CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ:

 

1. Poznajemy nowe zawody.

Dziecko:

- uważnie słucha opowiadania

- odpowiada na pytania n-la

- wykonuje ćwiczenia oddechowe i rozwijające aparat mowy

- dokonuje analizy sylabowej (dz. młodsze) i głoskowej wyrazów, wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie (dzieci starsze w zależności od umiejętności)

- rozwiązuje zagadki związane z tematem zajęciem

- poznaje nowe zawody

- opowiada, kim chciałoby zostać w przyszłości

- kształtuje szacunek wobec miejsca pracy innych ludzi

- poznaje narzędzia niezbędne do wykonywania danych zawodów

- rozpoznaje zawody na podstawie charakteryzujących je rekwizytów

- układa historyjkę obrazkową

- przelicza wybrane elementy

- klasyfikuje elementy

- wykonuje karty pracy

- reaguje na sygnał nauczyciela

- porusza się do rytmu

- śpiewa prostą piosenkę z repertuaru dziecięcego

- wyróżnia zwrotkę i refren w piosence

- wykonuje prostą pracę plastyczno-techniczną

- wykonuje ćwiczenia rozwijające sprawność ogólną

- zna podstawowe formy ustawień

- utrwala zasady bezpiecznej zabawy w sali oraz w ogrodzie przedszkolnym

- nazywa różne rodzaje sklepów

- rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach 

- rozumie do czego w gospodarstwie domowym wykorzystuje się pieniądze

- wykonuje czynności związane z pakowaniem 

- używa zwrotów grzecznościowych

- układa i kontynuuje rytmy

- utrwala pojęcia: ojczyzna, flaga, godło

- poznaje cyfrę 5

 

2. Instrumenty muzyczne.

Dziecko:

- słucha w skupieniu wiersza

- buduje dłuższe wypowiedzi

- rozwija twórczą wyobraźnię słowną

- dokonuje analizy sylabowej (dz. młodsze) i głoskowej wyrazów, wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie (dzieci starsze w zależności od umiejętności)

- utrwala nazwy instrumentów muzycznych

- rozróżnia dźwięki podstawowych instrumentów muzycznych

- wie, jak wygląda filharmonia

- wie, czym zajmuje się dyrygent

- stosuje się do zasad bezpieczeństwa i kodeksu grupowego

- wykonuje ćwiczenia oddechowe i rozwijające aparat mowy

- dopasowuje przeciwieństwa

- gra na instrumentach muzycznych

- wystukuje rytm

- porusza się do rytmu

- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ogólnorozwojowych

- przelicza elementy, podaje wynik  (zadanie dostosowane do umiejętności dziecka)

- wykonuje działania, podaje wynik  (zadanie dostosowane do umiejętności dziecka)

- wykonuje pracę plastyczno- techniczną

 - doskonali umiejętność wycinania

- rozwija zdolności manualne

- dba o estetykę wykonanej pracy

- dostrzega zmiany charakteru muzyki

- słucha i odtwarza muzykę

- śpiewa piosenki

- porusza się przy muzyce