • Przeliczamy w zakresie własnych umiejętności

 

 2. Projekt „Biedronka”

 • Bierzemy udział w Spartakiadzie sportowej
 • Świętujemy Dzień Dziecka
 • Rozpoznajemy i nazywamy literę „ż” – małą, wielką, drukowaną i pisaną
 • Słuchamy wiersza W. Chotomskiej pt.: „Jak biedronka zgubiła kropki?”
 • Bawimy się w zabawę paluszkową o biedronce
 • Poznajemy różne gatunki biedronek i porównujemy je ze sobą
 • Wiemy jaką role biedronka spełnia w przyrodzie
 • Tworzymy siatkę wiedzy oraz kącik tematyczny
 • Wykonujemy biedronki różnymi technikami plastycznymi
 • Szukamy biedronek w trawie przy pomocy lupy
 • Poznajemy budowę biedronki
 • Oglądamy filmy przyrodnicze o biedronkach
 • Ćwiczymy przeliczanie elementów na podstawie kropek biedronki
 • Rozwiązujemy quiz o biedronce
 • Wiemy czym odżywia się biedronka
 • Poznajemy środowiska życia i wygląd biedronki
 • Rozwijamy zainteresowania przyrodnicze
 • Poznajemy cykl rozwojowy biedronki
 • Śpiewamy piosenkę o biedronce
 • Wiemy jak brzmi „biedronka” w j. niemieckim
 • Słuchamy ciekawostek o biedronce
 • Rozwiązujemy karty pracy związane z tematem
 • Klasyfikujemy biedronki ze względu na daną cechę
 • Określamy położenie przestrzenne biedronki względem kwiatka
 • Wypożyczamy z biblioteki książki o biedronkach

 

3. Tydzień bez zabawek

 • Konstruujemy zabawki wg własnego pomysłu
 • Poznajemy różne rodzaje materiałów
 • Poznajemy pojęcie recykling
 • Wiemy jak powstaje papier
 • Rozwijamy pomysłowość i twórcze myślenie
 • Wykonujemy prace przestrzenne
 • Bierzemy udział w nocowaniu w przedszkolu bez rodziców