CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ:

 

 1. Pierwsze dni w przedszkolu

Dziecko:

 • adaptuje się do nowych warunków,
 • poznaje nowych kolegów/koleżanki,
 • utrwala imiona kolegów/koleżanek z grupy,
 • zapoznaje się z wyglądem i wyposażeniem sali,
 • zapoznaje się z kącikami zainteresowań oraz sposobem korzystania z nich,
 • rozpoznaje swój znaczek, wskazuje miejsce, gdzie można go zobaczyć,
 • samodzielne wykonuje czynności samoobsługowe,
 • dba o wspólne sprzęty i zabawki, uważnie obchodzi się z nimi, korzysta z nich zgodnie z przeznaczeniem, dzieli się zabawkami, odkłada w wyznaczone miejsce po skończonej zabawie,
 • szanuje swoją własność i własność innych,
 • uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych,
 • wykonuje pracę plastyczną zgodnie z podaną instrukcją,
 • bierze udział w tworzeniu kontraktu grupowego.

 

 1. W poszukiwaniu jesieni

Dziecko:

 • dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią,
 • rozpoznaje kolory: żółty, czerwony, zielony (dz. młodsze),
 • wymienia wszystkie kolory jesieni (dz. starsze),
 • poszukuje pierwszych oznak jesieni podczas pobytu w przedszkolnym ogrodzie oraz w parku,
 • obserwuje środowisko przyrodnicze,uważnie słucha wiersza,
 • tworzy samodzielną wypowiedź,
 • wykonuje pracę plastyczną (zadanie dostosowane do wieku dziecka),
 • poznaje pojęcie zbioru przedmiotów, klasyfikuje jego elementy według jednej cechy (dz. młodsze), według kilku cech (dz. starsze),
 • aktywnie rozwija swoją sprawność fizyczną.