CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ:

 

                                 

  List do Świętego Mikołaja

-   poznają legendę związaną z datą 06.12.

-   dowiadują się jaką drogę przebywa list od nadawcy do adresata

    układają historyjkę obrazkową, ćwiczą myślenie przyczynowo – skutkowe

-   poznają pracę listonosza i zwyczaj pisania kartek świątecznych z życzeniami

-   piszą list do Świętego Mikołaja – potrafią zwerbalizować swoje marzenia                  

-   potrafią podążać wg wskazówek napisanych w liście od Świętego Mikołaja - rozumieją

    proste polecenia

-   próbują dzielić proste wyraz na sylaby * –  ćwiczą analizę i syntezę słuchową

-   potrafią uważnie słuchać czytanego tekstu – ćwiczą umiejętność koncentracji na zadaniu

-   odpowiadają na pytania dotyczące treści utworu - potrafią wypowiedzieć się na określony    

    temat  

-   przeliczają w zakresie dostępnym dzieciom *- prawidłowo używają liczebników głównych

    i porządkowych                                                                                            

-   tworzą pracę plastyczną zgodną z tematem - prawidłową posługują się przyborami do zajęć

-   integrują się podczas wspólnych zabaw ruchowych - potrafią współdziałać w zespole

-   potrafią bezpiecznie uczestniczyć w zabawach gimnastycznych w sali i w ogrodzie

-   śpiewają piosenki o aktualnej tematyce - ilustrują ruchem treść utworu

-   potrafią zilustrować ruchem, słowa piosenki w języku angielskim *

 

 

 

W całym domu pachnie lasem, to już święta są za pasem

-   poznają zwyczaje i tradycje świąt Bożego Narodzenia - dzielą się wrażeniami

-   biorą czynny udział w dekoracji drzewka świątecznego i Sali - dbają o estetykę sali

-   uważnie słuchają opowiadań świątecznych (np. „Opowieść Wigilijna”)

-   doskonalą umiejętność wypowiedzi pod względem gramatycznym, wzbogacają słownictwo

-   potrafią tworzyć zbiory sylwet przedmiotów wg podanej cechy *

-   rozwijają umiejętność przeliczania i określania liczebności zbiorów  *

-   przyswajają określenia czasu: „najpierw”, „teraz”, „potem”

-   doskonalą spostrzegawczość wyszukując i wskazując różnice występujące na obrazkach *

-   rozwijają umiejętność rytmicznego poruszania się

-   wykonują ozdoby świąteczne - ćwiczą umiejętności manualne

-   śpiewają kolędy – przeżywają czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia

-   uczestniczą w przedszkolnej wigilii