CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD:

     

Projekt "Drzewo:

Dziecko:

 • poznaje budowę drzewa i pojęcia korzeń, pień, korona, kora,
 • poznaje podział drzew na iglaste i liściaste,
 • zna nazwy najpopularniejszych drzew w Polsce,
 • wie, jakie są „owoce” poszczególnych drzew,
 • zna, znaczenie drzew w życiu człowieka oraz zwierząt,
 • poznaje zasady dbania o rośliny,
 • wykonuje pracę plastyczną różnymi metodami,
 • uczestniczy w zabawach ruchowych dotyczących tematu,
 • wskazuje różnicę między drzewami,
 • przelicza elementy w zakresie 5,
 • wskazuje różnicę długości krótszy, dłuższy,
 • słucha informacji dotyczących tematu oraz opowiadań,
 • wykonuje doświadczenia badawcze,
 • poznają zapach drzewa,
 • wiedzą co można zrobić z drewna, uczestnicząc w warsztatach,
 • wykazują się kreatywnością podczas zabawy w kąciku projektowym,
 • porównują grubość drzew,
 • wiedzą w jaki sposób oblicza się wiek drzewa,
 • próbują soku z brzozy,
 • poznają pojęcia las, park,
 • słuchają piosenki o lesie,
 • biorą udział w zabawach sensorycznych z darami drzew,
 • aktywnie i zgodnie uczestniczą w zadaniach grupowych,
 • wiedzą jak należy się zachować w lesie,
 • poznają odgłosy lasu i rozpoznają je,
 • wiedzą dlaczego czasem drzewa są wycinane,
 • poznają proces powstawania papieru,
 • wiedzą jak nazywa się pan, który pracuje drewnem oraz chroni lasy,
 • pracuje wszystkimi zmysłami,