CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ:

Dziecko:

- zapoznaje się z przedszkolem, salą, szatnią

- rozpoznaje swój znaczek w szatni oraz w sali

- zapoznaje się z nauczycielem i dziećmi z grupy

- potrafi się przedstawić

- zapoznaje się z kodeksem grupowym

- bierze udział w zabawach integracyjnych

-rozpoznaje i nazywa zabawki, dzieli je na małe i duże

- uczy się śpiewać piosenki

- bawi się z koleżankami i kolegami

- próbuje samodzielnie rozbierać się i ubierać

- uważnie słucha opowiadań

-doskonali sprawność motoryczną dłoni

- wykonuje proste prace plastyczne

- rozumie zasady obowiązujące w przedszkolu

- rozwija sprawność fizyczną

- poznaje zasady ruchu drogowego

- zna i nazywa różne rodzaje samochodów

- potrafi poruszać się w szyku parami

- ćwiczy pamięć i spostrzegawczość

- doświadcza świadomość własnego ciała

- doskonali wymowę

- wie, w jaki sposób dbać o czystość osobistą

- rozpoznaje i nazywa przybory służące do utrzymania higieny

- zna skutki braku higieny osobistej

- prawidłowo myje ręce

- wymienia podstawowe kolory

- reaguje na zmianę w muzyce

-potrafi ustawić się w kole, rzędzie

-