CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ:

 

 1. Nowy rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą.

Dziecko:

 • dostrzega powtarzalność wydarzeń, pór roku, miesięcy,
 • spostrzega sekwencje czasowe - dłuższe i krótsze,
 • ogląda ilustracje przedstawiające cztery pory roku i potrafi wymienić charakterystyczne cechy każdej z pór,
 • uważnie słucha utworów dotyczących tematu: „Dary Nowego Roku”, „Pory roku”, „Bracia miesiące”, „Tydzień”,
 • rozwiązuje zagadki dotyczące czterech pór roku, utrwala ich nazwy i kolejność występowania, dzieli ich nazwy na sylaby,
 • ogląda różnego rodzaju kalendarze, potrafi powiedzieć do czego służą,
 • układa rytmy wg zaczętego wzoru,
 • wykonuje pracę plastyczną związaną z tematem np.: zilustrowanie wybranej pory roku,
 • doskonali słowa i melodię piosenki „Zima, zima” wykorzystując przy niej instrumenty perkusyjne,
 • doskonali sprawność ruchową podczas ćwiczeń gimnastycznych, doskonali samodzielne rozbieranie się i ubieranie podczas zakładania stroju gimnastycznego,
 • poznaje angielskie słownictwo związane z zimą oraz bawi się przy piosence „Snowman”.
 1. Ferie to jest super sprawa dla nas wszystkich to zabawa.

Dziecko:

 • uważnie słucha wiersza J. Ratajczaka „Śnieżynki”, ilustruje ruchem treść wiersza,
 • doskonali słownictwo w zakresie stopniowania przymiotników,
 • doskonalenie przeliczania w zakresie dostosowanym do możliwości dzieci,
 • potrafi czekać na swoją kolej w zabawie,
 • utrwala nazwy figur geometrycznych - koło,
 • wykonuje pracę plastyczną - origami płaskie z koła,
 • poznaje nazwy sportów zimowych i potrafi naśladować je ruchem,
 • uważnie słucha muzyki poważnej, potrafi zrelaksować się przy niej,
 • doskonali sprawność ruchową - zabawy z wykorzystaniem gazet, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, doskonalenie ruchów naprzemiennych,
 • utrwala angielskie słownictwo związane z zimą oraz tekst i melodię piosenki „Snowman”
 1. W karnawale same bale.

Dziecko:

 • tworzy opowieść wraz z innymi osobami,
 • poznaje stroje z dawnych czasów podczas oglądania rysunków i fotografii,
 • uważnie słucha wiersza pt.: „Królewna” i potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące jego treści,
 • uważnie słucha treści różnych bajek, nazywa emocje głównych bohaterów,
 • doskonali orientację w przestrzeni - rozumie i stosuje pojęcia: nad, na, pod, obok, w
 • odpowiednio reaguje na przerwę w muzyce podczas zabaw ruchowych,
 • wykonuje proste układy taneczne do muzyki,
 • wykonuje kukiełkę z papieru do wybranej bajki,
 • wykonuje ćwiczenia równoważne, prawidłowej postawy ciała oraz ćwiczenia przeciwko płaskostopiu z wykorzystaniem woreczków gimnastycznych,
 • poznaje angielskie nazwy członków rodziny, poznaje słowa melodię piosenki „Grandma, grandpa”