CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ:

     

 

Nowy Rok

Dziecko:

 

- wie, co oznacza „Sylwester”
- zna stałe następstwo dni i nocy,
- poznaje podział roku na pory roku, nazywa cztery pory roku
- rozumie, że rok składa się z miesięcy następujących po sobie od nowa w kolejnym roku
- poznaje pojęcie „tydzień” i stara się wymienić dni tygodnia
- zapoznaje się z wyglądem kalendarza
- wykonuje prace plastyczną według polecenia nauczyciela
- wypowiada się na temat czasu
- ogląda różnego rodzaje zegarków, wie do czego służą
- bierze udział w zajęciach ruchowych, zachowując zasady bezpieczeństwa
- słucha utworów literackich w skupieniu
- wyklaskuje podane słowo, dzieląc je na sylaby

Powietrze

Dziecko:

 

- potrafi udowodnić istnienie powietrza
- wskazuje role powietrza dla organizmów żywych
- identyfikuje powietrze jako składnik niezbędny do oddychania
- rozumie konieczność wietrzenia pomieszczeń i częstego przebywania na świeżym powietrzu
- ocenia zachowanie ciał w powietrzu i wskazuje przedmioty, zwierzęta
- konstruuje zabawki poruszające się w powietrzu
- bada czystość powietrza
- wskazuje źródła zanieczyszczenia powietrza
- sugeruje, że ludzie i ich działalność to czynniki odpowiedzialne za stan czystości powietrza
- poszukuje sposobów na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza
- poznaje dymy jako skutki uboczne powstawania energii
- wie, co to jest smog, jak powstaje i jak wpływa na zdrowie ludzi
- wskazuje urządzania domowe w, których wykorzystuje się powietrze
- bierze udział w doświadczeniach
- doskonali umiejętność liczenia
- wykonuje ćwiczenia oddechowe                                                         

Moi dziadkowie

Dziecko:

- z uwagą słucha wiersza „ Moi dziadkowie"
- wie, kim jest dziadek i babcia
- swobodnie wypowiada się o tym co lubi najbardziej robić z dziadkami
- bawi się zgodnie z poleceniami
- powtarza słowa piosenek i wierszyków
- naśladuje ruchem określone czynności
- wykonuje upominek dla babci i dziadka
- rozwija sprawność manualną
- zachowuje się w kulturalny sposób podczas występów dla dziadka i babci
- wykonuje poprawnie prace plastyczną zgodnie z poleceniem nauczyciela
- doskonali umiejętność podziału wyrazów na sylaby

- czerpie radość ze wspólnie spędzonego czasu podczas Dnia Babci i Dziadka