ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ/ MAJ

 

POLSKA – MOJA OJCZYZNA 25.04 – 06.05.2022

 

 • kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej
 • budowanie systemu wartości
 • rozbudzanie umiejętności społecznych, potrzebnych w relacjach z dziećmi i dorosłymi
 • stwarzanie warunków do wspólnych zabaw
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym
 • rozbudzanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały

dla innych

 • wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych, wypowiadanych poprzez muzykę, poezję, działania plastyczne wspieranie aktywności, ciekawości dzieci, samodzielności

Dzieci:

- definiują słowa: ojczyzna, obywatel, patriotyzm

- znają główne rzeki i regiony Polski

- wiedzą, jakie miasto jest stolicą Polski oraz jaką ma legendę

- poznają polskie symbole narodowe, rozpoznają hymn Polski

- poznają święta narodowe: Dzień Niepodległości oraz Konstytucję 3 Maja

- uczestniczą w obchodach Dnia Flagi wraz z innymi sąsiadującymi placówkami

- wskazują Polskę na mapie Europy

- poznają niektóre elementy historii Polski

- wiedzą czym jest: szacunek, tolerancja, tradycja

- śpiewają piosenkę patriotyczną „Namaluję Polskę”

- odpowiadają na pytania dotyczące wiersza St. Kraszewskiego pt. „Polskie krajobrazy”

- wiedzą w jakim mieście mieszkają

- wskazują na mapie kierunki: wschód, zachód, północ, południe

- świętują uchwalenie Konstytucji wraz ze społecznością lokalną.

Uroczyste świętowanie jubileuszu 40 – lecia Przedszkola nr 163 28.04.2022

 • Utrwalanie wierszyków i piosenek przygotowanych na uroczystość
 • Dumne reprezentowanie grupy podczas uroczystości
 • Wzbudzanie zainteresowania historią przedszkola
 • Kształtowanie pewności siebie poprzez prezentowanie nabytych umiejętności przed społecznością przedszkolną oraz przybyłymi gośćmi
 • Kształtowanie zasad saovir vivre podczas ważnych uroczystości
 • Wzmacnianie więzi ze społecznością przedszkolną podczas wspólnego świętowania

 

 

 

KIM ZOSTANĘ? 09.05 – 13.05.2022

 

 • Poznajemy różnorodności zawodów oraz drogi prowadzące do ich wyuczenia
 • Zgłębiamy wiedzę na temat pracy służb ratunkowych: policjantów, strażaków oraz służb medycznych
 • Znamy numery alarmowe; wiemy kiedy z nich korzystać
 • Poznajemy pracę piekarza i cukiernika – kształtujemy własne umiejętności podczas wyrabiania ciasta i wspólnego pieczenia chleba
 • Poszerzamy wiedzę o pracy aktora – wcielamy się w różne postaci; tworzymy kącik teatralny; bawimy się w teatrzyk kukiełkowy; doskonalimy dykcję poprzez zabawy logopedyczne
 • Słuchamy wiersza J. Tuwima „Wszyscy dla wszystkich” i omawiamy jego treść
 • Dzielimy się swoimi marzeniami dotyczącymi własnej przyszłości, tego kim chcielibyśmy zostać – prezentujemy własną wiedzę na temat wymarzonego zawodu
 • Tworzymy pracę plastyczną prezentując na niej wymarzony/ulubiony zawód

 

 

WIOSENNA ŁĄKA 16.05 – 20.05.2022

 

 • Poznajemy małych mieszkańców łąk – różnorodność owadów, ptaków i małych zwierząt zamieszkujących łąki
 • Doskonalimy umiejętność przeliczania elementów, dodawania i odejmowania za pomocą liczmanów
 • Oglądamy bajkę pt. „Pszczółka Maja” – nazywamy owady pojawiające się w bajce oraz omawiamy rolę, jaką pełnią w ekosystemie
 • Tworzymy pracę plastyczną z wykorzystaniem techniki Origami oraz malowania pastelami
 • Rozpoznajemy i nazywamy wybrane owady; wiemy, dlaczego są pożyteczne i potrzebne
 • Nazywamy wybrane kwiaty łąk; znamy ich budowę
 • Uczestniczymy w zabawach ruchowych naśladując wybrane owady i zwierzęta

 

 

MOJA RODZINA 23.05 – 27.05.2022

 • Prezentujemy zdjęcia członków rodziny
 • Nazywamy poszczególnych członków rodziny, stosujemy określenia mama/tata, córka/syn, brat/siostra, ciocia/wujek, babcia/dziadek, kuzyn/kuzynka
 • Przygotowujemy się do występu z okazji Dnia Matki – utrwalamy wierszyki, życzenia i piosenki
 • Słuchamy fragmentów opowiadania J. Papuzińskiej „Nasza mama czarodziejka” – odpowiadanie na pytania dotyczące treści utworu; rozmowa na temat „niezwykłości” wszystkich mam; budowanie postawy otwartości poprzez wypowiedzi na temat własnych rodziców – za co ich tak bardzo kochamy
 • Malujemy portret mamy – potrafimy rozplanować pracę na kartce papieru z uwzględnieniem cech portretu
 • Przygotowujemy własnoręcznie wykonane upominki dla rodziców
 • Wspólne świętowanie Dnia Rodziny; wzmacnianie więzi; dzielenie się wrażeniami/emocjami