Z życia przedszkola ...

 

W naszym przedszkolu zapewniamy dzieciom:


 • Poczucie bezpieczeństwa poprzez stały harmonogram, niezmienne punkty w ciągu dnia;
 • Zdrowe odżywianie - uczestniczymy w projekcie "Zdrowy Przedszkolak", podajemy dzieciom zróżnicowane, pełnowartościowe posiłki urozmaicone warzywami, owocami, kiełkami; stosujemy mąkę pełnoziarnistą, pieczywo żytnie, razowe, z dodatkiem ziaren....
Więcej…

 

 

METODA PROJEKTU -

jest to metoda interdyscyplinarna, która zakłada u uczących się znaczną samodzielność i odpowiedzialność. Projekty mogą być wykonywane grupowo lub indywidualnie.  Dzieci podczas pracy nad swoimi projektami powinny mieć zapewniony swobodny dostęp do różnych przedmiotów oraz pomocy nauczyciela. Metoda projektu pomaga stworzyć zintegrowany zespół , w którym dzieci przez pracę w grupie- uczą się rozwiązywania problemów, aktywnego słuchania, skutecznego komunikowania się, a także zdobywają poczucie własnej wartości. Metoda projektu wdraża dzieci do planowania oraz organizowania swojej pracy, a także do dokonywania samooceny. Podczas projektu praca odbywa się w indywidualnie ustalonym czasie i tempie. Metoda taka umożliwia doświadczenie solidarności oraz radości ze wspólnego wysiłku, a także poczucie identyfikacji z zadaniem, które pozwala przezwyciężyć konflikty między jednostkami.

Projekt musi zawierać 4 podstawowe cechy:

 • Nabywanie wiedzy powinno zachodzić głównie dzięki samodzielnemu rozumowaniu i rozwiązywaniu problemów, a nie za pomocą pamięciowego przyswajania wiedzy
 • Aktywność dziecka ma na celu nie tylko gromadzenie wiedzy , czy doświadczeń, lecz także zmianę nastawienia dziecka do uczenia się
 • Dzieci pracują nad zagadnieniami, które ich interesują i wynikają z ich naturalnych potrzeb
 • Wprowadzenie rozważań teoretycznych  następuje  w miarę potrzeb i zawsze wynika z realizowanych działań praktycznych

Aby efektywnie pracować metodą projektu, należy przestrzegać określonych faz pracy, do których należą:

 • Zainicjowanie projektu
 • Spisanie kontraktu
 • Wybór tematu
 • Podział na grupy
 • Sformułowanie ogólnych oraz szczegółowych celów projektu
 • Przygotowanie harmonogramu, podział pracy
 • Realizacja projektu
 • Prezentacja wyników projektu
 • Ewaluacja

Metoda projektu jest czasochłonna i wymaga również reorganizacji czasu pracy stylu pracy ze strony nauczyciela oraz dzieci. Ogromnie ważna jest postawa nauczyciela, który powinien być partnerem współdziałającym z dziećmi. Jego rola polega na zachęcaniu dzieci do podejmowanych działań, stymulowaniu rozwoju dziecka.

NASZE PROJEKTY

 

PROJEKT "WŁOSY"

Grupa: Czarodzieje

Termin realizacji: kwiecień 2016

W ramach pracy metodą projektu, po obserwacji grupy oraz rozmowie z dziećmi wybrałyśmy temat projektu „Włosy”. W kwietniu przeszłyśmy od teorii do konkretnych działań z dziećmi. Ustaliłyśmy, że projekt będzie trwał cały kwiecień i  w ramach zakończenia projektu zaproponujemy rodzicom wizytę w salonie fryzjerskim.

Po wyborze tematu projektu dzieci chętnie przystąpiły do działań tworząc siatkę wiedzy oraz kąciki tematyczne z materiałów przyniesionych przez dzieci i rodziców. Dzieci wspólnie wpadły na pomysł, aby otworzyć w sali salon fryzjerski, który cieszył się powodzeniem przez cały okres trwania projektu, a nawet i potem.

W ramach zaplanowanych działań dzieci wraz nauczycielkami:

 • Dowiedziały się, dlaczego rosną włosy;
 • Dowiedziały się, że ludzie mają różny kolor włosów;
 • Poznały praktyczne sposoby dbania o włosy;
 • Poznały przybory fryzjerskie i dowiedziały się do czego służą;
 • Badały włosy pod mikroskopem;
 • Tworzyły fryzury wg własnego pomysłu (praca plastyczna);
 • Własnoręcznie tworzyły ozdoby do włosów;
 • Odwiedziły pobliski salon fryzjerski;
 • Odwiedziły sklepy, w których można zakupić produkty do włosów;
 • Poznały różne rodzaje fryzur;
 • Dowiedziały się od specjalisty, dlaczego niektórym ludziom wypadają włosy;
 • Gościły babcię Helenki, która zrobiła dziewczynką fryzury oraz tatę Natalki, który pokazał chłopcom jak należy się golić.

