Raporty z ewaluacji przedszkola

 

Przedmiotem ewaluacji w roku 2016/2017 przeprowadzonej w naszym przedszkolu były "Zarządzanie przedszkolem sprzyja jego rozwojowi" oraz "Realizacja podstawy programowej przyczynia się do rozwoju dzieci"


Zarządzanie przedszkolem sprzyja jego rozwojowi


Realizacja podstawy programowej przyczynia się do rozwoju dzieci