CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC:

 

Żyjmy zdrowo na sportowo.

Dzieci:

 • rozwijają sprawność ruchową poprzez gry i zabawy ruchowe - integracja grup przedszkolnych,
 • biorą udział w zawodach sportowych w ramach Miasteczka Oświatowego, respektując reguły,
 • nabywają umiejętność współpracy w zespole,
 • dopingują rywalizujące między sobą drużyny i swoich zawodników,
 • przestrzegają zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i gier ruchowych,
 • uczą się zasady " Zdrowej rywalizacji" - godzenie się z ewentualną porażką i radość z wygranej,
 • nabywają świadomość budowy swojego ciała,
 • uczą się aktywnych form spędzania czasu,
 • poznają " zdrowy styl życia",
 • uważnie słuchają utworów muzyki klasycznej, relaksując się ,

 

Przygotowania do wakacji.

Dzieci:

 • utrwalają nazwy figur geometrycznych i tworzą z nich kompozycje,
 • uważnie słuchają czytanych utworów dotyczących zasad obowiązujących podczas wakacji,
 • potrafią dyskutować na ważne tematy poruszone w utworze literackim,
 • uczestniczą w wycieczce do Remizy Strażackiej,
 • doskonalą sprawność językową poprzez ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, ćwiczenia oddechowe oraz gry i zabawy słowne,
 • słuchają znanej bajki w języku angielskim,
 • tworzą w formie obrazkowej zbiór rad wakacyjnych.

 

Żegnamy przedszkole.

Dzieci:

 • utrwalają stosunki przestrzenne na kartce papieru,
 • uważnie słuchają czytanych utworów literackich o tematyce dziecięcej,
 • potrafią dyskutować na ważne tematy poruszone w utworze literackim,
 • integrują się z grupą tworząc upominek dla kolegów i koleżanek,
 • uczestniczą w uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego,
 • doskonalą sprawność językową poprzez ćwiczenia oddechowe oraz gry i zabawy słowne,
 • słuchają znanej bajki w języku angielskim.

 

Tydzień bez zabawek.

Dzieci:

 • poznają nazwy figur przestrzennych i tworzą z nich budowle,
 • uważnie słuchają czytanych utworów literackich o tematyce dziecięcej,
 • potrafią samodzielnie stworzyć „coś z niczego”,
 • rozwijają wyobraźnię twórczą,
 • poznają różne materiały i tworzywa,
 • słuchają znanych piosenek w języku angielskim.