CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄCE STYCZEŃ:

  

Kochamy naszych Dziadków.

 

 • wypowiedzi dzieci na temat rodziny
 • wprowadzenie pojęcia „drzewo genealogiczne”
 • utrwalanie zasad bezpiecznej zabawy,
 • uważne słuchanie poleceń n-la,
 • słuchanie w skupieniu opowiadania,
 • wypowiadanie się pełnymi zdaniami,
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej,
 • wykonanie pracy plastycznej,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • chętnie uczestnictwo zabawach z innymi dziećmi,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • wykonywanie ćwiczeń wzmacniających aparat mowy i ćwiczeń oddechowych,
 • Przygotowanie laurek i upominków dla babć i dziadków.

 

Moi dziadkowie są wyjątkowi.

 • wypowiadanie się pełnymi zdaniami,                                                                                                                    
 • uważne słuchanie i reagowanie na polecenia n-la,
 • rozwijanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej,
 • aktywne uczestnictwo w zabawach,
 • wykonywanie prostej pracy plastyczno-technicznej,
 • uczestnictwo w przedszkolnej uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka,
 • rozwijanie poczucie rytmu,
 • reagowanie na zmiany tempa,
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej,