ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA PAŹDZIERNIK

 

Jesień w ogrodzie

Dzieci:

 • Potrafią nazwać warzywa, podzielić ich nazwy na sylaby,
 • Rozpoznają warzywa za pomocą smaku i dotyku,
 • Wiedzą jak ważne dla zdrowia jest spożywanie warzyw,
 • Uważnie słuchają inscenizacji do wiersza „Na straganie”, powtarzają refren za nauczycielem,
 • Doskonalą prawidłowy sposób oddychania,
 • Doskonalą orientację w schemacie własnego ciała,
 • Kończą, rozpoczęty przez nauczyciela rytm,
 • Doskonalą posługiwanie się nożyczkami podczas wykonywanej pracy plastycznej,
 • Poznają instrumenty perkusyjne i rozpoznają je po dźwiękach jakie wydają,
 • Doskonalą równowagę oraz rozwijają dużą motorykę podczas zabaw w sali i na świeżym

powietrzu.

 

Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje

Dzieci:

 • Dostrzegają zmiany zachodzące w przyrodzie związane z aktualną porą roku,
 • Rozwijają zmysł obserwacji i zdolności porównywania,
 • Biorą udział w ćwiczeniach oddechowych,
 • Poznają jaką siłę ma powietrze, biorą udział w zabawach badawczych,
 • Rozróżniają kierunki: do przodu, do tylu, na bok,
 • Dostrzegają zmiany rytmu i tempa muzyki,
 • Ilustrują ruchem muzykę,
 • Powtarzają proste rytmy,
 • Ćwiczą liczenie w dostępnym zakresie,
 • Stosują się do poleceń nauczyciela w trakcie zabaw ruchowych,
 • Utrwalają repertuar na Dzień Edukacji Narodowej (taniec, piosenki, wiersze)
 • Właściwie zachowują się podczas występu; pokonują nieśmiałość.

 

 

Projekt „Drzewo”

Dzieci:

 • Uczestniczą w tworzeniu kącika tematycznego ,
 • Uczestniczą w tworzeniu siatki wiedzy i pytań,
 • Poszerzają wiedzę o drzewach i drewnie ,
 • Oglądają książki, albumy i filmy związane z tematem,
 • Poznają rodzaje drzew, ich budowę oraz  owoce,
 • Poznają mieszkańców drzew,
 • Rozwijają zmysł obserwacji i zdolności porównywania,
 • Biorą udział w zabawach badawczych,
 • Poznają rolę i znaczenie drzew dla środowiska,
 • Wykonują różne prace plastyczne inspirowane obserwacją drzew,
 • Uważnie słuchają opowiadań i wierszy związanych z tematem,
 • Liczą kasztany, żołędzie, szyszki ; segregują liście wg wielkości, koloru, kształtu,
 • Biorą udział w wycieczce do lasu i parku (właściwe zachowanie się – cisza, niezaśmiecanie),
 • Biorą udział w wycieczce do biblioteki ( w poszukiwaniu bajek i książek o drzewach),
 • Biorą udział w spotkaniu z leśniczym,
 • Biorą udział w zabawach ruchowo – muzycznych,
 • Poznają nowe słowa w języku angielskim związane z tematem.