CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ:

     

WITAMY W PRZEDSZKOLU

 Dziecko:

 • oswaja się z salą, poznaje kąciki tematyczne
 • oswaja się z ogrodem przedszkolnym, poznaje zasady bezpieczeństwa w ogrodzie
 • rozpoznaje swój znaczek
 • potrafi się przedstawić
 • poznaje zasady grupowe, tworząc kodeks
 • poznaje imiona koleżanek z grupy
 • bierze udział w zabawach integracyjnych
 • próbuje śpiewać piosenkę
 • wykonuje pierwszą pracę plastyczną
 • powtarza słowa w języku angielskim
 • wypowiada się na temat ulubionej zabawki
 • ćwiczy samodzielność podczas rozbierania się i ubierania oraz w toalecie i przy posiłkach
 • dzieli się zabawkami z innymi dziećmi
 • poznaje budynek przedszkola oraz jego pracowników
 • rozpoznaje kolory podstawowe
 • przelicza elementy w granicach 3
 • wskazuje części swojego ciała
 • wykonuje ćwiczenia wskazane przez nauczyciela
 • dba o czystość w sali i łazience
 • informuje o swoich potrzebach