CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC:

      

 1. Domy zwierząt i ludzi

 

 • Poznajemy różne domy ludzi i zwierząt
 • Nazywamy pomieszczenia w domach ludzi i określamy do czego służą
 • Uczymy się rysować dom
 • Ćwiczymy prawidłowe posługiwanie się pędzlem i klejem
 • Doskonalimy orientację w przestrzeni
 • Świętujemy Dzień Kobiet

  

 1. Na wsi

 

 • Poznajemy zwierzęta wiejskie
 • Naśladujemy sposób poruszania się i odgłosy zwierząt
 • Wiemy dlaczego ludzie hodują zwierzęta
 • Przeliczamy elementy w sobie znanym zakresie
 • Rozwijamy motorykę dużą i małą
 • Zapamiętujemy słowa i melodię piosenki
 • Rysujemy w rytm muzyki

  

 1. Projekt Miasteczka Oświatowego „Hej, Wiosna”

Cele projektu:

Dziecko:

 • wie, na czym polega cykliczność pór roku,
 • definiuje, czym jest przyroda,
 • definiuje, czym jest ekologia,
 • zna zwyczaje powiązane z obchodami Pierwszego Dnia Wiosny,
 • zna wybrane utwory muzyczne oraz literackie powiązane z tematyką przyrodniczą,
 • uczestniczy w proponowanych działaniach twórczych,
 • zna działania sprzyjające ochronie przyrody,
 • stosuje rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska,
 • wie, jakie są skutki dla naszej planety wskutek degradacji przyrody przez człowieka.