 

PROJEKT "JABŁKO"


Grupa: Skrzaty

Termin realizacji 01 – 23.10.2015

Fazę I rozpoczęliśmy od wyboru tematu oraz stworzenia siatki wiedzy.

Stworzyliśmy kąciki tematyczne z materiałów przyniesionych przez dzieci i rodziców.

Na początku II fazy, obejrzeliśmy jabłko, omówiliśmy jego budowę oraz zobaczyliśmy, co ma w środku.

Następnie dowiedzieliśmy się, gdzie rosną jabłka, poznaliśmy słowo jabłonka oraz zasadziliśmy pestki w celu wyhodowania własnej jabłonki.

Dowiedzieliśmy się również, jak powstaje soczek jabłkowy i porównaliśmy jego smak z  soczkiem kupnym.

Zobaczyliśmy również, co pozostanie z jabłuszka po wyciśnięciu soku.

Zapoznaliśmy się z jabłkiem w sztuce oraz z różnymi sposobami ukazania go.

Dowiedzieliśmy się, że jabłka można również ususzyć. Poznaliśmy różne rodzaje suszonych jabłek oraz różne smaki.

Ważyliśmy jabłka, poznaliśmy różne rodzaje wag, stosowaliśmy określenia: duże – małe, ciężkie – lekkie.

Dowiedzieliśmy się, że istnieją produkty tylko o zapachu jabłka i że nie wolno ich jeść.

Stworzyliśmy wiele prac plastycznych, różnymi technikami.

Faza III: Na zakończenie metody projektu upiekliśmy wspólnie jabłecznik, który wszystkim bardzo smakował.

Rodzice również załapali się na mały kawałek, z czego się bardzo cieszyli.

 

PROJEKT „MARCHEWKA”

Grupa: Skrzaty

Termin realizacji: listopad 2016

W ramach pracy metodą projektu, po obserwacji grupy oraz rozmowie z dziećmi wybraliśmy wspólnie temat „Marchewka”. Starałyśmy się zaproponować dzieciom temat, który będzie na tyle ciekawy i prosty, żeby zaangażował całą grupę przedszkolną. W listopadzie  przeszłyśmy od teorii do konkretnych działań z dziećmi. Ustaliłyśmy, że projekt będzie trwał cały listopad i zakończy się uroczystością z udziałem rodziców, podczas której dzieci będą relacjonowały swoje działania, opowiedzą o sukcesach i trudnościach, dokonają podsumowania projektu oraz przedstawią krótki program artystyczny.

Po wyborze tematu projektu dzieci z ochotą przystąpiły do działania tworząc siatkę dotyczącą, tego co już wiedzą na temat marchwi. Następnie po burzliwych obradach z wykorzystaniem aktywnych metod pracy grupy wybrały zagadnienia, które chcą badać i na temat których chcą zdobyć szerszą wiedzę.

W ramach zaplanowanych działań dzieci wraz z nauczycielkami:

v  wybrały się do pobliskich sklepów, w celu zdobycia informacji gdzie można zakupić marchewkę;

v  wykonały soki z marchewki oraz innych owoców;

v  wykonały i zjadły frytki z marchewki;

v  badały czym różni się surowa marchew od gotowanej;

v  oglądały marchewkę pod mikroskopem;

v  poszukiwały w Internecie oraz literaturze gatunków marchwi;

v  wykonywały liczne eksperymenty z wykorzystaniem marchewki;

v  porównywały marchew ze sklepu z marchewką z ogródka;

v  poznały sposoby wykonywania ciasta marchewkowego;

v  wykonały w ramach projektu liczne prace plastyczne z dostępnych materiałów;

v  nawiązały współpracę z Biblioteką, w celu wypożyczenia literatury na temat marchewki;

v  badały marchewkę przy pomocy lupy;

v  wykonywały surówkę z marchewki;

v  uczestniczyły wraz z rodzicami w Balu Marchewki;

v  poznały zwierzę, które lubi jeść marchewkę (chomika);

v  tworzyły własną grę ruchową;

v  przeprowadzały ankietę wśród dzieci z przedszkola na temat ulubionych warzyw;

v  badały marchewkę i inne warzywa z wykorzystaniem kamery internetowej;

v  oglądały filmy edukacyjne na temat warzyw;

v  śpiewały piosenki o tematyce związanej z tematem;

v  poznały produkty wykonane z marchewki, a następnie dokonały ich degustacji;

v  poznały etapy sadzenia warzyw, a następnie sadziły marchewkę;

v  wykonywały stemple z marchewki.

