CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY:

  

Powietrze

Dziecko:

 • potrafi udowodnić istnienie powietrza
 • wskazuje role powietrza dla organizmów żywych
 • identyfikuje powietrze jako składnik niezbędny do oddychania
 • akceptuje konieczność wietrzenia pomieszczeń i częstego przebywania na świeżym powietrzu
 • ocenia zachowanie ciał w powietrzu i wskazuje przedmioty, zwierzęta oraz części roślin poruszające się w powietrzu
 • poznaje i utrwala obraz graficzny cyfry 1 (dzieci starsze)
 • konstruuje zabawki poruszające się w powietrzu
 • bada czystość powietrza
 • wskazuje źródła zanieczyszczenia powietrza
 • sugeruje, że ludzie i ich działalność to czynniki odpowiedzialne za stan czystości powietrza
 • wskazuje dymy jako skutki uboczne powstawania energii
 • wie co to jest smog, jak powstaje i jak wpływa na zdrowie ludzi

 

Poznań - nasze miasto

Dziecko:

 • odkrywa na nowo swoje miasto, zabytki, zwyczaje, najpiękniejsze miejsca,
 • doskonali małą motorykę podczas ćwiczeń grafomotorycznych,
 • poznaje i utrwala obraz graficzny cyfry 2 (dzieci starsze)
 • doskonali orientację przestrzenną,
 • uczestniczy w koncercie w Katedralnej Szkole Muzycznej,
 • wie, jak wygląda herb Poznania i zna znaczenie symboli w nim zawartych,
 • rozpoznaje znane miejsca w Poznaniu podczas jazdy tramwajem do Katedralnej Szkoły Muzycznej,
 • bezpiecznie zachowuje się podczas wycieczki,
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas podróży komunikacją miejską,
 • zna wybrane słowa z gwary poznańskiej,
 • wie, co jest stolicą Wielkopolski i wie, jaka rzeka przepływa przez Poznań,
 • tańczy tańce wielkopolskie,
 • wykonuje pracę plastyczną związaną z tematem,
 • poznaje historię poznańskich koziołków oraz tradycję rogali świętomarcińskich,
 • rozwiązuje karty pracy związane z tematem (dzieci starsze)
 • śpiewa piosenkę pt.: „To nie jest bajeczka”,