CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC:

 

 1. Eksperymenty

Dziecko:

 • doskonali myślenie przyczynowo - skutkowe,
 • doskonali umiejętność wnioskowania i przewidywania następstw,
 • układa historyjkę obrazkową i potrafi ją opowiedzieć,
 • klasyfikuje przedmioty według podanej cechy i przelicza obiekty w powstałych zbiorach,
 • bierze udział w mobilnym laboratorium,
 • wykonuje doświadczenia z wodą, powietrzem, barwą, magnesem i inne, obserwuje ich efekt,
 • wdraża się do bezpiecznego posługiwania się różnymi przedmiotami,
 • doskonali sprawność ruchową podczas zabaw i ćwiczeń,
 • poznaje angielskie nazwy kształtów,
 • śpiewa piosenkę pt.: „Take a shape”.

 

 1. Wiosenne ogródki naszej sali

Dziecko:

 • uważnie słucha opowiadania pt: „O żółtym tulipanie” i potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące jego treści,
 • potrafi nazwać przedmioty potrzebne do założenia ogródka, dzieli ich nazwy na sylaby, próbuje wyodrębnić głoskę w nagłosie,
 • układa sylwety od największej do najmniejszej,
 • poznaje podstawowe części roślin i potrafi je nazwać,
 • poznaje kolejne etapy sadzenia roślin i uczestniczy w zakładaniu ogródka,
 • wykonuje pracę plastyczną zgodną z tematem,
 • poznaje słowa i melodię piosenki „Jestem sobie ogrodniczka”,
 • utrwala nazwy kształtów w języku angielskim,
 • słucha opowiadania pt: „The shape of my heart” utrwalającej poznane słownictwo.

 

 1. Wiosna

Dziecko:

 • wie, na czym polega cykliczność pór roku,
 • definiuje, czym jest przyroda,
 • definiuje, czym jest ekologia,
 • zna zwyczaje powiązane z obchodami Pierwszego Dnia Wiosny,
 • zna wybrane utwory muzyczne oraz literackie powiązane z tematyką przyrodniczą,
 • uczestniczy w proponowanych działaniach twórczych,
 • zna działania sprzyjające ochronie przyrody,
 • stosuje rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska,
 • wie, jakie są skutki dla naszej planety wskutek degradacji przyrody przez człowieka.
 • wykonuje ekologiczny instrument muzyczny,
 • poznaje angielskie słownictwo związane z wiosną oraz słowa i melodię piosenki „Spring is here”

 

 1. Teatr - projekt edukacyjny

Dziecko:

 • rozwija ogólną wiedzę o teatrze
 • rozbudza w sobie potrzebę kontaktu ze sztuką (teatrem)
 • kształtuje umiejętności językowe: ćwiczenia poprawnej wymowy, ćwiczenia dykcji, wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego,
 • kształtuje umiejętność koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci
 • doskonali umiejętność wyrażania uczuć, emocji za pomocą gestów, mimiki i ruchu
 • zaspokaja potrzebę aktywności twórczej
 • rozwija uzdolnienia plastyczne podczas wykonywania prac związanych z tematem
 • rozwija umiejętności współpracy w zespole,
 • poznaje różne rodzaje sztuki teatralnej (gra aktorska, kukiełki, pacynki, teatr cieni, pantomima),
 • bierze udział w IV Festiwalu Bajek,
 • zwiedza teatr od strony kulis,
 • bierze udział w różnych przedstawieniach teatralnych.