W realizację projektu zaangażowane były wszystkie przedszkolaki, nauczyciele grupy i rodzice. Dzieci terminowo realizowały zaplanowane działania, konsultowały się      z nauczycielami, podawały własne propozycje zadań. Podczas realizacji projektu dzieci wykazywały się pomysłowością i kreatywnością oraz poznawały i doskonaliły umiejętności dotyczące wykorzystania technologii informacyjnej. Ponadto przedszkolaki zdobyły wiedzę i umiejętności, które wykorzystały w praktyce oraz pracy w zespole.  Znacząco rozwinął się poziom umiejętności interpersonalnych  i językowych u dzieci. Podczas działań projektowych wyzwalała się ich przedsiębiorczość i przebojowość, która miała wpływ na zmianę postaw dzieci wobec siebie, nauczycieli i środowiska. Dzięki realizacji zadań metodą projektu dzieci zyskały poczucie większej wartości i pewności siebie. Realizowany projekt wzbogacił ofertę edukacyjną przedszkola, promował aktywne metody nauczania i uczenia się, zintegrował społeczność przedszkolną. Zachęcał do zaangażowania się rodziców dzieci, rozwijał współpracę przedszkola z lokalnymi  przedsiębiorstwami, kształtował pozytywny wizerunek przedszkola i promował je w środowisku.

 

 

PROJEKT "KSIĄŻKA"

Grupa: Chochliki

Termin realizacji: listopad - grudzień 2016

Na początku projektu „Książka” grupa Chochlików wspólnie zastanawiała się czego chciałaby dowiedzieć się o książce oraz spisała rzeczy, które o książce już wie. Podczas trwania projektu staraliśmy się odpowiedzieć na te pytania poprzez różne aktywności. Dowiedzieliśmy się jak należy szanować książki, co to jest okładka, strona, kartka, grzbiet książki oraz zakładka. Wykonywaliśmy także własne zakładki do książek. Wzięliśmy udział w lekcji bibliotecznej w filii Biblioteki Raczyńskich, odwiedziliśmy także drukarnię, gdzie dowiedzieliśmy się jak powstają książki. Stworzyliśmy własną biblioteczkę przedszkolną z której zbiorów mogą korzystać dzieci, jak i ich rodzice. Byliśmy również na warsztatach literackich w księgarni „Z bajki”. Dowiedzieliśmy się także na czym polega praca bibliotekarza, księgarza, drukarza oraz pisarza. Stworzyliśmy własny papier oraz pisaliśmy na glinianych tabliczkach. Dowiedzieliśmy się co to jest książka elektroniczna oraz jak z niej korzystać. Mieliśmy także własną przedszkolną drukarnię, gdzie mogliśmy pisać książki przy pomocy stempli i tuszu. Stworzyliśmy także ankiety dotyczące czytania książek w naszym przedszkolu. Gościliśmy babcię Mai, która przeczytała nam książkę oraz stworzyła z nami album o Poznaniu. Poznaliśmy różne rodzaje książek, a także stworzyliśmy własne: przewodnik po os. Chrobrego, album przyrodniczy, książkę przygodową o Chochlikach i atlas. Na koniec projektu przyszedł do nas tata Franka i przeczytał nam książkę o św. Mikołaju. Projekt zakończył się podsumowaniem zebranych informacji i wspólnymi zabawami z rodzicami.

PROJEKT "OJCZYZNA"

Grupa: Smoki

Termin realizacji: listopad 2016

Planując pracę dydaktyczną na miesiąc listopad wraz z pojawiającymi się pytaniami dzieci dotyczącymi zbliżającego się Święta Niepodległości postanowiłyśmy przybliżyć dzieciom temat historii naszego kraju. W związku z innowacjami jakie wprowadzamy w naszym przedszkolu zdecydowałyśmy wykorzystać w tym celu Metodę Projektów. Poprosiłyśmy, aby dzieci przyniosły materiały związane z tematem „Ojczyzna” i tak powstał kącik projektowy na bazie którego pracowałyśmy wspólnie z dziećmi. Do projektu włączyli się również rodzice.

