CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ:

 

Dziecko:

-oswaja się z nową salą, poznaje kąciki tematyczne,

- oswaja się z ogrodem przedszkolnym, poznaje zasady bezpieczeństwa w każdej części

ogrodu,
-rozpoznaje swój znaczek,

-potrafi się przedstawić oraz powtórzyć imiona kolegów z grupy, utrwala zasady grupowe, tworząc kodeks,

-poznaje zasady higieny według reżimu sanitarnego,
- bierze udział w zabawach integracyjnych,
-próbuje śpiewać piosenkę,

-wykonuje pracę plastyczną zgodnie z poleceniami,
- powtarza słowa w języku angielskim,

- ćwiczy samodzielność podczas rozbierania się i ubierania oraz w toalecie i przy posiłkach,

 -dzieli się zabawkami z innymi dziećmi,

- utrwala umiejętność posługiwania się zaimkami na, pod, przed, za,
- utrwala nazwy kolorów oraz figur geometrycznych,
-przelicza elementy w granicach 10,

-wskazuje części swojego ciała oraz kierunki prawo-lewo,

-wykonuje ćwiczenia wskazane przez nauczyciela,

-dba o czystość w sali i łazience,
 informuje o swoich potrzebach,

- kształtuje umiejętności językowe: próby mówienia o przeżytych wydarzeniach np. podczas

wakacji,

-rozpoznaje podstawowe zasady uczestnika ruchu drogowego,
- kształtuje umiejętność posługiwania się różnorodnym materiałem
w działalności plastyczno - konstrukcyjnej, zorganizowanej i dowolnej,

-ćwiczy spostrzegawczość podczas zajęć np. „Czego brakuje?”,

- ćwiczy narząd mowy podczas zabaw z artykulacją,
-wykonuje ćwiczenia rozwijające motorykę małą i dużą,