CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ:

  

Święta tuż tuż

Dziecko:

 • Słucha wierszy, opowiadań i wyciąga z nich wnioski (IV),
 • Obserwuje środowisko przyrodnicze i zmiany zachodzące zimą oraz nazywa je (IV),
 • Buduje dłuższe wypowiedzi na temat świąt Bożego Narodzenia (IV),
 • Chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno – ruchowych (I, IV),
 • Ćwiczy koordynację ruchową (I),
 • Rozwiązuje słowne i obrazkowe zagadki związane ze świętami Bożego Narodzenia (IV),
 • Śpiewa piosenki o tematyce zimowej i świątecznej (III, IV),
 • Wykonuje prace plastyczne w temacie zajęć wykorzystując różne techniki (IV),
 • Recytuje z pamięci wiersz (IV),
 • Rysuje według wzoru (IV),
 • Rozwija sprawność ruchową (I),
 • Poznaje słownictwo w języku angielskim powiązane z zimą i świętami (IV),
 • Przelicza elementy w granicach możliwościach wiekowych (IV),
 • Słucha kolęd i pastorałek (IV),
 • Wyraża chęć opieki nad zwierzętami zimą (II),
 • Potrafi określić swoje emocje i uczucia (II),
 • Oczekuje świąt Bożego Narodzenia (II),
 • Zna tradycje, zwyczaje panujące podczas Świąt Bożego Narodzenia (III),
 • Odpowiada na pytania do prowadzonych zajęć (III, IV),
 • Układa krótkie rymowanki (IV),
 • Porównuje wielkości i ciężar elementów (IV).

(…) oznacza obszar rozwoju dziecka zawarty w podstawie programowej