CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ:

 

 1.  List do Świętego Mikołaja

Dzieci:

- potrafią podążać wg wskazówek napisanych w liście od Świętego Mikołąja,

- dzielą wyrazy na sylaby i próbują wyodrębniać głoskę w nagłosie,

- potrafią uważnie słuchać czytanego tekstu,

 - odpowiadają na pytania dotyczące treści utworu, 

 - przeliczają w zakresie dostosowanym do możliwości dzieci,                                                                                          

- tworzą pracę plastyczną zgodną z tematem,

- integrują się podczas wspólnych zabaw ruchowych,

- potrafią bezpiecznie uczestniczyć w zabawach gimnastycznych w sali i w ogrodzie,

- śpiewają piosenkę pt.: „Kochany Święty Mikołaju”,

- poznają angielskie nazwy zabawek, bawią się przy piosence „What do you want for Christmas?”

 

2. Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia

Dzieci:

- poznają zwyczaje i tradycje świąt Bożego Narodzenia,

 - biorą czynny udział w dekoracji drzewka świątecznego w sali,

- uważnie słuchają opowiadań świątecznych (np. „Opowieść Wigilijna”),

- doskonalą umiejętność wypowiedzi, wzbogacają słownictwo,

- potrafią tworzyć zbiory z gwiazdek, bombek wg wskazanej cechy,

- przyswajają określenia czasu: " najpierw" , " teraz", " potem",

- doskonalą spostrzegawczość wskazując różnice występujące na obrazku,   

- poznają wybrane urządzenia elektryczne używane w gospodarstwie domowym,

- rozwijają umiejętność rytmicznego poruszania się,

- rozwijają twórczość plastyczną podczas wykonywania ozdób świątecznych,

- relaksują się podczas śpiewania kolęd,

 

3. Boże Narodzenie na Orawie

Dzieci:

- poznają zwyczaje i tradycje świąt Bożego Narodzenia na Orawie,

- potrafią je porównać i wybrać te, które są wspólne dla obu regionów (Orawa - Wielkopolska),

- słuchają kolęd w wykonaniu zespołu Orawianie,

- oglądają film pt: „Święta na Orawie”,

- odpowiadają na pytania dotyczące jego treści,

- poznają słownictwo gwarowe związane ze świętami np.: światy, podłaźnik

- doskonalą orientację w przestrzeni,

- wykonują łańcuch na choinkę z kolorowych pasków,

- doskonalą słowa i melodię piosenki „Orawa, orawa”,

- biorą udział w zabawach ruchowych.