Podczas realizacji projektu:


- stworzyliśmy siatkę pojęciową na której zaznaczyliśmy to, co wiemy na temat Ojczyzny i to, czego chcielibyśmy się dowiedzieć,
-  dzieci nauczyły się definiować słowo Ojczyzna, obywatel, patriotyzm
-  poznały stolicę Polski, główne rzeki, większe miasta i niektóre regiony Polski
-   dowiedziały się czym jest szacunek, tolerancja, tradycja, niepodległość
-   poznały tradycję i kulturę różnych regionów Polski
-   poznały elementy historii Polski,
-   poznały święta narodowe,
-   utrwaliły polskie symbole narodowe,

-   poznały twórczość wybranych polskich artystów

-   nauczyły się wskazywać Polskę na mapie Europy,

-   nauczyły się wybranych piosenek patriotycznych oraz piosenek dziecięcych o Polsce

-   nauczyły się recytować fragment wiersza pt.: „Moja Piosenka” Cypriana Kamila Norwida

-   uczestniczyły w spektaklu pt „Ojczyzna” w Teatrze Polskim

-   uczestniczyły w koncercie „Zaczarowany klucz” poświęconym dwóm polskim artystom: Julianowi Tuwimowi i Witoldowi Lutosławskiemu,

-   uczestniczyły w spotkaniu z policjantami -  ludźmi będącymi w służbie Ojczyzny.

-  uczestniczyły w spotkaniu z historykami, którzy opowiadali o historii Polski,

-   poznały wybrane tańce ludowe,

-   wykonywały prace plastyczne związane z tematem.

Projekt zakończył się uroczystym podsumowaniem. Dzieci ubrane w biało - czerwone stroje opowiadały historię Polski, deklamowały wiersze polskich poetów, śpiewały piosenki o Polsce i tańczyły do muzyki Chopina. Na gości czekał w sali biało - czerwony poczęstunek.

PROJEKT "MALARSTWO"

 

Grupa: Chochliki

Termin realizacji: marzec 2017

 

Tematem, którym zainteresowały się Chochliki i który zrealizowałyśmy w ramach pracy metodą projektu było malarstwo. Projekt był zaplanowany na trzy tygodnie, a zakończony został wystawą prac dzieci, którą mogli podziwiać rodzice, pracownicy przedszkola a także dzieci z innych grup.Na początku stworzyliśmy siatkę dotyczącą tego, co już wiemy o obrazach i malarstwie, następnie spisaliśmy zagadnienia o których dzieci chciałby się dowiedzieć czegoś więcej. Stworzyliśmy także kąciki tematyczne z materiałów przyniesionych przez dzieci i rodziców.

W ramach projektu:

- malowaliśmy palcami na dowolny temat
- oglądaliśmy narzędzia potrzebne do pracy malarzowi
- malowaliśmy portrety
- nauczyliśmy się piosenki pt. "Kolory wszystko ma"
- dowiedzieliśmy się czym są barwy podstawowe i pochodne
- byliśmy w Muzeum Narodowym, gdzie oglądaliśmy obrazy oraz uczestniczyliśmy w warsztatach plastycznych, na których poznaliśmy barwy ciepłe i zimne i malowaliśmy pejzaże
- dowiedzieliśmy się jak mieszają się barwy i stworzyliśmy "Koło barw"
- malowaliśmy w grupach obrazy korkami, autami, butelkami, wałkami, balonami i rolkami po papierze toaletowym
- rozwiązywaliśmy karty pracy dotyczące malarstwa
- szkicowaliśmy martwą naturę
- rozwiązywaliśmy rebusy dotyczące malarstwa
- oglądaliśmy albumy z reprodukcjami słynnych malarzy
- malowaliśmy gąbkami niebo i chmury
- malowaliśmy dmuchając na farbę przez słomki
- malowaliśmy obrazy w stylu Picassa
- dowiedzieliśmy się czym jest streetart, a także wybraliśmy się na przystanek tramwajowy obejrzeć mural
- tworzyliśmy własny streetart kredą
- rysowaliśmy kwiaty pastelami i zamalowywaliśmy je tuszem
- uczestniczyliśmy w warsztatach plastycznych z panią Anną Sołtan na których malowaliśmy krajobraz z figur geometrycznych i kształtów na podobraziach
- eksperymentowaliśmy z różnymi kolorami i narzędziami

 

PROJEKT "WODA"

Grupa: Smoki

Termin realizacji: styczeń 2017

 

Planując pracę dydaktyczną na miesiąc styczeń wraz z dziećmi postanowiłyśmy zgłębić wiedzę na temat wody. W związku z innowacjami jakie wprowadzamy w naszym przedszkolu zdecydowałyśmy wykorzystać w tym celu Metodę Projektów. Poprosiłyśmy, aby dzieci przyniosły materiały związane z tematem woda i tak powstał kącik projektowy na bazie którego dzieci czerpały szeroko pojętą wiedzę. Obok kącika projektowego powstał również, cieszący się popularnością kącik eksperymentalny.

