CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD:

 

 1. Robale - projekt edukacyjny

Dziecko:

 • poznaje elementy świata przyrody,
 • pokonuje lęki i inne negatywne odczucia związane z kontaktem z owadami,
 • poznaje nazwy siedlisk, sposobu poruszania się i odżywiania przedstawicieli fauny,
 • wskazuje różnice i podobieństwa między okazami,
 • rozwija wrażliwość emocjonalną w kontakcie z owadami poprzez delikatne obchodzenie się z nimi,
 • wzbogaca słownictwo czynne i bierne związane z tematem,
 • uważnie słucha opowiadań i wierszy związanych z tematem, potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące ich treści,
 • wykonuje różne prace plastyczne inspirowane obserwacją owadów,
 • uczestniczy w zabawach rozwijających umiejętność rozwiązywania problemów, rozumienia związków przyczynowo - skutkowych,
 • konstruuje różne budowle z dostępnych materiałów,
 • tworzy zbiory i porównuje ich wielkość,
 • poznaje angielskie słownictwo związane z tematem,
 • bawi się przy piosence: „Itsy - bitsy spider” oraz „Herman the worm”,
 • bierze udział w warsztatach „Mieszkańcy ogrodu ekologicznego”

  

 1. Jesienna pogoda - deszcz i wiatr

Dziecko:

 • określa cechy charakterystyczne dla jesiennej pogody posługując się obrazkami z symbolami pogody,
 • utrwala nazwy czterech pór roku,
 • przelicza krople deszczu w zakresie dostosowanym do jego możliwości,
 • doskonali pojęcia: „wewnątrz”, „na zewnątrz”,
 • wie, skąd się bierze deszcz - obserwuje eksperymenty: parowanie i skraplanie,
 • wypowiada się na temat: Co można zrobić w wietrzny dzień?
 • wykonuje ćwiczenia oddechowe,
 • słucha utworów literackich związanych z tematem, odpowiada na pytania dotyczące ich treści,
 • rozwiązuje zagadki słowne, obrazkowe i słuchowe związane z tematem,
 • wykonuje pracę plastyczną metodą „mokre w mokrym”, „wiatraczki”
 • poznaje słowa i melodię piosenki „Wietrzyk Psotnik”,
 • interpretuje ruchem słowa poznanej piosenki,
 • wykonuje ćwiczenia przeciwko płaskostopiu oraz doskonali koordynację wzrokowo - ruchową podczas ćwiczeń fizycznych i zabaw ruchowych,
 • śpiewa piosenkę po angielsku „Pitter, Patter”,
 • poznaje angielskie zwroty związane z pogodą,