REKRUTACJA NA ROK 2019/2020

 WAŻNE INFORMACJE

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi

naboru do przedszkoli. Na poniższej stronie do pobrania wszystkie potrzebne dokumenty podczas rekrutacji:

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

 ****

Terminarz rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

04.03 – 15.03.2019r. – składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej jako pierwsza preferencja.

04.04.2019r.  godz. 12:00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego NIE jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki).

04.04 – 9.04.2019r. – pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola.

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

11.04.2019r.  godz. 12:00 – ogłoszenie wyników rekrutacji - wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.

11.04.2019r. w przedszkolach zostaną ogłoszone listy placówek dysponującymi wolnymi miejscami.

 

Terminarz rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2019/2020

5.06 – 11.06.2019r. – składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej w pierwszej preferencji.

17.06.2019r. godz. 12:00  –  ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego NIE jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki).

17.06 – 18.06.2019r. – pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola.

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

24.06.2019r. godz.12:00 – ogłoszenie wyników - wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.

24.06.2019r. w przedszkolach zostaną ogłoszone listy placówek dysponującymi wolnymi miejscami.

****

Informujemy, że rekrutacja na rok szkolny 2019/2020
 
odbędzie się w terminie 4-15.03.2019 r.
 
****
 
  Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
 
odbywać się będzie od dnia 25.02 do 03.03.2019 r.
 
 ****

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców wraz z dziećmi

do zapoznania się z naszym przedszkolem

podczas "Drzwi otwartych", które odbędą się

19 lutego i 5 marca w godz. 15:30 - 17:00.