CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD:

 

Ryba – metoda projektu

 

-    tworzymy siatkę wiedzy oraz pytań związaną z tematem,

 • poznajemy wygląd ryby, omawiamy jej budowę,
 • tworzymy kącik tematyczny,
 • zapoznajemy się z rodzajami, kształtem, wielkością i kolorami ryb,
 • ćwiczymy orientację przestrzenną,
 • słuchamy utworów literackich związanych tematycznie z rybami,
 • rozwijamy umiejętność uważnego słuchania i wypowiadania się własnymi słowami,
 • zapoznajemy się z etapami rozwojowymi ryby,
 • ćwiczymy spostrzegawczość wzrokową podczas zabaw dydaktycznych,
 • poznajemy różne gatunki ryb oraz ich pochodzenie,
 • obserwujemy różne zachowania ryby,
 • zapoznajemy się z różnymi rodzajami, wielkościami akwariów oraz z ich wyposażeniem,
 • rozwijamy poczucie rytmu i umiejętności wokalne,
 • poznajemy sposoby odżywiania się ryb,
 • ćwiczymy sprawność manualną rąk podczas wykonywania prac plastycznych,
 • zapoznajemy się ze sprzętem wędkarskim,
 • wykonujemy wszelkiego rodzaju prace plastyczne przy użyciu różnych technik plastycznych,
 • pozyskujemy wiedzę o rybach w trakcie spotkań z ekspertami,
 • rozwijamy sprawność ruchową,
 • poznajemy akweny wodne: oceany, morza, jeziora i rzeki, rozpoznajemy je na mapie, znamy nazwy poszczególnych ryb, które w nich występują,
 • wiemy, w jakich akwenach wodnych występuje woda słodka, a w których słona,
 • poznajemy piosenki i zabawy związane z tematem w języku angielskim.