CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC:

 

Kolorowe laboratorium

Dzieci:

 • Dostrzegają i rozwiązują problemy w czasie zabaw badawczych,
 • Samodzielnie wykonują doświadczenia badawcze,
 • Rozwijają zainteresowania badawcze na drodze eksperymentów,
 • Uczestniczą w warsztatach dotyczących eksperymentów,
 • Rozwijają myślenie przyczynowo-skutkowe,
 • Wykonują pracę plastyczną dotyczącą tematu,
 • Oglądają zgromadzone materiały (książki, pipety, naczynia do eksperymentów) i tworzą kącik małego badacza,
 • Uczestniczą w zabawach muzyczno-ruchowych,
 • Formułują wnioski z przeprowadzonych doświadczeń,
 • Utrwalają nazwy kolorów i tworzą paletę barw,
 • Przeliczają materiały w dostępnym zakresie.

 

Człowiek

Dzieci:                                                                  

 • Wskazują części ciała u człowieka,
 • Dostrzegają indywidualne cechy swojej budowy fizycznej i wyglądu zewnętrznego,
 • Tworzą swój autoportret, uwzględniając indywidualne cechy,
 • Znają funkcjonowanie i potrzeby swojego organizmu,
 • Wypowiadają się pełnym zdaniem na określony temat,
 • Tworzą gazetkę wykorzystując swoje zdjęcia i przyniesione materiały,
 • Potrafią współdziałać w zespole,
 • Oglądają film edukacyjny z cyklu „Było sobie życie”,
 • Kształtują postawy empatyczne i otwartość na drugiego człowieka,
 • Potrafią powtórzyć prosty wierszyk i zilustrować go odpowiednim ruchem,
 • Wykonuje pracę plastyczną starannie i estetycznie,
 • Rozwiązują zagadki słowne i obrazkowe,
 • Wiedzą jak wygląda człowiek smutny, wesoły, zły i przestraszony,
 • Wykonują ćwiczenia rozwijające orientację w schemacie własnego ciała,
 • Nazywają części ciała w języku angielskim,
 • Wykonują kartę pracy dotyczącą tematu.

 

 

Wiosna, wiosenka…

Dzieci:                                                                  

 • Segregują przedmioty wg podanej cechy, porównują liczbę elementów w zbiorach,
 • Uważnie słuchają utworów literackich związanych z nadchodzącą porą roku, potrafią odpowiedzieć na pytania dotyczące wysłuchanych treści,
 • Obserwują zmieniającą się przyrodę podczas spaceru do parku, pobytu w ogrodzie przedszkolnym,
 • Opowiadają o tym, co zaobserwowali budując zdania poprawne pod względem gramatycznym,
 • Potrafią nazwać pierwsze oznaki wiosny oraz kwiaty wiosenne,
 • Tworzą pracę plastyczną przedstawiającą wiosenny krajobraz,*
 • Rozwijają motorykę dłoni podczas zabaw manipulacyjnych,
 • Integrują się podczas wspólnych zabaw ruchowych, zabaw przy muzyce,
 • Uczestniczą w obchodach pierwszego „Dnia Wiosny” w ramach Miasteczka Oświatowego,
 • Poznają nazwy pór roku po angielsku.

 

 

Do sklepu wyruszamy

Dzieci:

 

 • Rozpoznają produkty za pomocą zmysłów (smaku, węchu, dotyku),
 • Poznają różne rodzaje sklepów,
 • Grupują produkty wg określonej cechy,
 • Poznają gazetki promocyjne z różnych sklepów,
 • Tworzą kolaż z wykorzystaniem gazetek promocyjnych,
 • Rozwijają spostrzegawczość wzrokową,
 • Uczestniczą w wycieczce do sklepu spożywczego w celu zrobienia zakupów,
 • Poznają pracę różnego typu sprzedawców,
 • Przeliczają produkty spożywcze,
 • Poznają nazwy artykułów spożywczych w języku angielskim,
 • Wykonują pracę plastyczną zgodną z tematem.

 

 

*zadania dostosowane do wieku i możliwości dzieci