CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC:

 

Dzieci, takie jak my

Dzieci:

 • uważnie słuchają wiersza pt.: „Dzieci z całego świata”,
 • odpowiadają na pytania dotyczące treści wiersza,
 • potrafią wyjaśnić pojęcia: przyjaciel, przyjaźń,
 • rozumieją, że dzieci mogą różnić się (np. kolorem skóry),
 • doskonalą umiejętność określenia miejsca położenia przedmiotów z użyciem liczebników porządkowych,
 • doskonalą sprawność ruchową podczas Spartakiady,
 • doskonalą umiejętność odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych podczas wycieczki o Traperskiej Osady

 

Lato, lato, co wy na to

Dzieci:

 • słuchają wiersza „Lato, lato…” M. Terlikowskiej przedstawionego w formie inscenizacji,
 • odpowiadają na pytania dotyczące treści wiersza,
 • doskonalą analizę sylabową wyrazów oraz wyodrębniają głoskę w nagłosie wyrazu (zadanie dostosowane do możliwości dziecka),
 • oglądają ilustracje przedstawiające letnie pejzaże i wykonują swój własny,
 • doskonalą nazwy kolejnych pór roku i potrafią wskazać ich charakterystyczne cechy,
 • doskonalą słowa i melodię piosenki „Pożegnacie przedszkole”,
 • doskonalą sprawność ruchową podczas zabaw i zajęć gimnastycznych

 

W afrykańskiej dżungli

Dzieci:

 • uważnie słuchają wierszy J. Brzechwy „ZOO”,
 • doskonalą sprawność aparatu artykulacyjnego podczas ćwiczeń ortofonicznych,
 • poznają słowa i melodię piosenki „Dżungla” połączonej z zabawą ruchową,
 • poznają nazwy zwierząt egzotycznych w języku angielskim
 • bawią się przy piosence „Jungle song”,
 • klasyfikują zwierzęta ze względu na wielkość, przeliczają elementy w zbiorach,
 • wykonują maski zwierząt,
 • rozpoznają dźwięki wydawane przez zwierzęta,
 • doskonalą sprawność ruchową podczas zabaw ruchowych

 

W morskiej głębinie

Dzieci:

 • uważnie słuchają bajki „O rybaku i złotej rybce” i potrafią opowiedzieć jej treść,
 • potrafią nazwać wybrane zwierzęta morskie po polsku i po angielsku,
 • wykonują pracę plastyczną „Czarodziejska rybka”,
 • doskonalą spostrzegawczość wzrokową i koncentrację uwagi,
 • doskonalą orientację w przestrzeni i względem własnego ciała,
 • bawią się przy piosence „A sailor went to sea”
 • doskonalą sprawność ruchową podczas zabaw ruchowych