CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC:

 

Projekt edukacyjny

„PIŁKA”

 

Dziecko:

- wie jak powstają piłki, PO

- rozumie dlaczego każda dyscyplina sportowa wymaga innego rodzaju piłek, PO

- wymienia najbardziej popularne dyscypliny sportowe w Polsce związane z piłką , PO

- dokonuje wyboru zabawy na podstawie własnych preferencji, PO

- wie, jak zachować zasady bezpieczeństwa podczas zabawy, PO

- segreguje piłki na podstawie różnych cech wspólnych, PO

- podaje nazwę dyscypliny sportowej na podstawie dotyku piłki, PO

- rozpoznaje piłki i dopasowuje je do dyscyplin sportowych, PO

- poznaje materiały z których można zrobić piłki, PO, SO

- wie, jak ruch wpływa na ich zdrowie, PO

- poznaje nazwy dyscyplin sportowych popularnych i mniej popularnych , PO

- rozwiązuje zagadki słowne i obrazkowe, SO, PO

- poznaje wiersze i piosenki związane z tematem, PO

- bierze udział w zabawach ruchowych, FO

- wykonuje pracę plastyczną zgodnie z poleceniem, PO, FO

- zna zasady wybranych dyscyplin sportowych, PO

- kształtuję postawę zgodnej zabawy fair play, PO, FO

- słucha w skupieniu tekstu literackiego, PO

- radzi sobie w sytuacjach ewentualnej porażki, EO

- bierze udział w konkurencjach sportowych na Spartakiadzie, FO, EO

- poznaje zabawy dla dzieci z piłką, PO

- przelicza elementy na podstawie konkretów i tworzy zbiory, PO