CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ:

 

Tydzień 3.04-13.04

Wiosna na łące

 • poznaje wiersz Cz. Janczarskiego „O świerszczyku co przepiłował skrzypce”
 • rozpoznaje zwierzęta żyjące na łące
 • poznaje pojęcie ochrony zwierząt
 • rozwija zainteresowanie przyrodą
 • tworzy kącik przyrodniczy i dba o niego
 • obserwuje wzrost kwiatów i ziół
 • wymienia i rozróżnia nazwy owadów
 • rozwijanie twórczości plastycznej poprzez wykonanie pracy plastycznej oraz kart pracy
 • rozpoznaje wśród innych ekosystemów „łąkę”
 • poznaje niektóre rośliny rosnące na łące
 • słucha opowiadania J. Korczakowskiej „Dziwne zielone”
 • rozwija umiejętności matematyczne poprzez przeliczanie owadów
 • rozpoznaje odgłosy zwierząt
 • poznaje słowa i melodię piosenki „ Chodzi wiatr po łące”
 • rozwija mowę oraz narządy artykulacyjne poprzez naśladowanie odgłosów owadów
 • wymienia etapy rozwoju motyla
 • ogląda owady pod mikroskopem

 

Tydzień 16.04 – 20.04

Anglia

 • Wskazanie na mapie położenia Anglii. Poznanie symboli tego kraju: flaga (krzyż św. Jerzego), herb, róża Tudorów, budka telefoniczna, piętrowy autobus. Wyjaśnienie ich znaczenia.
 • Poznanie zabytków Anglii.
 • Zapoznanie z legendą o św. Jerzym.
 • Nauka piosenki po angielsku
 • Ba, ba, black sheep
 • Jack and Jill 
 • Humpty Dumpty 
 • London Bridge is falling down 
 • Oglądanie bajki o Robin Hoodzie
 • Oglądanie bajki Świnka Peppa w języku angielskim
 • Dzień z Harrym Potterem
 • Zabawy z Sherlock’iem Holmes’em - podchody, zagadki.
 • Pieczenie ciasteczek w kształcie Świnki Peppy i zorganizowanie stoiska z ciasteczkami (dochód ze sprzedaży przeznaczony na zakup pomocy do nauki języka angielskiego)
 • Poznanie i utrwalenie słownictwa w języku angielskim: róża - rose, lew - lion, autobus - bus