ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MAJ:

 

 1. Polska - maja ojczyzna

Dzieci:

 • wiedzą, że ich kraj nazywa się Polska,
 • rozpoznają flagę i godło Polski,
 • oglądają film edukacyjny „Symbole narodowe”
 • słuchają uważnie wiersza Cz. Janczarskiego pt.: „Barwy Ojczyste”, potrafią odpowiedzieć na pytania dotyczące znaczenia kolorów na fladze Polski,
 • słuchają w skupieniu hymnu, widzą, jaką postawę należy przyjąć podczas jego słuchania,
 • poznają legendę o powstaniu państwa polskiego,
 • bawią się przy piosence „Jestem Polakiem”

 

 1. Książka moim przyjacielem

Dzieci:

 • utrwalają nazwy figur geometrycznych i tworzą z nich kompozycje,
 • układają szeregi według podanej cechy,
 • uważnie słuchają czytanych utworów literackich o tematyce dziecięcej,
 • potrafią dyskutować na ważne tematy poruszone w utworze literackim, ocenić postawę bohaterów,
 • doskonalą sprawność językową poprzez ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, ćwiczenia oddechowe oraz gry i zabawy słowne,
 • poznają budowę książki oraz etapy jej powstawania,
 • utrwalają zasady korzystania z książek,
 • potrafią nazwać różne rodzaje książek (np. atlas, poradnik, książka kucharska i.t.p.)
 • projektują zakładkę do książki,
 • doskonała sprawność motoryczną podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych.

 

 1. Projekt ekologiczny - poszanowanie roślin i zwierząt

Dzieci:

 • słuchają utworów literackich związanych z tematem,
 • wyjaśniają znaczenie roślin dla ludzi i zwierząt,
 • wiedzą, że nie wolno niszczyć roślin,
 • poznają wielozmysłowo wybrane rośliny z przedszkolnego ogrodu,
 • potrafią zbadać, czy roślina żyje,
 • badają, jak długo żyją zerwane i włożone do wody rośliny i oceniają sens zrywania ich,
 • akceptują zasady ochrony przyrody,
 • wskazują glebę, jako miejsce wzrastania roślin,
 • przedstawiają cykl rozwojowy wybranych roślin w powiązaniu z porą roku,
 • poznają słowa i melodię piosenki pt.: „Każdy kwiat, to mały świat”,
 • wykonują pracę plastyczną pt.: „Majowa łąka”

 

 

 1. Kocham moją mamę.

Dzieci:

 • uważnie słuchają fragmentów książki J. Papuzińskiej pt.: Moja mama czarodziejka”
 • potrafią odpowiedzieć na pytania dotyczące usłyszanych treści,
 • opisują swoją mamę doskonaląc poprawne użycie przymiotników w zdaniu,
 • wykonują laurkę dla mamy,
 • segregują przedmioty według podanej cechy,
 • przeliczają elementy zbiorów w zakresie dostosowanym do ich możliwości,
 • poznają słowa i melodię piosenki dla mamy,
 • doskonalą pamięć ruchową zapamiętując układ ruchowy do muzyki,
 • doskonalą sprawność ruchową, prawidłową postawę ciała oraz koordynację ręka - oko podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw w ogrodzie przedszkolnym