CO BĘDZIEMY ROBIĆ?
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC:

 

 1. Z KOŃCA ŚWIATA, CZY ZZA ŚCIANY, TO PRZYJACIEL NASZ KOCHANY 
 • Poznajemy dzieci – mieszkańców z całego świata
 • Znamy swoje prawa i obowiązki
 • Czerpiemy radość z zabawy
 • Uważnie słuchamy utworów literackich, wypowiadamy się na tematy zawarte w wierszach i opowiadaniach
 • Słuchamy mowy w obcym języku
 • Odróżniamy kolory i nazywamy je
 • Orientujemy się w schemacie ciała
 • Doskonalimy sprawność fizyczną
 • Reagujemy na umowne sygnały i polecenia
 • Ćwiczymy orientację w przestrzeni
 • Rozwijamy zdolności manualne
 • Kulturalnie zachowujemy się przy stole
 • Ćwiczymy delikatny dotyk
 • Bawimy się bezpiecznie
 • Potrafimy nazywać emocje
 • Znamy różne sposoby na rozładowanie emocji
 • Potrafimy wspólnie rozwiązywać sytuacje konfliktowe
 • Utrwalamy zasady bezpiecznej zabawy w Sali i w ogrodzie przedszkolnym
 • Zgodnie się bawimy, dzielimy się zabawkami
 • Kulturalnie odnosimy się i zwracamy do innych
 • Używamy zwrotów grzecznościowych adekwatnych do określonej sytuacji

 

 1. COŚ SIĘ SKRADA,COŚ SZELEŚCI, DŻUNGLA STO TAJEMNIC MIEŚCI
 • Poszerzamy wiedzę o naturze i zwierzętach
 • Wiemy, jak wygląda dżungla czym różni się od lasu, łąki, pola
 • Naśladujemy w zabawie dzikie zwierzęta
 • Rozpoznajemy odgłos zwierząt
 • Wiemy, co to jest ogród zoologiczny i po co jest zakładany
 • Klasyfikujemy zwierzęta ze względu na wielkość i długość ciała
 • Poprawnie używamy określeń wielkości i długości (niższy, wyższy; mniejszy, większy)
 • Słuchamy uważnie utworów literackich
 • Ćwiczymy prawidłową wymowę
 • Estetycznie wykonujemy pracę plastyczną
 • Uczestniczymy w Spartakiadzie sportowej
 • Występujemy przed rodzicami
 • Czerpiemy radość z zabawy

 

 1. GÓRY, MORZE, WIEŚ, JEZIORO, GDZIE RODZICE NAS ZABIORĄ?
 • Znamy różne środki transportu
 • Znamy i poprawnie nazywamy różne rodzaje podróżnych bagaży
 • Wiemy co należy spakować wyjeżdżając na wakacje
 • Potrafimy powiedzieć, gdzie mieszkamy
 • Słuchamy uważnie utworów literackich, odpowiadamy na pytania dotyczące treści
 • Wiemy jak należy zachować się latem (przestrzegamy zasad bezpieczeństwa – owady, zwierzęta, zakaz samodzielnego oddalanie się, zakaz kąpieli w miejscach niedozwolonych)
 • Starannie wykonujemy pracę plastyczną
 • Doskonalimy sprawność fizyczną

 *Zadania dostosowane do wieku i możliwości rozwojowych dziecka