Podczas realizacji projektu:

- stworzyliśmy siatkę pojęciową na której zaznaczyliśmy to, co wiemy na temat wody i to, czego chcielibyśmy się dowiedzieć,

- dzieci nauczyły się jak ważna jest woda w życiu ludzi, roślin i zwierząt

- poznały główne rzeki Polski ale i najdłuższą rzekę świata

- dowiedziały się czym jest oszczędzanie wody i jakie mogą być skutki jej marnowania

- poznały nazwy Oceanów i mórz

- poznały sposoby wydobywania wody

- słuchały ciekawych opowiadań związanych z tematem- nauczyły się wskazywać oznaczenia wód na mapie

- nauczyły się wybranych piosenek o wodzie

- wykonywały prace plastyczne związane z tematem za pomocą różnych technik    plastycznych

- brały udział w warsztatach z bomblowania tworząc piękne prace

- rozpoznawały odgłosy miejsc w, których woda występuje

- barwiły wodę różnymi kolorami

- poznały obieg wody w przyrodzie

- brały udział w zajęciach ruchowych naśladując różne typy opadów

Dzieci bardzo chętnie eksperymentowały z wodą, manipulując różnymi pojemnikami i miarkami. Największą atrakcją tego projektu okazała się wycieczka do Wrocławia, w którym odwiedziliśmy Hydropolis. Dzieci były zachwycone zarówno podróżą pociągiem jak i samym Hydropolis.

PROJEKT "SKLEP"


Grupa : Czarodzieje

Termin realizacji: marzec 2017

 

W marcu grupa Czarodziejów realizowała projekt „Sklep”. Zabawa w sklep przebiegała wg pomysłu dzieci- same ustalały  zasady zabawy i trzymały się reguł. Dzieci przypominały sobie swoje własne doświadczenia z zakupów. Sklep stworzony przez grupę działał profesjonalnie. Dzieci dzieliły się rolami: dostawców, sprzedawców, klientów. Wchodząc w różne role  używały zwrotów grzecznościowych – wiedziały jak zwracać się do klientów  i do dostawców. Przygotowywały produkty na sprzedaż oraz płaciły pieniędzmi, planowały przestrzeń, układały towar na półkach.

 

PROJEKT "KWIAT"

Grupa: Elfy

Termin realizacji: marzec 2017

Projekt „Kwiat” jest kolejnym tematem zrealizowanym metodą projektu w grupie Elfy. Na początku stworzyliśmy siatkę dotyczącą tego, co już wiemy o kwiatach, następnie spisaliśmy zagadnienia o których dzieci chciałby się dowiedzieć czegoś więcej. Stworzyliśmy także kąciki tematyczne z materiałów przyniesionych przez dzieci i rodziców.

W ramach projektu:

 

-         poznaliśmy wygląd kwiatów, omawialiśmy ich budowę,

-         zapoznaliśmy się z rodzajami i kolorami kwiatów,

-         słuchaliśmy utworów literackich związanych tematycznie z kwiatami,

-         zapoznaliśmy się z etapami wzrostu kwiatów,

-         poznaliśmy piosenki o kwiatach,

-         poznaliśmy sposoby odżywiania się kwiatów,

-         dowiedzieliśmy się, że istnieją kwiaty jadalne oraz lecznicze,

-         smakowaliśmy dżem różany,

-         wykonaliśmy wszelkiego rodzaju prace plastyczne przy użyciu różnych technik plastycznych,

-         uczestniczyliśmy w warsztatach, na których nauczyliśmy się lepić z gliny doniczki,

-         poznaliśmy rośliny owadożerne,

-         prowadziliśmy doświadczenia – barwiliśmy kwiaty, obserwowaliśmy, analizowaliśmy i wyciągaliśmy wnioski z prowadzonych badań,

-         oglądaliśmy z użyciem lupy cebulki, nasiona przygotowane do wysiewu,

-         rozwijaliśmy umiejętności mierzenia,

-         dowiedzieliśmy się wielu ciekawych wiadomości na temat pszczół i ich roli w przyrodzie,

