ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

 

Zawody (2.05. – 6.05.)

Dziecko:

- potrafi nazwać zawody podstawowe (IV),

- wie czym zajmują się rodzice (IV),

- wykonuje pracy związane z temat zajęć (IV),

- wie czym zajmuje się lekarz, strażak, policjant (IV),

- zna numer alarmowy (IV),

- wie jak zachować się w sytuacji kryzysowej (III, IV),

- bierze udział w zabawach ruchowych (I),

Człowiek (9.05. – 13.05.)

Dziecko:

- segreguje elementy ze względu na dwie cechy (IV),

- wskazuje części ciała u człowieka (IV),

- ogląda film edukacyjny na temat ciała człowieka (IV),

- kształtuje postawy empatyczne i otwartość na drugie człowieka (II),

- interpretuje wiersz ruchem (I, IV),

- rozumie treść czytanych bajek, opowiadań, bajek (IV),

- nazywa, rozróżnia emocje jakie towarzyszą człowiekowi (II),

- wie jakie układy funkcjonują w organizmie człowieka (IV),

- rozwiązuje zagadki słowne i obrazkowe (IV),

- eksperymentuje z tworzeniem liczb (IV),

- rozpoznaje graficzny zapis litery W (realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego) (IV),

- wykonuje prace plastyczne estetycznie (IV).

Na majowej łące (16.05. – 20.05.)

Dziecko:

- nazywa kwiaty występujące w Polsce (IV),

- wie jak dbać o najmniejsze zwierzęta (IV),

- bierze udział w zabawach rytmicznych (I),

- czuje się częścią przyrody (II, III),

- bierze udział w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu (I),

- słucha i rozpoznaje odgłosy ze świata przyrody (III, IV),

- klasyfikuje przedmioty podobne i te różniące się od siebie (IV),

- tworzy zbiory równoliczne ( IV),

- poznaje graficzny zapis litery Z (realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego) (IV).

Dzień Mamy (25.05. – 29.05.)

Dziecko:

- wykonuje pracę plastyczną zgodną z tematyką zajęć (IV),

- tworzy estetyczny prezent dla mamy (I, IV),

- tańczy prosty układ taneczny (I),

- bierze udział w zabawach rytmiczno-ruchowych (I),

- prawidłowo przedstawia strukturę swojej rodziny (IV),

- reprezentuje wartości rodzinne (III),

- poznaje graficzny zapis litery G (realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego) (IV).