CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ:

 

 

Projekt „Plac zabaw”

Dzieci:

- tworzą siatkę pytań dotyczącą projektu;

- odwiedzają place zabaw okolicznych przedszkoli;

- tworzą zabawki, sprzęty, które wykorzystują podczas zabaw na powietrzu;

- propagują zdrowy tryb życia wśród innych przedszkolaków przebywając cały dzień na powietrzu;

- poznają sprzęty występujące na placach zabaw;

- podróżują po różnych placach zabaw na terenie Poznania;

- goszczą ekspertów, którzy projektują place zabaw oraz zapoznają się z projektami placów zabaw;

- wykonują ćwiczenia gimnastyczne na powietrzu;

- ustalają zasady bezpiecznej zabawy na placu zabaw;

- tworzą piktogramy – pojęcia obrazkowe dotyczące bezpiecznej zabawy;

- przeprowadzają ankietę wśród innych dzieci dotyczącą ulubionych sprzętów na placu zabaw;

- budują dłuższe wypowiedzi na wybrany temat;

- nazywają sprzęty przedszkolne w języku angielskim;

- współpracują podczas zabaw swobodnych oraz pracy w grupie;

- odgrywają scenki uświadamiające jakie może być zagrożenie kiedy nie przestrzegamy zasad bezpiecznej zabawy;

- oglądają filmy edukacyjne dotyczące zagrożeń w związku z łamaniem zasad bezpiecznej zabawy;

- uważnie słuchają opowiadania: „Michał na placu zabaw”;

- rozwiązują zagadki dotyczące sprzętów występujących na placu zabaw;

- przeliczają w zakresie 10 lub więcej;

- potrafią chronologicznie uporządkować przebieg zdarzeń, łącząc przyczynę ze skutkiem;

- szkicują obiekty występujące na placu zabaw;

- radzą sobie w sytuacji porażki bądź niepowodzenia,

- wykonują ćwiczenia grafomotoryczne.

 

*zadania dostosowane do wieku i możliwości dzieci