CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ:

 

1. Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali rycerze

Dzieci:

- uważnie słuchają wiersza „Królewna” – E. Szelburg-Zarembiny; 

- wykonują ćwiczenia gimnastyczne; 

- zginają papier w harmonijkę zgodnie ze wskazówkami nauczyciela; 

- bawią się podczas muzyki z dawnych epok; 

- potrafią uważnie słuchać czytanego tekstu;

- poznają różnego typu kalendarze; 

- radzą sobie w przypadku niepowodzeń; 

- integrują się podczas wspólnej zabawy ruchowej (zabawy sportowe); 

- rozpoznają i nazywają figury geometryczne (koło i kwadrat)*; 

- śpiewają piosenki z repertuaru dziecięcego;

- kolorują wg podanego wzoru. 

 

2. Bezpieczne zabawy zimą – ferie zimowe

Dzieci:

- poznają zasady bezpiecznego zachowania się w trakcie zabaw zimowych; 

- tworzą kodeks bezpiecznej zabawy zimą; 

- opowiadają treść obrazków posługując się zdaniami złożonymi;* 

- widzą, jakie zachowania są prawidłowe, a jakie niebezpieczne dla jego zdrowia i życia; 

- potrafią określić pogodę panującą na zewnątrz na podstawie obserwacji;

- przeliczają w zakresie dostępnym dziecku;* 

- wiedzą, jak ważne dla zdrowia są ruch i przebywanie na świeżym powietrzu; 

- samodzielnie przeprowadzają doświadczenia wykorzystując śnieg, lód; 

- utrwalają poznane zabawy w języku angielskim.

 

3. Zostań małym matematykiem

Dzieci:

- stosują określenia cięższy od, lżejszy od, waży tyle samo; 

- mierzą długość dywanu stopa za stopą; 

- potrafią ułożyć papier wg instrukcji nauczyciela*;

- układają kompozycję z figur geometrycznych; 

- dzielą proste słowa na sylaby; 

- dzielą zdania na wyrazy;

- porównują liczebność zbiorów; 

- doskonalą umiejętność segregowania przedmiotów ze względu na wskazaną cechę;

- rozwijają twórczość plastyczną podczas malowania w plenerze; 

- relaksują się podczas słuchania muzyki klasycznej; 

- liczą w języku angielskim do 4*.

*zadania dostosowane do wieku i możliwości dzieci