CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY

 

 

1.PRZEDSZKOLNY KARNAWAŁ

Rozwijamy poczucie rytmu (PO)
Rozwijamy sprawność ruchową (PO, S, F)
Słuchamy utworów literackich związanych z tematem (PO)
Rozwiązujemy zagadki o postaciach bajkowych (PO)
Śpiewamy piosenkę (PO)
Uważnie słuchamy wypowiedzi innych (PO,S)
Wypowiadamy się na dany temat (PO)
Prezentujemy stroje balowe (S)
Integrujemy się podczas wspólnych zabaw i tańców na baliku (PO,S,F)
Ćwiczymy sprawność manualną (PO)
Rozwijamy umiejętność liczenia (PO)
Stosujemy się do zasad obowiązujących w przedszkolu (PO, S)

Zadania dostosowane do wieku i możliwości rozwojowych dziecka