CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ:

  

 1. Ptaki są głodne 
 • Poznajemy ptaki przylatujące do karmnika, opisujemy ich wygląd i rozpoznajemy odgłosy
 • Wiemy jak możemy pomóc ptakom przetrwać zimę
 • Doskonalimy sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach ruchowych
 • Doskonalimy orientację w przestrzeni
 • Improwizujemy ruchem treść piosenki
 • Wykonujemy pracę plastyczną – orgiami z kół

 

 1. Zima 
 • Poznajemy zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy
 • Dzielimy na sylaby słowa związane z zimą
 • Wiemy jak bezpiecznie bawić się zimą na dworze
 • Odróżniamy sytuacje bezpieczne od niebezpiecznych
 • Rysujemy kredą na ciemnym papierze
 • Doskonalimy umiejętność przeliczania na konkretach
 • Rozwijamy świadomość własnego ciała i koordynację ruchów podczas tańców dowolnych