Raporty z ewaluacji przedszkola

 

Przedmiotem ewaluacji w roku 2017/2018 przeprowadzonej w naszym przedszkolu były "Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej" oraz "Kształtowane są postawy i respektowane są normy społeczne".

 

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Kształtowane są postawy i respektowane są normy społeczne

  

Przedmiotem ewaluacji w roku 2016/2017 przeprowadzonej w naszym przedszkolu były "Zarządzanie przedszkolem sprzyja jego rozwojowi" oraz "Realizacja podstawy programowej przyczynia się do rozwoju dzieci".

 

Zarządzanie przedszkolem sprzyja jego rozwojowi

Realizacja podstawy programowej przyczynia się do rozwoju dzieci