Z życia przedszkola ...

 

W naszym przedszkolu zapewniamy dzieciom:


 • Poczucie bezpieczeństwa poprzez stały harmonogram, niezmienne punkty w ciągu dnia;
 • Zdrowe odżywianie - uczestniczymy w projekcie "Zdrowy Przedszkolak", podajemy dzieciom zróżnicowane, pełnowartościowe posiłki urozmaicone warzywami, owocami, kiełkami; stosujemy mąkę pełnoziarnistą, pieczywo żytnie, razowe, z dodatkiem ziaren....
Więcej…

Rekrutacja 2018/2019


Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 65/2018/P

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 25.01.2018 r.

 

 

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 19 lutego

do 2 marca

od 30 kwietnia

do 9 maja

2

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

22 marca

godzina 12.00

17 maja

godzina 12.00

3

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 22 marca

do 26 marca

 

od 17 maja

do 21 maja

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

29 marca

godzina 12.00

25 maja

godzina 12.00

UWAGA! Zakwalifikowanie się do przedszkola NIE jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka. Należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

 

Gdy rozpocznie się rekrutacja, za pomocą tej strony będziecie Państwo mogli poznać ofertę placówek, wypełnić niezbędne dokumenty oraz sprawdzić wyniki rekrutacji:

Nabór 2018

 

Najczęściej zadawane pytania dotyczące rekrutacji dzieci do przedszkoli:

1) Kiedy będzie możliwość pobrania wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola?

19 lutego 2018 r.

2) Czy wystarczy wypełnić wniosek elektronicznie?

Nie. Należy jeszcze wniosek wydrukować, podpisać (oboje rodzice) i zanieść do placówki pierwszej preferencji.

3) Czy wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola i deklarację potwierdzenia woli kontynuowania edukacji przedszkolnej można składać jednocześnie?

Nie.

4) Czy kolejność złożenia wniosku ma wpływ na wyniki rekrutacji?

Nie. Na wyniki rekrutacji wpływa tylko liczba uzyskanych punktów.

5) Czy w rekrutacji do przedszkola obowiązuje rejonizacja?

Nie.

6) Czy rekrutacja do przedszkola odbywa się do grup wiekowych ?

Nie. Rekrutacja odbywa się na wolne miejsca w przedszkolu bez podziału na grupy wiekowe.

7) Co oznacza kryterium „rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej placówki”?

Kryterium należy rozumieć w ten sposób, że rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola na rok, na który jest obecnie prowadzona rekrutacja, czyli, że rodzice złożyli, przynajmniej jedną deklarację kontynuacji na nowy rok szkolny 2018/2019.

8) Kogo dotyczy kryterium „wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie ubiegającego się o przyjęcie do tej samej placówki”?

Kryterium dotyczy wyłącznie dzieci w wieku 3-6 lat. Nie uwzględnia się tego kryterium do dzieci 2,5 letnich i jego rodzeństwa.

9) Czy dzieci spoza Gminy Poznań mogą brać udział w rekrutacji do przedszkola?

Kwestię tę reguluje zapis ustawy Prawo oświatowe:

Art.131.1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Dzieci spoza Gminy Poznań mogą być przyjęte po zakończeniu rekrutacji zasadniczej
i uzupełniającej, jeśli przedszkole posiada wolne miejsca.

10) Czy wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola muszą podpisać oboje rodzice?

Tak, jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.

Podpis nie będzie wymagany, gdy jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub gdy jego władza rodzicielska została ograniczona do danego zakresu spraw. W przypadku braku zgody rodziców (podpisu obojga) konieczne jest rozstrzygnięcie sądu opiekuńczego.

źródło: Załącznik "Najczęściej zadawane pytania dotyczące rekrutacji dzieci do przedszkoli" ze strony http://www.poznan.pl/mim/oswiata/news/rekrutacja-do-przedszkoli-i-szkol-podstawowych-informacje,114854.html

 

Przydatne załączniki:

Uchwała UMP

Zarządzenie Prezydenta Poznania

Uchwała UMP 2

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Rodzice - Informator

 
 • p1070880 400x267.jpg
 • img_6864 400x267.jpg
 • 20150928_111056.jpg
 • 20151016_171601.jpg
 • p1120641.jpg
 • 20150424_105553.jpg
 • p1120233.jpg
 • dsc00457.jpg
 • dsc01786 400x300.jpg
 • dsc_1829.jpg
 • imgp0808 400x300.jpg
 • pika2 400x267.jpg
 • 20150702_1036321.jpg
 • p1120192.jpg
 • 20151023_130332.jpg
 • dscn5444.jpg