CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ/CZERWIEC:

 

25.05-5.06.20r

Ja i moja rodzina.

Dziecko:

            -poznaje zasady funkcjonowania w grupie w czasie epidemii,

            -stosuje środki ochrony higienicznej względem siebie i innych,

            -swobodnie  się wypowiada na temat tego, kim dla nas jest rodzina,

            -wymienia członków swojej rodziny,

            -zna wartość rodziny,

            -wie, co to szacunek dla starszych i rodzeństwa,

            -śpiewa piosenki, powtarza układ taneczny,

            -opowiada, czym zajmuje się mama i tata,

            -układa zdania dotyczące wyglądu i zainteresowań mamy i taty,

            -potrafi gestem zaprezentować daną czynność,

            -dokończy rozpoczęte zdanie,

            -dodaje i odejmuje w pamięci (dostosowane do umiejętności dzieci),

            -wykonuje zadania ćwicząc motorykę małą,

            -układa puzzle tworząc plakat,

            -pracuje w grupie oraz indywidualnie,

            -”świętuje” Dzień Dziecka poprzez zabawę do muzyki,

            -zyskuje świadomość ważnej roli w rodzinie,

            -wie, jakie ma prawa i obowiązki,

            -rozumie, że wszyscy mają takie same prawa niezależnie od pochodzenia czy wyglądu,

            -utrwala nazwy dni tygodnia i miesięcy.

                       Zadania zostaną dostosowane do wieku i możliwości dzieci.