ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2021

 

 

Tydzień I

Owoce w nich zdrowe są moce.

Dziecko:

 • wie, jakie korzyści dla zdrowia przynosi jedzenie owoców,
 • potrafi nazwać owoce polskie i egzotyczne,
 • potrafi nazwać przetwory i potrawy zrobione z owoców,
 • dzieli nazwy owoców na sylaby,
 • wybrzmiewa głoski w nagłosie i wygłosie,
 • rozwiązuje zagadki słowne, których rozwiązaniem są nazwy owoców,
 • segreguje owoce ze względu na kolor, wielkość i rodzaj; przeliczają elementy w powstałych zbiorach oraz porównują ich ilość,
 • doskonali małą motorykę podczas lepienia owoców z masy solnej,
 • wykleja wybrany owoc,
 • układa prawidłowo rytm,
 • doskonali poczucie rytmu podczas zabaw muzycznych,
 • wykonuje starannie kartę pracy,
 • słuchaj wiersza w skupieniu,
 • kształtuje prawidłową postawę ciała podczas zajęć i zabaw ruchowych.

 

Tydzień II

Zdrowe przysmaki – warzywa.

Dziecko:

 • rozpoznaje warzywa za pomocą smaku i dotyku,
 • wie, jak ważne dla zdrowia jest spożywanie warzyw,
 • potrafi nazwać warzywa, podzielić ich nazwy na sylaby,
 • uważnie słucha inscenizacji do wiersza “Na straganie”, powtarzają refren za nauczycielem,
 • doskonali prawidłowy sposób oddychania,
 • doskonali orientację w schemacie własnego ciała,
 • odróżnia owoce od warzyw PO
 • kończy, rozpoczęty przez nauczyciela rytm,
 • doskonali posługiwanie się nożyczkami podczas wykonywania pracy plastycznej,
 • doskonalą równowagę oraz rozwijają dużą motorykę podczas zabaw w sali i na świeżym powietrzu.
 • przygotowuje się do występu na przedszkolnej uroczystości,
 • porusza się w rytm muzyki,
 • odtwarza ruch nauczyciela,
 • właściwie zachowuje się podczas występu,
 • występuje przed publicznością.

 

Tydzień III i IV

Nadeszła jesień.

Dziecko:

 • opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią (w parku, lesie i sadzie)
 • porównuje z innymi porami roku,
 • słucha uważnie opowiadania,
 • rozwijają logiczne myślenie poprzez rozwiązywanie zagadek oraz udzielanie odpowiedzi na stawiane pytania,
 • dzieli wyrazy na sylaby,
 • dokonuje analizy sylabowej i głoskowej wyrazów, wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie,
 • wypowiada się pełnymi zdaniami,
 • uważnie słucha i reaguje na polecenia n-la,
 • rozwiązuje zagadki logiczne,
 • wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne,
 • układa i opisuje historyjkę obrazkową,
 • wykonuje prostą pracę plastyczną,
 • rozwija koordynację słuchowo-ruchową,
 • reaguje na zmianę tempa,
 • rozwija ogólną sprawność ruchową,
 • reaguje na dźwięk instrumentu,
 • zapamiętuje tekst i melodię refrenu, podejmuje próby śpiewu,
 • doskonali umiejętność dodawania i odejmowania,