CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ:

 

 

 1. Witamy w przedszkolu
 • Poznajemy salę, nowych kolegów i panie
 • Bierzemy udział w zabawach integracyjnych
 • Tworzymy kodeks zasad grupowych
 • Poznajemy lub przypominamy sobie zasady obowiązujące w przedszkolu i ogrodzie
 • Utrwalamy umiejętność ustawiania się w kole, rzędzie i parami
 • Wykonujemy pracę plastyczną na zadany temat
 • Rozwijamy sprawność ruchową

 

 1. Wspomnienia z wakacji
 • Wypowiadamy się na temat wakacyjnych wspomnień
 • Doskonalimy spostrzegawczość
 • Przeliczamy elementy w sobie znanym zakresie i segregujemy je według jednej cechy
 • Śpiewamy piosenkę związaną z tematem
 • Wykonujemy ćwiczenia zgodnie z instrukcją nauczyciela
 • Wykonujemy ćwiczenia rozwijające aparat mowy
 • Rozpoznajemy odgłosy natury

 

       3. Bezpieczna droga do przedszkola

 • Przypomnienie zasad przechodzenia przez jezdnię
 • Poznawanie nazw, kształtu, barwy oraz znaczenia znaków drogowych
 • Słuchanie, rozpoznawanie, naśladowanie dźwięków z otoczenia
 • Na skrzyżowaniu – wycieczka na pobliskie skrzyżowanie, oglądanie skrzyżowania, sygnalizacji świetlnej, oglądanie znaków umieszczonych wzdłuż ulicy
 • Ćwiczenie spostrzegawczości i koncentracji uwagi
 • Utrwalenie nazw części ciała
 • Wykonujemy pracę plastyczną na zadany temat

       

       4. Jestem Przedszkolakiem

 • Przygotowanie do obchodów Międzynarodowego Dnia Przedszkolaka
 • Rozwijanie kompetencji plastycznych i muzycznych dzieci
 • Rozwijanie wrażliwości sensorycznej
 • Integrowanie dzieci z różnych przedszkoli
 • Udział dzieci w Biegu Chrobrego