CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC:

 

ROWER – metoda projektu

01.06 – 18.06

Dziecko:

 • Tworzy siatkę wiedzy i pytań,
 • Tworzy kąciki wiedzy o rowerze,
 • Poznaje budowę i historię roweru,
 • Śpiewa piosenki związane z projektem,
 • Poznaje akcesoria rowerowe i odkrywa ich zastosowanie,
 • Poznaje różnego rodzaje rowery,
 • Zapoznaje się ze słownictwem języka angielskiego,
 • Wykonuje ćwiczenia gimnastyczne wzmacniające mięśnie nóg,
 • Rozwija sprawność fizyczną, koordynację ruchową,
 • Porządkuje wiedzę z zakresu bezpieczeństwa na drodze,
 • Wie jak się jeździ na rowerze oraz zachowuje się bezpiecznie podczas jazdy,
 • Wykonuje pomiaru miary różnego rodzaju materiałami (linijka, sznurek, itp.)
 • Wykonuje prace plastyczne związane z tematem projektu,
 • Ćwiczy sprawność manualną,
 • Wykonuje karty pracy dostosowane do wieku i możliwości,
 • Samodzielnie wykonuje czynności praktyczne związane z dbaniem o rower,
 • Utrwala figury geometryczne,
 • Uczestniczy w zajęciach z ekspertem,
 • Posługują się mapą miasta,
 • Poznaje litery C, Ł, J, F,
 • Uczestniczy w wycieczce rower.

21.06 – 25.06

Tydzień bez zabawek

Dziecko:

 • samodzielnie tworzy interesujące przedmioty,
 • rozumie pojęcie recyklingu,
 • wie jak wykorzystywać wybrane odpady,
 • rozwija własne zainteresowania,
 • doskonali sprawności manualne,
 • utrwalają poznane litery (dzieci sześcioletnie),
 • realizuje przedstawienie z okazji Dnia Rodziny.