CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK:

 

1. Jesień w sadzie
nazywamy owoce krajowe oraz rozpoznajemy je po wyglądzie i kształcie
rozpoznajemy drzewa po owocach, poznajemy znaczenie słowa sad
rozumiemy znaczenie jedzenia owoców dla zdrowia
wykonujemy wszelkiego rodzaju prace plastyczne przy użyciu różnych technik plastycznych ,
obserwujemy, analizujemy i wyciągamy wnioski z prowadzonych zabaw badawczych,
rozróżniamy owoce za pomocą węchu i smaku,
poznajemy owoce egzotyczne, porównujemy je do owoców krajowych,
doskonalimy umiejętności klasyfikowania i przeliczania elementów (zadania dostosowane do wieku dziecka),
rozwijamy ogólną sprawność fizyczną,
kształtujemy poczucie rytmu,
gramy na nietypowych instrumentach.

2. Co robią zwierzęta jesienią?
obserwujemy środowisko przyrodnicze, zwracamy uwagę na zmiany zachodzące w życiu zwierząt jesienią,
tworzymy samodzielne wypowiedzi na temat jesieni,
kształtujemy umiejętności naśladowania sposobów poruszania się zwierząt,
słuchamy wiersza, wyszukujemy rymów w poszczególnych zwrotkach
rozpoznajemy dźwięki dochodzące z otoczenia,
wiemy, jak zwierzęta przygotowują się do zimy,
tworzymy zbiory, układamy elementy według rytmu (zadania dostosowane do wieku dziecka),
potrafimy wymienić zwierzęta, które zapadają w sen zimowy,
słuchamy opowiadania, odpowiadamy na pytania dotyczące treści,
rozwiązujemy zagadki słowne,
wykonujemy ćwiczenia zapobiegające wadom postawy.