ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK:

 

Jesienna nutka

Dzieci:

- utrwalają nazwy kolorów,

- potrafią dobrać w pary według określonego kryterium,

- potrafią dokonać prostej klasyfikacji dzieląc ubrania na letnie i zimowe,

- wykonują ćwiczenia oddechowe,

- potrafią określić swoje odczucia dobierając odpowiednia symbolikę,

- słuchają uważnie wiersza i odpowiadają na pytania dotyczące jego treści,

- utrwalają pojęcia związane z jesienią,

- uczestniczą w wycieczce do Zoo,

- rozwijają spostrzegawczość, uwagę, pamięć i koncentrację,

- przeliczają w dostępnym zakresie,

- dzielą proste wyrazy na sylaby.

 

Owocowa-warzywna historia         

Dzieci:

- rozpoznają i nazywają podstawowe owoce,

- doskonalą zmysł smaku i zapachu,

- tworzą zbiory i przeliczają elementy w zbiorach,

- doskonalą motorykę dłoni podczas lepienia z plasteliny,

- dokonują prób wyklaskiwania sylabizując prostych nazw owoców poprzez powtarzanie po n-lu,

- uczestniczą w zabawach na powietrzu,

- kształtują pozytywne postawy,

- poznają nowe smaki tworząc sałatkę owocową, sok,

- uczą się słów piosenki na temat owoców,

- znają nazwy niektórych owoców po angielsku,

- rozpoznają i nazywają podstawowe warzywa,

- rozpoznają warzywa za pomocą zmysłów węchu, smaku i dotyku,

- wysłuchują bajek, opowiadań i wierszy o warzywach,

- wykonują ćwiczenia gimnastyczne, biorą udział w zabawach ruchowych,

- poznają podstawowe zwroty w języku angielskim,

- przeliczają sylwety warzyw,

- rysują pośladzie wybrane warzywo,

- wykonują prace plastyczne związane z tematyką zajęć,

- znają korzyści wynikające z jedzenia warzyw,

- śpiewają piosenki o tematyce zajęć.

 

 Jestem bezpieczny na drodze   

Dzieci:

- wiedzą jak bezpiecznie przejść przez ulicę,

- rozpoznają podstawowe kolory, układają je na sygnalizacji świetlnej,

- rozpoznają kształt koła,

- biorą udział w zabawach ruchowych przy muzyce,

- zachowują zasady bezpieczeństwa podczas spacerów w parku,

- rozumieją potrzebę zakładania kamizelek odblaskowych podczas poruszania się na skrzyżowaniu,

- rozwijają motorykę małą i dużą podczas wykonywania prac plastycznych,

- poznają pojazdy uprzywilejowane,

- poznają środki transportu,

- segregują środki transportu ze względu na sposób przemieszczania się,

- potrafią odgadnąć sygnały i dźwięki z otoczenia, ćwiczą pamięć słuchową.

 

Święto Wszystkich Świętych       

Dzieci:

- znają tradycje obchodów Dnia Wszystkich Świętych,

- potrafią zachować spokój i powagę,

- rozumieją, że trzeba dbać o groby,

- poznają typowe święto kultury zachodu,

- wykonują prace plastyczne o tematyce Halloween,

- rzeźbią w dyni, rozwijają sprawności z zakresu motoryki małej i dużej,

- poznają kształt i budowę dyni,

- tworzą zbiory oraz przeliczają elementy,

- wysłuchują opowiadań o święcie Halloween,

- biorą udział w zabawach grupowych,

- poznają nowe słowa w języku angielskim związane z tematem zajęć,

- kładą znicze na opuszczonych grobach,

- biorą udział w zabawach porządkowo – segregacyjnych.