-         sadziliśmy, sialiśmy kwiaty,

-         oglądaliśmy zielniki oraz poradniki dotyczące kwiatów,

-         odwiedziliśmy bibliotekę, w której wyszukaliśmy literaturę dziecięcą o kwiatach,

-         poznaliśmy warunki niezbędne do prawidłowego wzrostu rośliny,

-         uczestniczyliśmy w wycieczce do Palmiarni,

-         pozyskiwaliśmy wiedzę o kwiatach podczas wycieczek plenerowych,

-         dowiedzieliśmy się, że istnieją wszelkiego rodzaju świece oraz środki czystości, chemiczne o zapachach kwiatów,

-         zasadziliśmy swój własny kwiat, któremu nadaliśmy imię,

Projekt zakończyliśmy występami dla rodziców, na których podzieliliśmy się zdobytą wiedzą na temat kwiatów.

 

PROJEKT "BUTY

Grupa: Skrzaty

Termin realizacji: kwiecień 2017

W ramach pracy metodą projektu, po obserwacji grupy oraz rozmowie z dziećmi wybraliśmy temat projektu „Buty”. W kwietniu przeszliśmy od teorii do konkretnych działań z dziećmi. Ustaliłam, że projekt będzie trwał cały kwiecień i  w ramach zakończenia projektu zorganizuję dla rodziców i dzieci wystawę prac i zdjęć z realizacji projektu.

Po wyborze tematu projektu dzieci chętnie przystąpiły do działań tworząc siatkę wiedzy oraz kąciki tematyczne z materiałów przyniesionych przez dzieci i rodziców. Dzieci wspólnie wpadły na pomysł, aby zorganizować w sali sklep obuwniczy, który cieszył się powodzeniem przez cały okres trwania projektu, a nawet i potem.

W ramach zaplanowanych działań dzieci wraz nauczycielkami:

 • Dowiedziały się, że są różne typy obuwia (np. rodzaje ze względu na porę roku, pogodę oraz sytuację);
 • Dowiedziały się jak wyglądają i do czego służą wkładki do butów, sznurówki;
 • Dowiedziały się jak dbać o buty i poznały produkty służące do ochrony obuwia (np. pasty do butów);
 • Poznały sposoby wiązania sznurowadeł, zapięcia u butów;
 • Dowiedziały się, po co nosi się buty;
 • Uczestniczyły w wycieczce do zakładu szewskiego, poznały pracę szewca;
 • Sprawdzały z czego są wykonane buty;
 • Wykonywały prace plastyczne różnymi technikami i z różnych materiałów;
 • Oglądały stopy przez kamerkę internetową;
 • Uczestniczyły w zajęciach korekcyjnych – wizyta specjalisty;
 • Dowiedziały się, jak powstaje obuwie różnego rodzaju;
 • Odwiedziły sklepy obuwnicze w okolicy;
 • Przeliczały buty oraz tworzyły zbiory;
 • Poznały różne zawody, pasje, w których ludzie noszą różne rodzaje obuwia (np. balet, jazda na łyżwach, rolkach, jazda konna, biegi, taniec, step);
 • Odciskały podeszwę buta na papierze tworząc kolorowy dywan;
 • Poznały słowa związane z tematem w języku angielskim;
 • Tworzyły tekturową szafkę na buty;
 • Oglądały literaturę dotyczącą tematu.

 

PROJEKT „ROWER”

Grupa: Czarodzieje

Termin realizacji: październik 2017

Korzystając z ładnej pogody za oknem oraz z tego, że dzieci z grupy Czarodzieje lubią przyjeżdżać do przedszkola rowerami, postanowiłyśmy przeprowadzić projekt „Rower”. Projekt został zaplanowany na trzy tygodnie, jednak w związku z  dużym zainteresowaniem dzieci,  przedłużyłyśmy go o tydzień. Na początku jak zwykle powstała siatka pojęć „co wiemy o rowerze”, a także „czego chcielibyśmy się dowiedzieć”. W sali powstał również kącik z rzeczy, które przynieśli dzieci i rodzice i nauczyciele.

