CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD:

 

 

1. LAS SZUMI JESIENNIE, JUŻ ROBI SIĘ SENNIE

 

 

 1. Dziecko:
 • Zna leśne zwierzęta i potrafi je nazwać
 • Zna zwyczaje zwierząt leśnych (wiewiórka, lis, jeż)
 • Poznaje drzewa rosnące w lasach
 • Wie jak wyglądają grzyby jadalne i trujące
 • Rozpoznaje i nazywa barwy podstawowe
 • Uczy się piosenki „Kolorowe listki”, interpretuje ruchem tekst
 • Ćwiczy koncentrację
 • Słucha utworów literackich
 • Bierze udział w zabawach muzyczno – ruchowych
 • Wykonuje prace plastyczne
 • Ćwiczy motorykę ręki
 • Zgodnie bawi się z dziećmi
 • Mówi rytmicznie tekst wiersza
 • Liczy w zakresie 3
 • Zapoznaje się ze słownictwem w jęz. angielskim, utrwala poznane piosenki i zabawy

2. HULA, PSOCI, HAŁASUJE, TO JESIENNY WIATR FIGLUJE

 

 1. Dziecko:
 • Obserwuje zjawiska pogodowe
 • Słucha i rozpoznaje odgłosy wiatru
 • Bada zjawiska przyrodnicze
 • Naśladuje zjawiska przyrody
 • Wie, jakie są barwy narodowe
 • Wie, jak wygląda polska flaga
 • Wykonuje pracę plastyczną
 • Ćwiczy prawidłową wymowę
 • Ilustruje ruchem muzykę
 • Rozróżnia kierunki: do przodu, do tyłu, na bok
 • Doskonali orientację w schemacie ciała
 • Utrwala poznane piosenki i zabawy w jęz. angielskim 

3. PARASOLE CZAS WYCIĄGAĆ, JESIEŃ W PEŁNI, DESZCZ NADCIĄGA

Dziecko:

 • Potrafi określić aktualną pogodę
 • Wie, jakie znaki graficzne odnoszą się do pogody
 • Wie, jak należy się ubrać stosownie do pogody
 • Słucha odgłosów zjawisk przyrody
 • Potrafi powtórzyć podany rytm
 • Doskonali zmysł równowagi
 • Uważnie słucha utworów literackich
 • Uczy się słów i melodii piosenki „ Na spacerek”
 • Doskonali sprawność manualną
 • Odpowiednio reaguje na sygnały dźwiękowe
 • Ćwiczy wymowę

4. MINI PROJEKT „MIŚ”