CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ:

 

 1. Nasze przedszkole

Dziecko:

 • tworzy kodeks grupowy i utrwala zasady obowiązujące w grupie,
 • rozpoznaje swój znaczek w szatni i w łazience,
 • uważnie słucha wiersza Doroty Gellner pt.: „Kolorowe znaczki”,
 • odpowiada na pytania dotyczące treści wiersza,
 • - potrafi dzielić wyraz na sylaby i podać ich liczbę (zadania dostosowane do wieku i możliwości dzieci),
 • doskonali orientację w schemacie ciała,
 • uczy się słów i melodii piosenki pt.: „Przedszkole - drugi dom”, interpretuje ruchem treść piosenki,
 • wykonuje pracę plastyczną „Nasze przedszkole”
 • doskonalą dużą motorykę podczas zabaw ruchowych,
 • poznaje zwroty angielskie na powitanie, bawi się przy piosence „Hello, how are you?”

 

 1. Wspomnienia z wakacji

Dziecko:

 • potrafi opowiedzieć o swoich przygodach i przeżyciach używając poprawnej formy czasownika,
 • utrwala orientację w przestrzeni podczas zabaw ruchowo - muzycznych,
 • utrwalają nazwy podstawowych figur geometrycznych,
 • bawi się przy piosence „Bursztynek, bursztynek”
 • relaksuje się przy muzyce klasycznej
 • wita się i żegna po angielsku,
 • odpowiada na pytanie: How are you?, używając zwrotów: I’m ok, fine, good, not so good
 • wykonuje ćwiczenia przeciwko płaskostopiu,
 • doskonali motorykę dłoni – praca plastyczna z wykorzystaniem masy solnej,

 

 1. Bezpieczna droga do przedszkola

Dziecko:

 • potrafi opisać swoją drogę do przedszkola,
 • poznaje niektóre znaki drogowe,
 • wie, jak bezpiecznie zachować się podczas spaceru,
 • uważnie słucha wiersza o znakach drogowych,
 • przelicza w zakresie 5
 • rozwijaja sensorykę dłoni i stopy – zabawy w kąciku sensoycznym (w sali i w ogrodzie),
 • potrafi złożyć obrazek pocięty na części (zadanie dostosowane do wieku i możliwości dzieci),
 • doskonali koordynację ruchową podczas wykonywania układu tanecznego (zabawy ruchowo – muzyczne)
 • potrafi rozpoznać dźwięki z otoczenia,
 • poznaje angielskie nazwy podstawowych środków komunikacji,
 • bawi się przy piosence „Stop, look, listen, think!”

 

 1. Dbamy o czystość

Dziecko:

 • zna zasady zachowania się w łazience,
 • doskonali samodzielność podczas mycia rąk i korzystania z toalety,
 • wie, jak prawidłowo szczotkować zęby,
 • potrafi nazwać artykuły higieny osobistej, dzieli ich nazwy na sylaby,
 • segreguje przedmioty ze względu na podaną cechę,
 • poznaje słowa i melodię piosenki „Szczotka, pasta”,
 • wykonuje pracę plastyczną związaną z tematem,
 • relaksuje się przy muzyce klasycznej,
 • doskonali sprawność ruchową, wykonuje ćwiczenia przeciwko płaskostopiu,
 • poznaje angielską rymowankę „Who took the cookie?”