ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

Pyszne witaminki

Dziecko:

·         zna podstawowe zasady prawidłowego odżywiania się, rozumie dlaczego należy jeść dużo owoców i warzyw, pić soki i wodę

·         umie rozpoznać oraz zna nazwy warzyw i owoców zbieranych jesienią w ogrodach, polach, w sadach

·         segreguje owoce i warzywa w zależności od liczby sylab w ich nazwie

·         nazywa części roślin; wskazuje, które części rośliny są jadalne, np. owoc – pomidor; kwiat – kalafior, korzeń – marchewka

·         potrafi rozwiązywać zagadki  oraz podejmuje próby ich układania

·         opowiada o pracach wykonywanych jesienią w ogrodzie (zbieranie warzyw, grabienie zwiędłych roślin)

·         rozpoznaje i nazywa poznane środowiska przyrodnicze, np. las, park, łąka, pole

·         umie liczyć  w dostępnym zakresie, posługując się poprawnie liczebnikami głównymi

 porównuje liczebność zbiorów, licząc i działając na konkretach; posługuje się pojęciami: najmniej, najwięcej, tyle samo

·         kontynuuje rytm

·         ustala położenie przedmiotów w przestrzeni, stosując właściwe zwroty

·         tworzy prace plastyczne inspirowane przez utwór muzyczny lub literacki

·         jest zainteresowane słuchaniem dłuższych opowiadań i wierszy; wypowiada się na temat wysłuchanego utworu

·         rozwija sprawność ruchową

·         przestrzega wspólnie ustalonych zasad podczas zabaw i gier zespołowych

·         bierze udział w wycieczce do pobliskiego sklepu, w którym można kupić owoce i warzywa

·         zna i przestrzega obowiązujące zasady poruszania się pieszych po drogach (wycieczka)

·         kulturalnie zachowuje się w miejscu publicznym (wyjście do Kina)

·         recytuje wiersze indywidualnie i zespołowo, wykonuje układ taneczny, śpiewa piosenkę

·         uczestniczy w Dniu Edukacji Narodowej; przełamuje nieśmiałość podczas występów

·         poznają nowe słowa i piosenki w języku niemieckim