CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC:

 

 

Żegnamy przedszkole

Dzieci:

 • utrwalają stosunki przestrzenne na kartce papieru, PO
 • uważnie słuchają czytanych utworów literackich o tematyce dziecięcej,
 • potrafią dyskutować na ważne tematy poruszone w utworze literackim,
 • integrują się z grupą tworząc upominek dla kolegów i koleżanek, EO SO
 • przygotowują prezent z okazji Dnia Ojca, EO
 • uczestniczą w uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego, SO
 • uczestniczą w grach i zabawach na powietrzu, FO
 • doskonalą sprawność językową poprzez ćwiczenia oddechowe oraz gry i zabawy słowne,
 • słuchają znanej bajki w języku angielskim. PO

 

Tydzień bez zabawek

Dzieci:

 • poznają nazwy figur przestrzennych i tworzą z nich budowle, PO
 • potrafią samodzielnie stworzyć „coś z niczego”,
 • rozwijają wyobraźnię twórczą,
 • poznają różne materiały i tworzywa, PO
 • poznają nowe wyrazy w języku angielskim.

 

Przygotowania do wakacji

Dzieci:

 • utrwalają nazwy figur geometrycznych i tworzą z nich kompozycje, EO
 • uważnie słuchają czytanych utworów dotyczących zasad obowiązujących podczas wakacji,
 • uczestniczą w wycieczce do Straży Pożarnej, FO SO
 • biorą udział w musicalu Funkey, SO
 • potrafią dyskutować na ważne tematy poruszone w utworze literackim, EO
 • doskonalą sprawność językową poprzez ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, ćwiczenia oddechowe oraz gry i zabawy słowne,
 • słuchają znanej bajki w języku angielskim, PO
 • tworzą w formie obrazkowej zbiór rad wakacyjnych.

 

*zadania dostosowane do wieku i możliwości dzieci