CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC:

 1.  Chomik – metoda projektu 
 • tworzymy siatkę wiedzy oraz pytań związaną z tematem,
 • poznajemy wygląd chomika, omawiamy jego budowę,
 • tworzymy kącik tematyczny,
 • zapoznajemy się z rodzajami i kolorami chomików,
 • ćwiczymy orientację przestrzenną,
 • słuchamy utworów literackich związanych tematycznie z chomikiem,
 • rozwijamy umiejętność uważnego słuchania i wypowiadania się własnymi słowami,
 • zapoznajemy się z etapami wzrostu chomika,
 • ćwiczymy spostrzegawczość wzrokową podczas zabaw dydaktycznych,
 • poznajemy różne gatunki chomików oraz ich pochodzenie,
 • obserwujemy różne zachowania chomika,
 • zapoznajemy się z różnymi rodzajami, wielkościami klatek oraz z ich wyposażeniem,
 • rozwijamy poczucie rytmu i umiejętności wokalne,
 • poznajemy sposoby odżywiania się chomików,
 • ćwiczymy sprawność manualną rąk podczas wykonywania prac plastycznych,
 • poznajemy i utrwalamy wyliczanki,
 • wykonujemy wszelkiego rodzaju prace plastyczne przy użyciu różnych technik plastycznych,
 • rozwijamy umiejętności liczenia w zakresie dziesięć i więcej,
 • zapoznajemy się z zasadami bezpieczeństwa podczas wycieczek,
 • pozyskujemy wiedzę o chomikach w trakcie spotkań z ekspertami,
 • rozwijamy sprawność ruchową,
 • poznajemy nowe litery: N,C, Ę,
 • poznajemy nowe słowa związane z tematem w języku angielskim.