CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD:

 

 

1. Projekt "Liść"

Dzieci:

 • wiedzą, że liście mogą mieć różne kształty i kolory;
 • poznają liście pod różnymi postaciami (roślina, zabawka, maskotka, strój itp.);
 • poznają różne rodzaje liści (drzewa);
 • wiedzą jak zbudowany jest liść;
 • uczestniczą w zajęciach ruchowych;
 • przestrzegają zasad i reguł obowiązujących w zabawie itp.;
 • wiedzą jaką rolę pełnią liście;
 • poznają liście pod różną postacią (na drzewie, wysuszony);
 • wykonują ciasto/ciastka w kształcie liści;
 • poznają przysłowia i zwroty o liściach i jesieni;
 • zakładają sklep – kwiaciarnię;
 • wykonują liście z masy solnej – praca plastyczna; *
 • badają liście pod mikroskopem (kamerą);
 • ćwiczą mięśnie narządu mowy na zgłoskach: szsz, wrr, szu;
 • poznają różne gatunki, kształty, rodzaje liści podczas wycieczki do parku;
 • wykonują pojazd, zwierzę z liści – praca plastyczna;
 • szkicują, kolorują oraz malują na papierze;
 • kształtują pozytywne postawy podczas zabaw;
 • przeprowadzają ankietę wśród pracowników przedszkola na temat ulubionego drzewa;
 • przeliczają liście oraz tworzą zbiory; *
 • rozpoznają gatunki liści poprzez zmysł dotyku;
 • rozmawiają z ekspertami na temat uprawy roślin;
 • wykonują eksperymenty z liśćmi; wiedzą jak zachować się w różnych sytuacjach;
 • uczestniczą w zabawach zręcznościowych;
 • uczestniczą w zabawach muzyczno-ruchowych (np. do piosenki „Jesienna orkiestra”, „Listki”);
 • uczestniczą w wycieczce do Ogrodu Ekologicznego Gładysiakowie w Wirach – warsztaty o jesieni;
 • uczestniczą w warsztatach przyrodniczych na Wydziale Biologii;
 • goszczą rodziców w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom;
 • tworzą historyjkę obrazkową o liściach;
 • wysłuchują dźwięków wydawanych przez liście;
 • dowiadują się dlaczego nie wszystkie drzewa tracą liście;
 • sporządzają album z liści;
 • odbijają liście na papierze;
 • poznają nazwy drzew po angielsku;
 • słuchają piosenki o liściach w języku angielskim;
 • oglądanie filmu edukacyjnego o liściach;
 • oglądają literaturę dotyczącą tematu – wycieczka do biblioteki.

*zadania dostosowane do wieku i możliwości dzieci