CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ/CZERWIEC:

 

„PIZZA” - METODA PROJEKTU

 • tworzy siatkę wiedzy oraz kącik tematyczny,
 • poznaje różnego rodzaju pizze,
 • wie, z czego powstaje pizza, wymienia składniki,
 • poznaje owoce morza,
 • wie, że pizza jest potrawą kuchni włoskiej,
 • wskazuje Włochy na mapie,
 • zna stolicę Włoch,
 • wie, jak wygląda flaga i godło Włoch,
 • poznaje piosenki tematycznie związane z projektem,
 • stawia pytania badawcze i szuka odpowiedzi,
 • zadaje pytania zaproszonym ekspertom,
 • rozwija umiejętność uważnego słuchania i wypowiadania się własnymi słowami,
 • wie, z czego można zrobić zdrową pizzę,
 • samodzielnie wykonuje pizzę, bierze udział w warsztatach,
 • poznaje zasady bezpieczeństwa podczas pracy w kuchni,
 • wyszukuje wszelkiego rodzaju literaturę w pobliskiej bibliotece,
 • wskazuje włoską literaturę dziecięcą,
 • wykonuje prace plastyczne związane z projektem przy użyciu różnych technik plastycznych,
 • rozwija umiejętność liczenia w zakresie sześciu i więcej,
 • rozwija umiejętności mierzenia,
 • samodzielnie projektuje pizzę, nadaje jej nazwę,
 • wie, co to jest książka kucharska,
 • współtworzy grupową książkę kucharską,
 • poznaje nowe słowa w języku angielskim związane z tematem.