RytmikaStanowi centrum metody Emila Jaques - Dalcroze'a i polega  na przekazywaniu ciałem ruchu muzycznego.
Podstawowym założeniem tej metody jest ścisły związek muzyki i ruchu.
Sprzyja rozwojowi koordynacji słuchowo – ruchowej oraz umuzykalnianiu dzieci.

Prowadzący: mgr Karolina Kaczmarek

Zajęcia przeznaczone dla wszystkich dzieci, odbywają się w czwartki.