CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ:

 

 

 

"W krainie baśni i bajek" - PROJEKT  EDUKACYJNY

Dziecko:

 • uważnie słucha czytanych baśni i bajek,
 • umie rozpoznać bajkowe  postacie i tytuły utworów,
 • potrafi dokonać oceny postaw bohaterów,
 • ma świadomość, że baśnie i bajki mogą być tematem   wielu ciekawych zabaw,
 • zdaje  sobie sprawę, że z treści baśni i bajek płyną mądrości życiowe,
 • wie, że w bajkowym świecie dobro zawsze bywa nagradzane, a zło ukarane,
 • wzbogaca słownik mowy biernej i czynnej,
 • spontanicznie wypowiada własne myśli,
 • potrafi zagrać przydzieloną mu rolę,
 • umie dostrzegać potrzeby innych,
 • przestrzega zasad i norm obowiązujących w grupie,
 • uczestniczy w wycieczce do teatru,
 • tworzy ilustracje do wybranej bajki,
 • samodzielnie tworzy rekwizyty do wybranej bajki,
 • wykonuje prace plastyczne zgodnie z tematem,
 • uczestniczy w warsztatach w księgarni „Bajka”,
 • przygotowanie przedstawienia teatralnego na III Przegląd Bajek w SP 17

 

 ANGLIA

 Dziecko: 

 • poznają położenie geograficzne Wielkiej Brytanii,
 • zapoznają się z pojęciem Zjednoczone Królestwo, monarchia, oglądają zdjęcia z  rodziną królewską,
 • poznają  tradycje, zabytki oraz symbole Anglii,
 • uważnie słuchają historii o św. Jerzym patronie Anglii,
 • uwrażliwienie dzieci na obcą kulturę,
 • samodzielne poszukiwania i gromadzenie informacji (przynoszenie zdjęć, pamiątek, pocztówek z wycieczek lub wakacji w Wielkiej Brytanii),
 • rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych krajów,
 • umocnienie przekonania o tym, że warto uczyć się języków obcych,
 • poznanie  systemu monetarnego, tradycyjnych potraw, stroju narodowego, muzyki,
 • uczymy się popularnych piosenek i wierszyków angielskich,
 • słuchamy  popularnych bajek anglojęzycznych.