ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MAJ

 

Kwiat

Dzieci:

-         poznają wygląd kwiatów, omawiają ich budowę,

-         zapoznają się z rodzajami i kolorami kwiatów,

-         słuchają utworów literackich związanych tematycznie z kwiatami,

-         zapoznają się z etapami wzrostu kwiatów,

-         poznają piosenki o kwiatach,

-         poznają sposoby odżywiania się kwiatów,

-         dowiadują się, że istnieją kwiaty jadalne oraz lecznicze,

-         smakują dżem różany,

-         wykonują wszelkiego rodzaju prace plastyczne przy użyciu różnych technik plastycznych,

-         uczestniczą w warsztatach, na których uczą się lepić z gliny doniczki,

-         poznają rośliny owadożerne,

-         prowadzą doświadczenia – barwią kwiaty, obserwują, analizują i wyciągają wnioski z prowadzonych badań,

-         oglądają z użyciem lupy/kamerki internetowej cebulki, nasiona przygotowane do wysiewu,

-         rozwijają umiejętności mierzenia,

-         dowiadują się wielu ciekawych wiadomości na temat pszczół i ich roli w przyrodzie,

-         sadzą kwiaty,

-         oglądają zielniki oraz poradniki dotyczące kwiatów,

-         odwiedzają bibliotekę, w której wyszukują literaturę dziecięcą o kwiatach,

-         poznają warunki niezbędne do prawidłowego wzrostu rośliny,

-         uczestniczą w wycieczce do Ogrodu Ekologicznego Gładysiakowie w Wirach,

-         pozyskują wiedzę o kwiatach podczas wycieczek plenerowych,

-         dowiadują się, że istnieją wszelkiego rodzaju świece oraz środki czystości,  chemiczne o zapachach kwiatów,

-         sadzą swój własny kwiat, któremu nadają imię.