CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY:

 

 1. Babcia i dziadek (2 tygodnie)

Dziecko:

 • uważnie słucha utworów literackich związanych z tematem, potrafi opowiedzieć ich treść,
 • opisuje swoich najbliższych budując zdania poprawne pod względem gramatycznym
 • tworzy zbiory wg podanej cechy, przelicza elementy w zbiorach,
 • doskonali orientację w schemacie ciała,
 • potrafi wymienić członków najbliższej rodziny i nazwać stopień pokrewieństwa,
 • poznaje słowa i melodię piosenek: „Raz i dwa” oraz „Najdroższy dziadku”,
 • doskonali poczucie rytmu podczas zabaw ruchowych
 • wykonuje laurki i prezenty dla babć i dziadków,
 • rysuje portret babci i dziadka dowolną techniką,
 • wykonuje ćwiczenia równoważne oraz ćwiczenia przeciwko płaskostopiu podczas zabaw ruchowych,
 • poznaje angielskie słownictwo związane z rodziną,
 • uczy się słów i melodii piosenki „Grandparents day song”

 

 1. Poznań (2 tygodnie)

Dziecko:

 • uważnie słucha wierszy i legend dotyczących Poznania,
 • uczy się kilku słów z gwary poznańskiej,
 • doskonali orientację w przestrzeni,
 • przelicza w zakresie przystosowanym do swoich możliwości,
 • poznaje najważniejsze zabytki naszego miasta,
 • słucha muzyki ludowej z regionu Wielkopolski i Orawy - potrafi ją rozpoznać i przyporządkować do regionu,
 • uczy się zabawy ludowej „Piaskorz”,
 • koloruje ludowy strój wielkopolski i orawski - porównuje je,
 • doskonali sprawność ruchową podczas ćwiczeń ruchowych - zwrócenie uwagi na prawidłową postawę ciała,
 • poznaje angielskie nazwy podstawowych produktów spożywczych i zwrotów związanych tematycznie z jedzeniem,
 • poznaje słowa i melodię piosenki „Are you hungry?”.