CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ/LUTY:

Babcia i dziadek.
Dziecko:

- utrwala wiadomości o rodzinie PO
- zna kolejne etapy życia człowieka PO
- wzmacnia więzi rodzinne PO
- słucha w skupieniu opowiadania PO
- odpowiada na pytania n-la PO
-wypowiada się pełnymi zdaniami PO
- buduje samodzielne wypowiedzi PO
- odtwarza treść opowieści ruchowej FO PO
- wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie (dzieci starsze) PO
- dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów ( dzieci młodsze) PO
- wykonuje ćwiczenia wzmacniające aparat mowy i ćwiczenia oddechowe FO

- chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych FO

- współpracuje z rówieśnikami podczas wykonywania ćwiczeń w parach SO

- reaguje na sygnały umowne PO

- wykonuje ruchy zgodnie z poleceniami nauczycielki FO
- wykonuje ćwiczenia na miarę swoich możliwości SO

- przelicza elementy w sobie znanym zakresie, podaje wynik przeliczania PO
- wykonuje działania dodawania i odejmowania na konkretach lub w pamięci ( w zależności

od umiejętności dziecka) PO
- rozwija spostrzegawczość wzrokową PO
- rysuje precyzyjnie po linii i wykropkowanym śladzie FO

- gra na instrumentach muzycznych PO
- wystukuje rytm PO

- bierze udział w inscenizacji nagrywanej dla babć i dziadków SO

- śpiewa piosenki PO
- składa życzenia bliskim SO
- prawidłowo trzyma narzędzie pisarskie FO

HIGIENA
Dziecko:

-wykonuje poprawnie ruchy mycia zębów PO
-poznaje pojęcie higiena PO

-wie, jak ważna jest higiena szczególnie w dobie pandemii PO
-wie, dlaczego należy dbać o higienę jamy ustnej FO, PO
-wypowiada się na temat pracy stomatologa PO
- wykonuje klasyfikacji z uwzględnieniem pojęć więcej, mniej PO

-rozwija sprawność manualną FO
-śpiewa piosenkę „Szczotka, pasta, kubek” PO
-odtwarza treść piosenki „Mydło wszystko umyje” PO, FO
- rysuje precyzyjnie po linii i wykropkowanym śladzie FO
-wdrażanie do dbałości o swój wygląd zewnętrzny PO
-wdrażanie do stosowania zasad higieny osobistej PO
-układa historyjkę obrazkową według kolejności PO
-wypowiada się na temat opowiadania „Brudasek” EO
-wykonuje pracę plastyczną ćwicząc motorykę małą FO

-dokładnie myje ręce PO, FO

-porównuje dwa obrazki, wyszczególnia różnice PO

KARNAWAŁ
Dziecko:

- poznaje pojęcie karnawał PO

- zna baśnie i potrafi zinterpretować ich przesłanie PO, EO
- potrafi współdziałać w grupie i w zespole SO
- wie, jak właściwie zachować się podczas zabawy SO
- potrafi rozwiązywać zagadki muzyczno-słowne PO
- jest aktywny fizycznie oraz spostrzegawczy FO
- współpracuje z kolegami SO
- uczestniczy w zabawach i konkursach FO, SO
- kultywuje tradycję karnawału PO
- wykonuje pracę plastyczną dotyczącą tematu FO

- wypowiada się pełnymi zdaniami na temat stroju karnawałowego PO

- przelicza elementy na konkretach PO