CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ:

 

 1. Czysty przedszkolaczek
 • Wiemy jak dbać o higienę i znamy skutki jej braku
 • Znamy przybory służące do utrzymania higieny i układamy je w pary
 • Poznajemy etapy mycia rąk i myjemy prawidłowo ręce
 • Doskonalimy umiejętność ustawiania się w kole i rzędzie
 • Ćwiczymy orientację w schemacie własnego ciała
 • Rozwijamy sprawność ruchową
 • Doskonalimy koordynację wzrokowo – ruchową

 

 1. Co nam jesień w darze niesie
 • Nazywamy dary jesieni
 • Wykorzystujemy dary jesieni w zabawach i zadaniach
 • Przeliczamy elementy w sobie znanym zakresie
 • Wykonujemy pracę plastyczną metodą stemplowania gąbką
 • Śpiewamy piosenkę związaną z tematem
 • Wykonujemy ćwiczenia zgodnie z instrukcją nauczyciela