CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ:

 

Witaj Nowy Roku!
Dziecko:
słucha w skupieniu baśni,
ogląda różnego rodzaju kalendarze, wie do czego służą,
słucha wiersza H. Bechlerowej, tworzy samodzielną wypowiedź na temat pór roku,
rozwiązuje zagadki słowne dotyczące pór roku,
wie, jakie zmiany zachodzą w poszczególnych porach roku,
słucha muzyki poważnej, wykonuje ruchową improwizację do muzyki,
zapoznaje się z wyglądem zegara, określa jego funkcje,
przelicza elementy, dodaje i odejmuje,
rozmawia na temat przebiegu dnia, kolejności wykonywanych czynności,
starannie wykonuje karty pracy (dzieci starsze),
aktywnie rozwija swoją sprawność fizyczną,
poznaje nowe słownictwo w języku angielskim dotyczące zimy.


Dzień Babci i Dziadka
Dziecko:
uważnie słucha utworów literackich związanych z tematem, potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące ich treści,
nazywa podstawowe figury geometryczne i buduje z nich kompozycje wg wzoru (zadania dostosowane do wieku dziecka),
doskonali orientację na kartce papieru, utrwala pojęcia: prawo, lewo (dzieci starsze),
potrafi wymienić członków najbliższej rodziny,
poznaje piosenki oraz wierszyki związanych z Dniem Babci i Dziadka,
doskonali poczucie rytmu podczas zabaw muzyczno-ruchowych,
wykonuje laurki i prezenty dla babć i dziadków,
wykonuje portret babci i dziadka,
bierze udział w przygotowaniach uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.