CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD:

 

 1. Jaki jestem?
 • Wskazujemy i nazywamy części ciała
 • Poznajemy zwroty grzecznościowe i wiemy kiedy je stosować
 • Rozwijamy sprawność fizyczną
 • Rozpoznajemy wybrane emocje (radość, złość, strach, smutek)
 • Uczymy się współpracować z rówieśnikami

 

 1. Projekt badawczy „Mąka”
 • Poznajemy zboża
 • Badamy właściwości mąki
 • Wiemy jak powstaje mąka
 • Poznajemy produkty wytwarzane z mąki
 • Ćwiczymy sprawność dłoni
 • Pieczemy ciasteczka, chleb i robimy makaron
 • Poznajemy pracę piekarza i cukiernika
 • Słuchamy opowiadania i oglądamy bajkę o powstawaniu chleba
 • Wykorzystujemy mąkę do prac plastycznych

   

 1. Balik andrzejkowy
 • Poznajemy tradycje andrzejkowe
 • Bierzemy udział we wspólnej zabawie

           

 1.