W ramach projektu:

 • poznaliśmy budowę i historię roweru
 • śpiewaliśmy piosenkę „Jadą rowery”
 • oglądaliśmy akcesoria rowerowe i dowiedzieliśmy się do czego służą
 • poznaliśmy różne rodzaje rowerów
 • poznaliśmy litery „r” i „R”, „o” i „O”, „w” i „W”, „e” i „E” dzięki którym potrafimy odczytać słowo „rower”
 • dowiedzieliśmy się jak po niemiecku brzmi słowo „rower”
 • braliśmy udział w warsztatach dotyczących fizyki w rowerze
 • stworzyliśmy galerię zdjęć „Czarodzieje na rowerach”
 • wykonywaliśmy ćwiczenia gimnastyczne nastawione na wzmocnienie mięśni nóg i rozwijanie równowagi
 • dowiedzieliśmy się jak bezpiecznie zachowywać się na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych podczas jazdy rowerem
 • jeździliśmy rowerem po ogrodzie przedszkolnym – wykonywaliśmy slalom i „ósemki”
 • każdy z nas mógł przynieść swój rower do przedszkola i zaprezentować go innym dzieciom
 • jeździliśmy rowerem po placu rowerowym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
 • oglądaliśmy kartę rowerową i dowiedzieliśmy się do czego służy
 • poznaliśmy zasady bezpieczeństwa podczas jazdy na rowerze
 • mierzyliśmy wysokość różnych rowerów za pomocą sznurka, określaliśmy który jest najwyższy, a który najniższy
 • szkicowaliśmy rower
 • dowiedzieliśmy się jak wygląda strój kolarski
 • pompowaliśmy dętki oraz inne rzeczy, aby sprawdzić, czy da się je napompować
 • wykonywaliśmy karty pracy dotyczące roweru
 • ilustrowaliśmy wybraną zasadę bezpieczeństwa podczas jazdy rowerem
 • poznaliśmy bliżej figurę geometryczną – koło i wykonaliśmy wspólna pracę plastyczną – rower z kół orgiami
 • byliśmy na wycieczce w serwisie rowerowym
 • przeprowadziliśmy ankietę uliczną dotyczącą rowerów
 • oglądaliśmy przyczepkę rowerową i siadaliśmy w niej
 • wykonaliśmy prace plastyczne z rowerem w roli głównej
 • byliśmy na spacerze do wypożyczalni rowerów miejskich i dowiedzieliśmy się jak z niej korzystać
 • oglądaliśmy mapy rowerowe
 • przy pomocy map rowerowych szukaliśmy ścieżek rowerowych blisko przedszkola
 • poznaliśmy znaki drogowe istotne dla rowerzystów
 • byliśmy na wycieczce w sklepie rowerowym
 • próbowaliśmy odgadnąć kod otwierający zabezpieczenie rowerowe
.

 

PROJEKT „MOTOCYKL"

Grupa: Chochliki

W grupie Chochliki zakończył się projekt „Motocykl”.

 

 • Dzieci poznały kilka rodzajów motocykli. Miały okazję na nich posiedzieć, przymierzyć kilka akcesoriów motocyklisty, między innymi kurtkę, rękawice, kask, ochraniacze.
 • Zobaczyły specjalną budowę kurtki i jej wzmocnienia.
 • Byliśmy w bibliotece w celu poszerzenia naszej wiedzy o motocyklach.
 • Poznaliśmy szczegółową budowę motocykli.
 • Poznaliśmy zasady bezpiecznego poruszania się motocyklem po drodze.
 • Braliśmy udział w warsztatach motocyklowych, na których mogliśmy zobaczyć dlaczego koło się kręci i jak działa silnik.
 • Wykonywaliśmy prace plastyczne związane z projektem, między innymi kaski, które sami zdobiliśmy a następnie służyły nam do zabawy.
 • Poznawaliśmy i dostrzegaliśmy różnicę między budową motocykli oraz opisywaliśmy ich wygląd.

 

 

PROJEKT „ZIEMNIAK”

Grupa: Skrzaty

Termin realizacji: listopad 2017

Projekt „Ziemniak” to pierwszy temat w grupie Skrzaty zrealizowany metodą projektu. W pierwszym tygodniu trwania projektu powstała siatka dotycząca tego, co dzieci wiedzą już na temat tego warzywa, oraz siatka pytań o to, czego chciałyby się dowiedzieć. Rozpoczęliśmy również urządzanie kącika projektowego.

