Raporty z ewaluacji przedszkola

 

Przedmiotem ewaluacji w roku 2020/2021 przeprowadzonej w naszym przedszkolu było następujące wymaganie: "W przedszkolu kształtowane są postawy i respektowane są normy społeczne".

W przedszkolu kształtowane są postawy i respektowane są normy społeczne

Przedmiotem ewaluacji w roku 2019/2020 przeprowadzonej w naszym przedszkolu było następujące wymaganie: "Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji".

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

 

Przedmiotem ewaluacji w roku 2018/2019 przeprowadzonej w naszym przedszkolu były następujące wymagania: "Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji" oraz "Realizacja podstawy programowej przyczynia się do rozwoju dzieci".

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Realizacja podstawy programowej przyczynia się do rozwoju dzieci

 

 

Przedmiotem ewaluacji w roku 2017/2018 przeprowadzonej w naszym przedszkolu były następujące wymagania: "Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej" oraz "Kształtowane są postawy i respektowane są normy społeczne".

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Kształtowane są postawy i respektowane są normy społeczne

  

 

Przedmiotem ewaluacji w roku 2016/2017 przeprowadzonej w naszym przedszkolu były następujące wymagania: "Zarządzanie przedszkolem sprzyja jego rozwojowi" oraz "Realizacja podstawy programowej przyczynia się do rozwoju dzieci".

Zarządzanie przedszkolem sprzyja jego rozwojowi

Realizacja podstawy programowej przyczynia się do rozwoju dzieci