CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC:

  

 1. W WIEJSKIEJ ZAGRODZIE

Dziecko:

 • Rozpoznaje i nazywa młode i dorosłe zwierzęta mieszkające na wsi
 • Rozpoznaje odgłosy wybranych zwierząt
 • Naśladuje głosy różnych zwierząt
 • Łączy w pary zwierzęta z ich „domami”
 • Podaje różnice między wsią a miastem
 • Śpiewa piosenki
 • Odpowiednio reaguje na zmiany tempa
 • Rozwija sprawność ruchową
 • Wykonuje prace plastyczne
 • Liczy i grupuje wg wielkości, koloru
 • Poznaje i utrwala obraz graficzny cyfry 3 (dz. starsze)

 

 

 1. NADEJŚCIE WIOSNY

Dziecko:

 • Obserwuje zmieniającą się przyrodę, poszukuje zwiastunów wiosny
 • Zna zwyczaje związane z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych
 • Rozpoznaje dźwięki z zagadek słuchowych
 • Śpiewa piosenkę: „Uciekaj Marzanno”
 • Gra na instrumentach perkusyjnych
 • Słucha utworów literackich
 • Wykonuje prace plastyczne
 • Wspólnie wita wiosnę w ogrodzie  Przedszkola nr 35, spaceruje w Parku Chrobrego
 • Bierze udział w wycieczce
 • Poznaje i utrwala obraz graficzny cyfry 4 (dz. starsze)

 

 

 1. PROJEKT: WODA

Dziecko:

 • Wymienia różne rodzaje zbiorników wodnych
 • Opisuje znany mu zbiornik wodny jako miejsce życia roślin i zwierząt
 • Rozróżnia mieszkańców środowiska wodnego od mieszkańców innych środowisk
 • Wskazuje źródła zanieczyszczeń zbiorników wodnych
 • Wyjaśnia obieg wody w przyrodzie
 • Rozumie, jak ważną rolę odgrywa woda w życiu roślin i zwierząt
 • Zna sposoby zastosowania wody w gospodarstwie domowym
 • Określa właściwości wody
 • Wie, jak oszczędzać wodę
 • Bierze udział w eksperymentach