W ramach projektu:

-      poznaliśmy różne gatunki ziemniaków i dokonaliśmy ich degustacji,

-      stworzyliśmy książkę kucharską z przepisami na potrawy z ziemniaków,

-      tworzyliśmy prace plastyczne wykorzystujące różne techniki,

-      bawiliśmy się pieczątkami z ziemniaków,

-      robiliśmy różne masy plastyczne z mąki ziemniaczanej,

-      robiliśmy różne potrawy z ziemniaków,

-      braliśmy udział w teatrzyku „O wróbelku Elemelku o ziemniaku i bąbelku”

-      urządzaliśmy zawody sportowe z wykorzystaniem ziemniaków,

-      sadziliśmy różne gatunki ziemniaków w wodzie i w ziemi i obserwowaliśmy jak rosną,

-      czytaliśmy książeczki o ziemniakach,

-      poznaliśmy cykl sadzenia i zbierania ziemniaków oraz nazwy maszyn rolniczych pomocnych w pracach polowych,

-      poznaliśmy słowo „ziemniak” po angielsku oraz nauczyliśmy się angielskiej wyliczanki „One potato”,

-      wzięliśmy udział w warsztatach edukacyjnych pt.: „Pieczona pyra” w ogrodzie ekologicznym Gładysiakowie,

Na podsumowanie projektu zaprosiliśmy rodziców. Dzieci zaprezentowały piosenki o ziemniakach a następnie, wspólnie z rodzicami degustowały ziemniaki z ogniska.

 

PROJEKT „JABŁKO”

Grupa: Elfy

Termin realizacji: listopad 2017

W ramach pracy metodą projektu, po obserwacji grupy oraz rozmowie z dziećmi wybrałyśmy temat projektu „Jabłko”. W listopadzie przeszłyśmy od teorii do konkretnych działań z dziećmi. Ustaliłyśmy, że projekt będzie trwał cały listopad i  w ramach zakończenia projektu zaproponujemy rodzicom ognisko, podczas którego nasze dzieci wspólnie z dziećmi z grupy Skrzatów zorganizują zawody Jabłko&Ziemniak.

Po wyborze tematu projektu dzieci chętnie przystąpiły do działań tworząc siatkę wiedzy oraz kąciki tematyczne z materiałów przyniesionych przez dzieci i rodziców. Dzieci wspólnie wpadły na pomysł, aby utworzyć w sali kącik, który cieszył się powodzeniem przez cały okres trwania projektu, a nawet i potem.

W ramach zaplanowanych działań dzieci wraz nauczycielkami:

 • poznały jabłko pod różnymi postaciami (roślina, zabawka, maskotka, strój itp.)
 • poznały różne odmiany i gatunki jabłka;
 • dowiedziały się jak zbudowane jest jabłko;
 • posadziły jabłka w sali tworząc ogród owocowy;
 • wykonywały sok z jabłek, jabłek i innych owoców/warzyw;
 • wykonywały ciasto z jabłkami, batoniki jabłkowe;
 • założyły sklep warzywniczy w sali;
 • wykonywały jabłka z masy solnej – praca plastyczna;
 • badały jabłko pod mikroskopem (kamerą);
 • ćwiczyły mięśnie narządu mowy na zgłoskach: ciach, szsz, wrr, szu;
 • tworzyły dania z jabłkami wg własnego pomysłu (np. pieczone jabłko, ciasteczka, mus jabłkowy);
 • szkicowały, kolorowały oraz malowały na papierze;
 • poznały zwierzęta, które lubią jeść jabłka (np. chomika) – wycieczka do sklepu zoologicznego;
 • przeprowadzały ankietę wśród pracowników przedszkola na temat ulubionego owocu;
 • przeliczały jabłka oraz tworzyły zbiory;
 • poznały jabłka poprzez różne produkty żywieniowe (chipsy, mus, dżem, kisiel, herbata, kaszka dla dzieci itp.) oraz chemiczne (kosmetyki o zapachu jabłka);
 • uczestniczyły w zabawach zręcznościowych– rzut jabłkiem do celu;
 • uczestniczyły w zabawach muzyczno-ruchowych (np. do piosenki „Czerwone jabłuszko”);
 • wykonywały stemple z jabłek;
 • poznały nazwy owoców po angielsku;
 • oglądały filmy edukacyjne o jabłkach;
 • oglądały literaturę dotyczącą tematu – wycieczka do biblioteki;
 • Uczestniczyły w wycieczce do Ogrodu Botanicznego – Gładysiakowie.

 
 • img_6864 400x267.jpg
 • dsc01786 400x300.jpg
 • p1120641.jpg
 • dsc_1829.jpg
 • 20151023_130332.jpg
 • 20151016_171601.jpg
 • p1070880 400x267.jpg
 • p1120233.jpg
 • imgp0808 400x300.jpg
 • dscn5444.jpg
 • 20150702_1036321.jpg
 • pika2 400x267.jpg
 • p1120192.jpg
 • 20150424_105553.jpg
 • dsc00457.jpg
 • 20150928_111056.jpg