CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC:

 

Wiosna na łące

Dzieci:

 • poznają nazwy niektórych kwiatów i owadów mieszkających na łące,
 • wiedzą, że łąka jest domem dla wielu gatunków zwierząt i nie należy jej niszczyć,
 • słuchają opowiadania „Wiercipiętek poznaje owady”, odpowiadają na pytania dotyczące jego treści,
 • segregują kwiaty wg wielkości, koloru i kształtu; przeliczają elementy w powstałych zbiorach,
 • bawią się przy piosence „Na zielonej łące”,
 • wykonują kwiatki z nakrętek,
 • poznają słownictwo związane z łąką w języku angielskim,
 • biorą udział w spartakiadzie sportowej.

 

Bajeczki, książeczki…..

Dzieci:

 • wiedzą jak powstaje książka,
 • bawią się w kąciku czytelniczym, oglądają znajdujące się tam książki,
 • uważnie słuchają wybranych bajek i fragmentów książeczek, potrafią odgadnąć z jakiej bajki pochodzi czytany fragment,
 • słuchają wybranej bajki w języku angielskim
 • doskonalą orientację w przestrzeni,
 • bawią się przy muzyce bajkowej,
 • wykonują ilustrację do swojej ulubionej bajki,
 • doskonalą motorykę dużą podczas zabaw ruchowych.

 

Wakacyjne przygody

Dzieci:

 • potrafią nazwać miejsca, w których ludzie najchętniej wypoczywają (morze, góry, las….),
 • nazywają środki lokomocji, którymi można podróżować, dzielą ich nazwy na sylaby,
 • opowiadają swoją wymyśloną przygodę wakacyjną,
 • doskonalą koordynację wzrokowo - ruchową układając obrazek pocięty na części,
 • poznają słowa i melodię piosenki pt.: „Lato na dywanie”, bawią się wesoło przy piosence,
 • wykonują pracę plastyczną pt.: „Moja przygoda”,
 • poznają słownictwo w języku angielskim związane z wakacjami i bawią się przy piosence „Baby shark”,
 • doskonalą sprawność ruchową podczas zabawy metodą opowieści ruchowej.

 

Grzeczni i bezpieczni, także na wakacjach

Dzieci:

 • wiedzą, jak zachować się w sytuacji zagrożenia,
 • wiedzą, że nie należy rozmawiać z obcymi, dotykać nieznanych roślin i zwierząt,
 • uważnie słuchają opowiadania pt.: „Przygoda z małpką”, rozmawiają na temat treści opowiadania,
 • doskonalą pojęcia: wewnątrz, na zewnątrz,
 • doskonalą słowa i melodię piosenki „Lato na dywanie”, inscenizują ruchem treść piosenki,
 • wykonują pracę plastyczną pt „Lato”,
 • doskonalą słownictwo angielskie związane z wakacjami,
 • doskonalą sprawność ruchową podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym.