Aktualna dokumentacja Przedszkola "Baśniowy Zamek":

  • Procedury bezpieczeństwa podczas pobytu dzieci w sali
  • Procedury zapewnienia bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym
  • Procedura przeprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
  • Statut