CO BĘDZIEMY ROBIĆ?
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ:

1. W PARKU I W LESIE
 Obserwujemy rośliny i zwierzęta w ich naturalnym otoczeniu
 Potrafimy nazwać wybrane zwierzęta mieszkające w parku
 Zwracamy uwagę na różnorodność roślin w parku
 Poznajemy rolę parku w mieście
 Obserwujemy zmieniającą się przyrodę podczas spacerów
 Poznajemy przyrodę za pomocą zmysłów (słuchu, wzroku, węchu)
 Wiemy, jak zachować się w parku i w lesie
 Utrwalamy nazwę aktualnej pory roku
 Potrafimy rozpoznać i nazwać wybrane zwierzęta leśne (lis,
wiewiórka, sowa, dzik, sarna), poszerzamy wiedzę na ich temat
 Rozwiązujemy zagadki słowne
 Rozwijamy zdolności manualne, wykonujemy prace plastyczne
związane z tematem
 Rozwijamy sprawność ruchową
 Przeliczamy i porównujemy wielkości zbiorów

2. RUCH TU WIELKI, DŹWIĘKÓW MOC, Z TRAW NA ŁĄCE MIĘKKI KOC
 Poznajemy wybrane zwierzęta żyjące na łące (motyle, biedronki,
mrówki, ślimaki), ich zwyczaje, zwracamy uwagę na ich
pożyteczność
 Słuchamy i rozpoznajemy odgłosy zwierząt (żaba, świerszcz,
pszczoła)
 Prowadzimy obserwacje przyrodnicze podczas spacerów i w
ogrodzie przedszkolnym
 Zakładamy hodowlę „zielony ogródek” (kwietnik i warzywnik) –
sadzimy rośliny, warzywa, pielęgnujemy je
 Uważnie słuchamy utworów literackich
 Rozwijamy sprawność manualną
 Wykonujemy prace plastyczne związane z tematem
 Rozwijamy sprawność fizyczną

 Doskonalimy umiejętność rozpoznawania barw podstawowych i
pochodnych
 Rozwijamy umiejętności matematyczne


3. BUKIET, PREZENT I CUKIERKI, DZIŚ RODZICÓW DZIEŃ JEST WIELKI
 Wypowiadamy się na temat swoich rodziców
 Wiemy, jakie zawody wykonują nasi rodzice
 Poprawnie używamy określeń dotyczących rodziny
 Stosujemy określenia: młodszy, starszy
 Przeliczamy członków naszej rodziny
 Słuchamy uważnie utworów literackich
 Nazywamy swoje emocje
 Wykonujemy prezenty dla rodziców
 Śpiewamy piosenki
 Wykonujemy proste układy ruchowe
 Doskonalimy taniec w parach
 Recytujemy wiersze
 Przygotowujemy się do występu, prezentujemy program
artystyczny dla rodziców
 Składamy życzenia rodzicom
 Śpiewamy piosenkę w języku angielskim związaną z tematem

 Zadania dostosowane do wieku i możliwości rozwojowych dziecka